Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2022
Dodatok č. 1/2022/NP k Zmluve č. 32/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 1/2022/NP k Zmluve č. 32/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
11 639,00 € Agapé Horný Bar, n.o. Trnavský samosprávny kraj
29. December 2022
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby (strážna služba)
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby (strážna služba)
8 051,90 € Agentúra S+L s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
13. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/V/PN/0269 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/V/PN/0269
500,00 € AkSen - aktívny senior o.z. Trnavský samosprávny kraj
21. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/V/PN/0269 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/V/PN/0269
500,00 € AkSen - aktívny senior o.z. Trnavský samosprávny kraj
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1/2022/NP k Zmluve č. 6/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
1/2022/NP
216 426,00 € Alzheimercentrum Piešťany, n. o. Trnavský samosprávny kraj
7. November 2022
Dodatok č. 3/2022NP k Zmluve č. 6/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2022NP k Zmluve č. 6/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
264 595,00 € Alzheimercentrum Piešťany, n. o. Trnavský samosprávny kraj
5. August 2022
Dodatok č. 2/2022/NP k Zmluve č. 6/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2022/NP k Zmluve č. 6/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
271 885,00 € Alzheimercentrum Piešťany, n.o. Trnavský samosprávny kraj
15. December 2022
Dodatok č. 4/2022/NP k Zmluve č. 6/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
4/2022/NP
265 230,00 € Alzheimercentrum Piešťany, n.o. Trnavský samosprávny kraj
22. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
0,00 € Andrej H. / Mgr. Michaela H. Trnavský samosprávny kraj
29. Júl 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 13.04.2022
Dodatok č. 1
0,00 € Andrej H., Michaela H. Trnavský samosprávny kraj
31. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/Z/TT/0448o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/Z/TT/0448
2 000,00 € Anggel, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
20. Október 2022
Zmluva č. 26-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 26-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
4 600,00 € ANCHOR DS s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
7. Júl 2022
Zmluva č. 25-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
25-PR/RDGaOP/4418/2022
500,00 € Apolin Trnavský samosprávny kraj
7. November 2022
ZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO
39 318,00 € ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
22. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
21 276,00 € ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
3. November 2022
Z M L U V A o výpožičke
Z M L U V A o výpožičke
0,00 € ARRIVA Trnava, a. s. Trnavský samosprávny kraj
28. Júl 2022
Dodatku č. 1/2022 k Zmluve o ochrane investícii č. 07241/2020/ODO-OI ARR TA
Dodatku č. 1/2022 k Zmluve o ochrane investícii č. 07241/2020/ODO-OI ARR TA
0,00 € ARRIVA Trnava, a.s. Trnavský samosprávny kraj
28. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštánej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave na území dopravného regiónu Trnava
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštánej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave na území dopravného regiónu Trnava
0,00 € ARRIVA Trnava, a.s. Trnavský samosprávny kraj
20. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/P/K/TT/0449 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/P/K/TT/0449
1 500,00 € Ars Festiva Trnavský samosprávny kraj
11. Júl 2022
Zmluva 2022/ORG/P/F/TT/0543 o poskytnutí grantu
2022/ORG/P/F/TT/0543
10 000,00 € Ars Festiva Trnavský samosprávny kraj