Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
534/2022
24,00 € Alimah fusion a Divadlo ALCHÝMIE, o.z. Mesto Svit
13. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení podujatia
343/2022
5 000,00 € ALL agency, s. r. o. Mesto Svit
29. Júl 2022
Poistná zmluva - denný cyklotábor CVČ
415/2022
29,43 € ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Svit
29. Júl 2022
Poistná zmluva - denný tábor CVČ
416/2022
56,79 € ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Svit
5. August 2022
Poistná zmluva CVČ
422/2022
53,37 € ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Svit
5. August 2022
Poistná zmluva - tábor CVČ
423/2022
28,98 € ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Svit
8. Apríl 2022
Kúpna zmluva
222/2022
2 500,00 € ALPINA SK, s.r.o. Mesto Svit
10. Máj 2022
Nájomná zmluva
297/2022
180,00 € ANTIK Telecom, s. r. o. Mesto Svit
21. December 2022
Zmluva o zriadení a posytovaní pripojenia k sieti internet
658/2022
69,00 € ANTIK Telecom, s. r. o. Mesto Svit
20. December 2022
Revitalizácia vnútroblokov sídlisk Jilemnického a Kapitán Nálepku v meste Svit
635/2022
917 316,11 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Svit
23. August 2022
Nájomná zmluva
451/2022
1,00 € Atletický klub Slávia UK Bratislava, o.z. Mesto Svit
24. August 2022
Dohoda o skončení
455/2022
0,00 € Atletický klub Slávia UK Bratislava, o.z. Mesto Svit
14. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2022 Atletický oddiel Svit v sume 2500,-€
204/2022
2 500,00 € Atletický oddiel Svit Mesto Svit
10. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2022
515/2022
350,00 € Atletický oddiel Svit Mesto Svit
5. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravovania dôchodcom
262/2022
0,00 € AZZO, s.r.o. Mesto Svit
21. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravovania dôchodcom
496/2022
0,00 € AZZO, s.r.o. Mesto Svit
5. December 2022
Kúpna zmluva
601/2022
6,25 € Bangó Marek Mesto Svit
30. Január 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 05.12.2022
093/2023
0,00 € Bangó Marek Mesto Svit
1. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
474/2022
75,00 € Basketbalová akadémia mládeže Poprad Mesto Svit
14. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
489/2022
37,50 € Basketbalová akadémia mládeže Poprad Mesto Svit