Centrálny register zmlúv

Obec Belá nad Cirochou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-20/2023
SSOD-20/2023
300,00 € Juliana Pavliková Obec Belá nad Cirochou
22. September 2023
Zmluva o nájme bytu č. C24/ŠFRB/2023
C24/ŠFRB/2023
0,00 € Peter Škutka Obec Belá nad Cirochou
20. September 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-19/2023
SSOD-19/2023
300,00 € Viktória Buriková Obec Belá nad Cirochou
19. September 2023
Zmluva o nájme HM-Jozefiaková
Zmluva o nájme HM 21/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Helena Jozefiaková
14. September 2023
Zmluva o nájme HM-Haburaj
Zmluva o nájme HM 20/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Jozef Haburaj
14. September 2023
ZoD, Spracovanie projektovej dokumentácie Zariadenie pre Seniorov, Belá nad Cirochou
ZoD č. 01/VO2/2023
64 900,00 € Ing. Peter Berezňák - IPV Obec Belá nad Cirochou
14. September 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-18/2023
SSOD-18/2023
300,00 € Dominik Valiga Obec Belá nad Cirochou
12. September 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD 17/2023
SSOD 17/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Martina Drábová
8. September 2023
Dohoda o ukončení Zmluva o nájme bytu č. C24/ŠFRB/2022
Dohoda C24/ŠFRB/2022
0,00 € Matúš Škutka Obec Belá nad Cirochou
7. September 2023
Zmluva o nájme HM-Skalická
Zmluva o nájme HM 17/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Gabriela Skalická
7. September 2023
Zmluva o nájme HM-Skalická
Zmluva o nájme HM 18/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Gabriela Skalická
7. September 2023
Zmluva o nájme HM-Skalická
Zmluva o nájme HM 19/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Gabriela Skalická
6. September 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-16/2023
SSOD-16/2023
400,00 € Jozef Hančarik Obec Belá nad Cirochou
6. September 2023
Kúpna zmluva Slovak Telekom
Kúpna zmluva Slovak Telekom
31,00 € Slovak Telekom,a.s. Obec Belá nad Cirochou
30. August 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-15/2023
SSOD-15/2023
400,00 € Petra Céreová Obec Belá nad Cirochou
28. August 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky č. B14/ŠFRB/2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky č. B14/ŠFRB/2023
0,00 € Jana Karľová Obec Belá nad Cirochou
28. August 2023
Zmluva o nájme bytu č. B14/ŠFRB/2023
B14/ŠFRB/2023
0,00 € Jana Karľová Obec Belá nad Cirochou
24. August 2023
Zmluva o nájme HM-Bartek
Zmluva o nájme HM 15/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Barbara Bartek
24. August 2023
Zmluva o nájme HM-Bocanová
Zmluva o nájme HM 16/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Daniela Bocanová
24. August 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-14/2023
SSOD-14/2023
0,00 € Frederik Svistun Obec Belá nad Cirochou