Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00060/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Katarína Muskurišinová, kpt. Nálepku 440/18, 06801 Medzilaborce
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00061/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľuba Neilová, Duklianska 642/9, 089 01 Svidník
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00062/2023
174,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Semancová, Mierová 298/19, 068 01 Medzilaborce
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00063/2023
174,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Irena Kosťová, kpt. Nálepku 439/16, 068 01 Medzilaborce
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00064/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ján Varchola, Mierová 673/38, 068 01 Medzilaborce
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00066/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Peter Demeter, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00067/2023
130,50 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Slavomíra Prokopčaková, gen. Svobodu 128/13, 068 01 Medzilaborce
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00059/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Ivan Bilas, Štúrovo nábrežie 2492/10, 05201 Spišská Nová Ves
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00058/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Vladimír Lapišak, kpt. Nálepku 386/39, 068 01 Medzilaborce
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00057/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľudmila Postiháčová, Drábová 4, 040 23 Košice
11. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zneškodnení odpadu č. 15//124/Z/20
49/2023
0,00 € Chemkostav, a.s., K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
11. Apríl 2023
Dohoda 23/39/054/95 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia
42/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, Hlavná 26, 091 01 Stropkov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Apríl 2023
Dohoda o urovnaní
48/2023
0,00 € Martin Lechan, Májová 731/2, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Apríl 2023
Zmluva č. 01/NPK152/2023 o nájme nebytových priestorov
47/2023
2 482,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce INAS PLUS, s.r.o., Volica č. 70, 067 01 Radvaň nad Laborcom
6. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu
46/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ivana Fecurová, Májová 732/12, 068 01 Medzilaborce
30. Marec 2023
Zmluva o dielo „Výstavba fotovoltického zariadenia MŠ Gen. Svobodu Medzilaborce“
45/2023
23 663,74 € IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
30. Marec 2023
Zmluva o dielo „Výstavba fotovoltického zariadenia ZŠ Duchnovičova Medzilaborce“
44/2023
71 935,61 € IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. Marec 2023
Kúpna zmluva
39/2023
12 000,00 € Marek Olah, Dukelských hrdinov 267/7, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného prostriedku na projekt: Rekonštrukcia Kamjana, n. o.
38/2023
Zrušená
95 000,00 € Miestna akčná skupina LABOREC, o.z. Mesto Medzilaborce
29. Marec 2023
Zmluva o dieolo č. 4905.3062005MZA
33/2023
136 767,60 € EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce