Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1/2022
126/2022
0,00 € Kovostroj, a.s. Medzilaborce, Mierová 297/11, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
20. September 2022
Zmluva č. 02/NPM828/2022 o nájme nebytových priestorov
122/2022
4 721,85 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
9. September 2022
Zmluva o nájme bytu
116/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michaela Lapišáková, Borov 71, 068 01 Medzilaborce
9. September 2022
Zmluva o nájme bytu
116/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michaela Lapišáková, Borov 71, 068 01 Medzilaborce
9. September 2022
Zmluva o nájme bytu
121/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mgr. Jennifer Harbistová, Májová 829/36, 068 01 Medzilaborce
9. September 2022
Zmluva o dielo
120/2022
21 600,00 € Stavoprojekt, s.r.o., Jarková 31, 08001 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
9. September 2022
Zmluva č. 03/NPM828/2022 o nájme nebytových priestorov
119/2022
304,58 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jaroslav Bochin, Duchnovičova 532, 068 01 Medzilaborce
9. September 2022
Dodatok č. 1 Zmluvy o nájme hnuteľných vecí zo dňa 27.02.2019
118/2022
263,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce GITCARE, s.r.o., Alvinczyho 1707/22, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
1. Jún 2022
Zmluva č. 01/NPK151/2022 o nájme nebytových priestorov
79/2022
0,00 € SINORTHO, s.r.o. Mesto Medzilaborce
1. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2022/87
87/202
5,00 € Ivo Pelech, Duchnovičova 532/10, 068 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
25. August 2022
Zmluva číslo 891/6/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2022
115/2022
2 000,00 € Stolnotenisový oddiel Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o dielo
114/2022
31 126,52 € Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00106/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Milka Murinová, Komenského 659/15, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00107/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Žuková, Duk. hrdinov 279/29, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00105/2022
80,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Danka Matejková, Bratislavská 1630/22, 040 11 Košice - Západ
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00104/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ján Gula, Dobrianskeho 67/31, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00103/20223
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Černegová, Borov 102, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00102/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Renata Bajzová, Duk. hrdinov 265/3, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00101/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária LOazorčíková, Komenského 659/17, 06801 Medzilaborce
17. August 2022
Záväzné zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky
113/2022
203 759,26 € BAUMAN stavby, s.r.o., Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce