Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00078/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 06801 Medzilaborce Miroslav Sivý
18. Apríl 2023
Doplnok č. 1 k Zmluva o kontrolnerj činnosti č. 2014/0039/UMTPV/E
54/2023
0,00 € EL, spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
17. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 4/2023
51/2023
6 000,00 € Mikuláš Daňo, Borov č. 44, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
17. Apríl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľniosti
52/2023
450,00 € Mgr. Jana Jančovičová, Wolkrova 5617/21, 0,36 01 Martin - Podháj Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
17. Apríl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľniosti
53/2023
116,00 € Ing. Peter Choma, Sama Chalupku 2762/8, 085 01 Bardjov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
17. Apríl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 77PLDO001822
50/2023
0,00 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00080/2023
50,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Senderáková, Duchnovičova 473, 068 01 Medzilaborce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00081/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Senderáková, Duchnovičova 473, 068 01 Medzilaborce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00082/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Helena Regrutová, Komenského 125/7, 068 01 Medzilaborce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00071/2023
82,54 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce MUDr. Nadežda Vočková, kpt. Nálepku 373/13, 068 01 Medzilaborce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00072/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Sabová, Komenského 663/23, 068 01 Medzilaborce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00073/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Martin Kokorďak, Tolstého 468, 068 01 Mrdzilaborce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00074/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Helena Hnatková, kpt. Nálepku 440/18, 068 01 Medzilaborce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00075/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Dáša Holoničová, Duk. hrdinov 273/19, 068 01 Medzilaborce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00076/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Dáša Holoničová, Duk. hrdinov 273/19, 068 01 Medzilaborce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
0077/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Helena Capcarová, Pod úbočou 653/10, 068 01 Medzilaborce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00070/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Peter Surmaj, Duchnovičova 527/123, 068 01 Medzilaborce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00079/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nataša Macková, Komenského 123/3, 068 01 Medzilaborce
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00069/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Tatiana Zajacová, Okulka U2 14/24, 093 01 Vranov nad Topľou
13. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00068/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Vladimír Baranko, Poľná 798, 068 01 Medzilaborce