Centrálny register zmlúv

Obec Spišské Bystré

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Vzájomná dohoda o ukončení Zmluvy o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Z dôvodu zániku členstva v ZMOS
99/2024
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Spišské Bystré
15. Júl 2024
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre nečlena ZMOS
100/2024
1,10 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Spišské Bystré
15. Júl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
101/2024
350,00 € Obec Spišské Bystré Jozef Višňovský
15. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov 13/2024/4
102/2024
20,80 € Obec Spišské Bystré Andrej Orolín
15. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov 17/2024/2
103/2024
200,00 € Obec Spišské Bystré Ing. Jaroslav Kubičko
4. Júl 2024
ZMLUVA č. 545/2024/OPR o poskytnutí dotácie
98/2024
1 100,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Spišské Bystré
1. Júl 2024
Kúpna zmluva
97/2024
11 251,79 € Matúš Alžbetkin Obec Spišské Bystré
28. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov 13/2024/3
93/2024
81,60 € Obec Spišské Bystré Ondrej Krolák
28. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priesorov
94/2024
500,00 € Obec Spišské Bystré Martina Summerlingová
28. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 3/2022 zo dňa 15.02.2022
95/2024
0,00 € Obec Spišské Bystré Silvia Barillová
28. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 3/2024
96/2024
256,00 € Obec Spišské Bystré Anna Marušinová
14. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov 16/2024/3
91/2024
132,00 € Obec Spišské Bystré Marek Knežník MPTA
12. Jún 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA a umiestnenie Boxu balíkovo
89/2024
1,00 € Obec Spišské Bystré Slovak Parcel Service s.r.o.
6. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
88/2024
84,00 € Obec Spišské Bystré Nikola Králiková Jurčová
27. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
86/2024
150,00 € Základná škola s materskou školou Obec Spišské Bystré
24. Máj 2024
DODATOK K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA Dodatok č. D1 ku zmluve č. 6/2019-5
83/2024
20,00 € Obec Spišské Bystré Katarína Ludanyiová
24. Máj 2024
Zmluva o dielo
84/2024
9 816,00 € AKP ateliér, s.r.o. Obec Spišské Bystré
24. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
85/2024
36,00 € Obec Spišské Bystré František Vitko
23. Máj 2024
Zmluva číslo 5/2024-10 o prenájme miesta na pohrebisku Spišské Bystré
80/2024
20,00 € Obec Spišské Bystré Jozef Sulitka
23. Máj 2024
Zmluva č. 07/2024 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
81/2024
14,90 € Obec Spišské Bystré Jozef Sulitka