Centrálny register zmlúv

Mesto Detva

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2024
Nájom hrobu č. 10 k hrobovému miestu č. 4/10
424/2024
70,00 € MESTO DETVA Jozef Melicherčík
19. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
488/2024
0,00 € MESTO DETVA Božena Berkyová
19. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
489/2024
0,00 € MESTO DETVA Jozef Berky
19. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
490/2024
0,00 € MESTO DETVA Jana Škrabáková
19. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
491/2024
0,00 € MESTO DETVA Miroslav Gábriš
19. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
492/2024
0,00 € MESTO DETVA Magdaléna Oláhová
19. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
493/2024
0,00 € MESTO DETVA Ivana Vasilenková
19. Júl 2024
Dodatok č. 2
494/2024
0,00 € Slovenská pošta, a.s. MESTO DETVA
18. Júl 2024
Nájom hrobu č. 142 k hrobovému miestu č. 1/142
98/2024
70,00 € MESTO DETVA Anna Golianová
18. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
467/2024
0,00 € MESTO DETVA Anna Škrobáková
18. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
468/2024
0,00 € MESTO DETVA Anna Oláhová
18. Júl 2024
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
469/2024
3 500,00 € Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene MESTO DETVA
18. Júl 2024
Zmluva o dielo
472/2024
55 956,89 € Technické služby Detva s.r.o. MESTO DETVA
18. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
471/2024
0,00 € MESTO DETVA Roman Pleško
18. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
470/2024
105,90 € Obecný úrad Vígľaš MESTO DETVA
18. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri prevádzke a zabezpečení poskytovania služieb VOD
473/2024
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj MESTO DETVA
18. Júl 2024
Dohoda o urovnaní
474/2024
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj MESTO DETVA
18. Júl 2024
Nájomná zmluva
476/2024
30,60 € Mária Halajová MESTO DETVA
18. Júl 2024
Nájomná zmluva
475/2024
4 500,00 € Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí MESTO DETVA
18. Júl 2024
Kúpna zmluva
479/2024
54,75 € Štefan Stehlík MESTO DETVA