Centrálny register zmlúv

Obec Belá nad Cirochou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. C13/ŠFRB/2024
C13/ŠFRB/2024
112,00 € Martin Dický Obec Belá nad Cirochou
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB SPRO/2023/059 č. 020 2024
č. 0202024
10 800,00 € EUFC SK s. r. o. Obec Belá nad Cirochou
27. Február 2024
Dodatok č. 2/2024-zberný dvor
Dodatok č. 2/2024
0,00 € Fúra s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
20. Február 2024
Kúpna zmluva Hospodárová
Kúpna zmluva Hospodárová
0,00 € Anna Hospodárová Obec Belá nad Cirochou
20. Február 2024
Kúpna zmluva Bakšiová
Kúpna zmluva Bakšiová
750,00 € Veronika Bakšiová Obec Belá nad Cirochou
19. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme č.C13/ŠFRB/2023
C13/ŠFRB/2023
0,00 € Peter Burik Obec Belá nad Cirochou
16. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva SOZA
Hromadná licenčná zmluva
0,00 € SOZA Obec Belá nad Cirochou
15. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. B15/ŠFRB/2024
B15/ŠFRB/2024
206,00 € Peter Burik Obec Belá nad Cirochou
15. Február 2024
DOHODA o ponechaní finančnej zábezpeky B15/ŠFRB/2024
DOHODA o ponechaní finančnej zábezpeky B15/ŠFRB/2024
618,00 € Peter Burik Obec Belá nad Cirochou
13. Február 2024
Zmluva o nájme HM-Kepič
Zmluva o nájme HM č. 3/2024
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Igor Kepič
13. Február 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu - FAJNO, s.r.o
3 800,00 € Fajno, s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
8. Február 2024
Darovacia zmluva SITB-OO2-2023/001354-002
SITB-OO2-2023/001354-002
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Belá nad Cirochou
8. Február 2024
Zmluva o dielo
20240123
42,00 € IFOsoft s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
1. Február 2024
Nájomná zmluva 01/2024 XEROX
Nájomná zmluva XEROX 01/2024
354,00 € DD21 s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
1. Február 2024
Zmluva o údržbe a servise 022024
Zmluva o údržbe a servise 022024
0,00 € DD21 s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
1. Február 2024
Zmluva podľa autorského zákona
Slovgram 2479996
27,60 € SLOVGRAM Obec Belá nad Cirochou
25. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone správy bytových domov č. 1033,1034 a 1068
Dodatok č. 1 SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o.
0,00 € SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
23. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o vecnom bremene
02/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Obec Belá nad Cirochou
23. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
01/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Obec Belá nad Cirochou
19. Január 2024
Zmluva o nájme HM-Hodor
Zmluva o nájme HM č. 2/2024
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Jozef Hodor ml.