Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2022
Zmluva o nájme bytu
186/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Demeterová, Duk. hrdinov 265/3, 068 01 Medzilaborce
21. November 2022
Zmluva o nájme bytu
185/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jana Bučková, Duk. hrdinov 267/7, 068 01 Medzilaborce
21. November 2022
Zmluva o nájme bytu
184/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nataša Surmajová, Duk. hrdinov 265/3, 068 01 Medzilaborce
21. November 2022
Zmluva o nájme bytu
183/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michaela Surmajová, Duk. hrdinov 265/3, 068 01 Medzilaborce
21. November 2022
Zmluva o spolupráci
182/2022
0,00 € Regionálna značka HORNÝ ZEMPLÍN, Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
21. November 2022
Zmluva o nájme bytu
190/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jana Kasanderová, Duk. hrdninov 265/3, 068 01 Medzilaborce
21. November 2022
Zmluva o nájme bytu
189/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Dana Balažovičová, Zámočnícka 943/30, 068 01 Medzilaborce
21. November 2022
Zmluva o nájme bytu
188/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Micha Varecha, Zámočnícka 942/29, 068 01 Medzilaborce
8. November 2022
Zmluva o nájme bytu
180/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Demetrová, Zámočnícka 943/30, 068 01 Medzilaborce
8. November 2022
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2019-56/34/303
174/2022
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
8. November 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 01/NPM828/2014
176/2022
84,62 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Lenka Leukaničová, Gen. Svobodu 131/19, 068 01 Medzilaborce
8. November 2022
Zmluva č. 836 621 003-1-2022 -BZVB o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
177/2022
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
8. November 2022
Zmluva č. 836 630 001-1-2022 -BZVB o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
178/2022
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
8. November 2022
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 1/2022 uzatvorenej dňa 11.7.2022
179/2022
0,00 € AGRATECH, s. r. o., Mlynská 1347, 09301 Vranov nad Topľou Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. November 2022
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov zo dňa 25.6.2021
169/2022
0,00 € Ing. Martin Bicko, Zbudská Belá 57, 067 01 Radvaň nad Laborcom Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. November 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
167/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. November 2022
Zmluva o spolupráci
168/2022
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. November 2022
Zmluva o nájme bytu
170/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľubomíra Kmiťová, gen. Svobodu 130/21, 068 01 Medzilaborce
2. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-311-00214
173/2022
0,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-311-00214
172/2022
1 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce