Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/208
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jana Demeterová, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/207
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marcela Miľová, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/206
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ján Grundza, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/205
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Peter Demeter, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce
12. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/204
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Peter Demeter, Duk. hrdinov 269/11, 068 01 Medzilaborce
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
202/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Martin Olah, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/203
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Adriana Grundzová, Duk. hrdinov 267/7, 068 01 Medzilaborce
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/211
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Slavomír Harakaľ, Výrava 95, 067 16 Výrava
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/210
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marián Olach, Duk. hrdinov 264/1, 068 01 Medzilaborce
6. December 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 02/NPM828/2020
199/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Prorena. s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
6. December 2022
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 04/NPM828/2012
200/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA a.s., Popradská 82, 040 11 Košice – mestská časť Západ
6. December 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 03/NPM828/2022
201/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jaroslav Bochin, Duchnovičova 532, 068 01 Medzilaborce
22. November 2022
Dodatok č. 3 k zmluve č. 03/NPM289/2007 o nájme nebytových priestorov
196/2022
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
25. November 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 47VLZL000121
197/2022
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. November 2022
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
192/2022
1 700,00 € Ing. Štefan Fabian, PhD., štatutárny auditor, Údenárska 15, 080 01 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. November 2022
Dodatok č. IROP-D3-302021J710-222-13 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J710-222-13 zo dňa 18.09.2019
191/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. November 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 20-000161252PO2022 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou
194/2022
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. November 2022
Zmluva o spolupráci
195/2022
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. November 2022
Zmluva č. 20-000161252PO2022 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou
193/2022
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
21. November 2022
Zmluva o nájme bytu
186/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Demeterová, Duk. hrdinov 265/3, 068 01 Medzilaborce