Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2022
Zmluva o nájme bytu
162/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce MUDr. Lívia Firkaľová, Volica 70, 067 01 Volica
19. Október 2022
Zmluva o nájme bytu
163/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Kančiová, Zámočnícka 943/30, 068 01 Medzilaborce
19. Október 2022
Zmluva o nájme bytu
164/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Milena Kančivá, Zámočnícka 943/30, 068 01 Medzilaborce
19. Október 2022
Zmluva o nájme bytu
158/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marcela Cipková, Cintorínska 655/1, 068 01 Medzilaborce
19. Október 2022
Zmluva o nájme bytu
159/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Vitalija Mihaličová, Cintorínska 655/1, 068 01 Medzilaborce
19. Október 2022
Zmluva o nájme bytu
160/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mgr. Marián Mazanec, Tolstého 468/7, 068 01 Medzilaborce
19. Október 2022
Zmluva o nájme bytu
161/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Lukáš Belka, Májová 737/22, 068 01 Medzilaborce
19. Október 2022
Darovacia zmluva 1/2022
166/2022
0,00 € OZ Prešovský klub vojenskej histórie Dukla, Kláštorská 549/33, 054 01 Levoča Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
12. Október 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 47VLZL000121
165/2022
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
11. Október 2022
Dodatok č. 01/2022 k Zmluve o združenej dodávke plynu koncovému odberateľovi plynu
157/2022
0,00 € ELGAS, s.r.o, Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo dňa 02.02.2022
143/2022
75 000,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mestský športový klub SPARTAK Medzilaborce
6. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000817635J
154/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000817635J
154/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000817634L
153/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000817633N
152/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000817633N
152/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000817630T
149/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000817630T
149/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000817631R
150/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000817631R
150/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce