Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00097/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Gališinová, Popradova 256/8, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00098/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Vodilková, Pod úbočou 654/11, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00100/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nataša Hačková, Májová 732/12, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00101/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Valerij Petrovaj, Ozerna 12, 540 58 Nikolajev, Ukrajina
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00102/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Dušan Kováč, Komenského 123, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00103/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Jana Šaková, SNP 2508/8, 066 01 Humenné
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00090/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Antón Gula, Brodského 1668, 149 00 Praha 4 Chodov
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00091/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Vasiľ Piso, Václavského 364/20, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00092/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Galajdová, Duk. hrdinov 280, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00093/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Iveta Melničáková, Mierová 299, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00106/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Vladimír Falat, Pod Úbočou 652/9, 068 01 Medzilaborce
9. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu
81/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Dávid Marko, Májová 731/8, 068 01 Medzilaborce
9. Máj 2023
Kúpna zmluva
82/2023
2 024,00 € Jozef Šúň, Riečna 549/7, 956 41 Uhrovec Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
5. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 11/2023
77/2023
2 280,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marián Lukáčik, Poľná 774/10, 068 01 Medzilaborce
5. Máj 2023
Kúpna zmluva
78/2023
1 602,50 € MUDr. Beáta Hudáková, Sázavského 597/15, 075 01 Bardejov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
5. Máj 2023
Kúpna zmluva
79/2023
590,00 € Jozef Fecura, kpt. Nálepku 437/10, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
5. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 10/2023
80/2023
2 750,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ivan Ficko a Irena Ficková, Poľná 769/5, 068 01 Medzilaborce
2. Máj 2023
Kúpna zmluva
76/2023
3 150,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Sergej Vojtko a Jana Vojtková, Poľná 766/2, 068 01 Medzilaborce
2. Máj 2023
Kúpna zmluva
75/2023
590,00 € Jaroslav Petrovaj, 1. mája 1456/11, 066 01 Humenné Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu
74/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľubomíra Kmiťová, 068 01 Medzilaborce