Centrálny register zmlúv

Mesto Detva

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2023
Nájom hrobu č. 164 k hrobovému miestu č. 2/164
93/2023
70,00 € Neuvedené Neuvedené
17. Január 2023
Nájom hrobu č. 14 k hrobovému miestu č. 7/14
14/2023
50,00 € Neuvedené Neuvedené
29. September 2023
Nájom hrobu č. 791 k hrobovému miestu č. 2/791
568/2023
70,00 € MESTO DETVA Erika Dobrocká
29. September 2023
Nájom hrobu č. 33 k hrobovému miestu č. 3/33
586/2023
70,00 € MESTO DETVA Emília Stehlíková
29. September 2023
Nájomná zmluva
602/2023
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Mesto Detva
28. September 2023
Zmluva o dielo
601/2023
4 680,00 € PROMOST s. r. o. Mesto Detva
27. September 2023
Dodatok č. 2 ku KZ
598/2023
0,00 € Mesto Detva Základná organizácia SLOVES pri MsÚ
27. September 2023
Nájom hrobu č. 283 k hrobovému miestu č. 2/283
580/2023
70,00 € MESTO DETVA Marta Bvocová
25. September 2023
Nájom hrobu č. 715 k hrobovému miestu č. 2/715
448/2022
70,00 € MESTO DETVA Elena Kováčová
26. September 2023
Nájom hrobu č. 376 k hrobovému miestu č. 4/376
589/2023
70,00 € MESTO DETVA Rudolf Berky
26. September 2023
Zmluva o dielo
592/2023
25 343,40 € Technické služby Detva, s.r.o. Mesto Detva
21. September 2023
Nájom hrobu č. 578 k hrobovému miestu č. 2/578
567/2023
70,00 € MESTO DETVA Emília Melichová
20. September 2023
Nájom hrobu č. 413 k hrobovému miestu č. 4/413
584/2023
70,00 € MESTO DETVA Milan Kučera
21. September 2023
Darovacia zmluva
587/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mesto Detva
18. September 2023
Nájom hrobu č. 172 k hrobovému miestu č. 1/172
559/2023
70,00 € MESTO DETVA Emília Šufliarska
18. September 2023
Nájom hrobu č. 211 k hrobovému miestu č. 2/211
565/2023
35,00 € MESTO DETVA Amália Medlenová
18. September 2023
Nájom hrobu č. 466 k hrobovému miestu č. 4/466
560/2023
70,00 € MESTO DETVA Jozef Gažo
19. September 2023
Nájom hrobu č. 67/3 k hrobovému miestu č. 1/67/3
517/2023
35,00 € MESTO DETVA Oľga Melichová
19. September 2023
Nájom hrobu č. 82 k hrobovému miestu č. 6/82
566/2023
15,00 € MESTO DETVA Ľubica Matiašová
19. September 2023
Nájom hrobu č. 501 k hrobovému miestu č. 4/501
578/2023
70,00 € MESTO DETVA Mikuláš Vilhan