Centrálny register zmlúv

Obec Spišské Bystré

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov 19/2024_7
77/2024
52,50 € Obec Spišské Bystré Kamila Vilimová
26. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO
73/2024
9 280,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Spišské Bystré
26. Apríl 2024
SERVISNÁ ZMLUVA
74/2024
279,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Spišské Bystré
18. Apríl 2024
Zmluva č. 06/2024 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
72/2024
15,55 € Obec Spišské Bystré Anna Klimová
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní stravy
71/2024
0,00 € Mária Ovšaníková, REŠTAURÁCIA DELTA Obec Spišské Bystré
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov 13/2024/2
69/2024
80,00 € Obec Spišské Bystré Pavol Magyar
11. Apríl 2024
Zmluva o dielo
70/2024
6 000,00 € Ing. Arch. Martin Baloga, PhD Obec Spišské Bystré
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov 3/2024/3
67/2024
15,00 € Obec Spišské Bystré Bc. Paulína Orolínová
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní stravy
68/2024
0,00 € Jaroslav Alžbetkin Obec Spišské Bystré
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
63/2024
160,00 € Základná škola s materskou školou Obec Spišské Bystré
4. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
64/2024
350,00 € Obec Spišské Bystré Patrícia Bukovinská
4. Apríl 2024
Zmluva č. 05/2024 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
65/2024
6,70 € Obec Spišské Bystré Natália Magyarová
4. Apríl 2024
Zmluva číslo 4/2024-10 o prenájme miesta na pohrebisku Spišské Bystré
66/2024
20,00 € Obec Spišské Bystré Natália Magyarová
28. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní stravy
62/2024
0,00 € Jedáleň-M.O., s.r.o. Obec Spišské Bystré
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov 19/2024_4
60/2024
75,00 € Obec Spišské Bystré Urbariát - pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré
27. Marec 2024
Zmluva o dielo
61/2024
40 863,35 € SAGANSPORT s.r.o. Obec Spišské Bystré
26. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície
58/2024
0,00 € Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Obec Spišské Bystré
26. Marec 2024
Zmluva č. 324 0942 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
59/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Spišské Bystré
25. Marec 2024
Zmluva o nájme
54/2024
377,00 € Obec Spišské Bystré Margita Hlaváčová
25. Marec 2024
Zmluva o nájme
55/2024
378,72 € Obec Spišské Bystré Apartments ADANA s.r.o.