Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00112/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Viktória Šeptáková, kpt. Nálepku 436, 068 01 Medzilaborce
20. September 2022
Zmluva č. 04/NPK152/2022 o nájme nebytových priestorov
125/2022
2 482,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce GITCARE, s.r.o., Alvinczyho 1707/22, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
26. September 2022
Dohoda 22/39/054/182 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe
135/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, Hlavná 26, 091 01 Stropkov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. September 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 313/2011 zo dňa 29.07.2011
140/2022
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00109/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Račková, kpt. Nálepku 437/10, 068 01 Medzilaborce
26. September 2022
Kúpna zmluva č. 1279/3150/2019
136/2022
300,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00108/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ján Ferenc, Zámočnícka 186/6, 068 01 Medzilaborce
26. September 2022
Zmluva o dielo
139/2022
120,00 € Edusteps, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. September 2022
Zmluva o dielo
138/2022
120,00 € Edusteps, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. September 2022
Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu
137/2022
6,60 € BMC Recycling, s.r.o., Bajkalská 45G, 821 05 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2022
Rámcová kúpna zmluva
132/2022
0,00 € RAJO, s.r.o., Studená 35, 823 55 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke tepla
131/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r. o. Kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke tepla
130/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r. o. Kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke tepla
129/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r. o. Kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke tepla
128/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r. o. Kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: KZP-PO4-SC431-2021-68/BYB2
127/2022
554 655,02 € Ministerstvo životného prostredia, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
134/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2022
Kúpna zmluva
133/2022
0,00 € RAJO, s.r.o., Studená 35, 823 55 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
20. September 2022
Zmluva o nájme pozemku č. 3/2022
123/2022
10,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Slavomír Pirník – pohrebné služby, Borov 105, 068 01 Medzilaborce
20. September 2022
Kúpna zmluva
124/2022
0,00 € Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce