Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného prostriedku na projekt: Rekonštrukcia Kamjana, n. o.
38/2023
Zrušená
95 000,00 € Miestna akčná skupina LABOREC, o.z. Mesto Medzilaborce
29. Marec 2023
Zmluva o dieolo č. 4905.3062005MZA
33/2023
136 767,60 € EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. Marec 2023
Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 22.04.2022
43/2023
0,00 € DREAL STAV, s.r.o., Andyho Warhola 195/28, 068 01 Medziaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 2/2023
40/2023
3 720,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Mikuláš Čerevka, Libuša Čerevková, gen. Svobodu 130/17, 068 01 Medzilaborce
29. Marec 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 77PLDO001822
31/2023
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00056/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Peter Fecura, Gorkého 469, 068 01 Medzilaborce
28. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00055/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Cepková Anna, Komenskáho 123/3, 068 01 Medzilaboírce
27. Marec 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby: Obnova budovy MsÚ Medzilaborce
37/2023
14 400,00 € STAVOPROJEKT, s.r.o., Jarková 31, 080 01 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
24. Marec 2023
Dohoda č. 23/39/060/45 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
36/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, Hlavná 26, 091 01 Stropkov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
24. Marec 2023
Dohoda č. 23/39/060/44 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
35/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, Hlavná 26, 091 01 Stropkov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
24. Marec 2023
Dohoda č. 23/39/060/43 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
34/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, Hlavná 26, 091 01 Stropkov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
24. Marec 2023
Zmluva o dielo
32/2023
100 697,44 € DREAL STAV, s.r.o., Andyho Warhola 195/28, 068 01 Medziaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023
30/2023
9 917,00 € CZ SCREEN, s.r.o., K Sedlci 516, 26753 Žebrák, Česká republika Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
25/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Emília Csifáriová, 068 01 Medzilaborce
22. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 77PLDO001822
28/2023
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00031/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Júlia Dimunová, Ševčenkova 935/49, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00032/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Peter Solej, Duchnovičova 584/118, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00033/2023
174,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Eva Solejová, Duchnovičova 584/118, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00034/2023
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Eva Solejová, Duchnovičova 584/118, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00035/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Bianka Harbistová, Poľná 786/22, 068 01 Medzilaborce