Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2022
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve č. 18/2021/Viničky-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve č. 18/2021/Viničky-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
0,00 € "VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb Nitra Trnavský samosprávny kraj
6. September 2022
DODATOK č. 8/2022 k Zmluve č. 03/2016/ŠZ-IPEĽ/CP
DODATOK č. 8/2022 k Zmluve č. 03/2016/ŠZ-IPEĽ/CP
9,30 € „IPEĽ“ zariadenie sociálnych služieb Leľa Trnavský samosprávny kraj
6. September 2022
DODATOK č. 2/2022 k zmluve č. 11/2021/Môjdomov-ŠZ/C
DODATOK č. 2/2022 k zmluve č. 11/2021/Môjdomov-ŠZ/C
31,62 € „Môj domov“ zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Trnavský samosprávny kraj
9. November 2022
Zmluva č. 13/2022/Môjdomov-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Zmluva č. 13/2022/Môjdomov-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
0,00 € „Môj domov“ zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Trnavský samosprávny kraj
10. Január 2023
DODATOK č. 7/2022 k Zmluve č. 08/2016/ŠZ-Môjdomov/CP
DODATOK č. 7/2022 k Zmluve č. 08/2016/ŠZ-Môjdomov/CP
4,96 € „Môj domov“ zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Trnavský samosprávny kraj
8. December 2022
Zmluva č. 14/2022/Hurbanovo-ŠZ/T
Zmluva č. 14/2022/Hurbanovo-ŠZ/T
3 571,32 € „SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo Trnavský samosprávny kraj
6. September 2022
Dohoda o ukončení zmluvy č. 15/2015/ŠZ-VN/CP
Dohoda o ukončení zmluvy č. 15/2015/ŠZ-VN/CP
0,00 € „VEK NÁDEJE“ zariadenie sociálnych služieb Trnavský samosprávny kraj
17. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/DS/0019 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/DS/0019
1 250,00 € 10. skautský zbor "Szent György", Dunajská Streda - 10. sz. Szent György cserkészcsapat, Dunaszerdahely (IČO 176418960012) Trnavský samosprávny kraj
22. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/SE/0328 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/SE/0328
1 500,00 € A - foto Trnavský samosprávny kraj
2. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/S/HC/0215 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/S/HC/0215
500,00 € AD Darts club Hlohovec Trnavský samosprávny kraj
21. Apríl 2022
Dodatok č. 1/2022/NP k Zmluve č. 9/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 1/2022/NP k Zmluve č. 9/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
107 352,00 € Ad usum, n.o. Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/P/V/DS/0018 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/P/V/DS/0018
1 000,00 € Ad usum, n.o. Trnavský samosprávny kraj
3. August 2022
Dodatok č. 2/2022/NP k Zmluve č. 9/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2022/NP k Zmluve č. 9/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
115 668,00 € Ad usum, n.o. Trnavský samosprávny kraj
3. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/S/DS/0020 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/S/DS/0020
1 000,00 € Adventure Life Trnavský samosprávny kraj
16. August 2022
Dodatok č. 2/2022/NSK k Zmluve č. 7/2022/NSK o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2022/NSK k Zmluve č. 7/2022/NSK o poskytnutí finančného príspevku
126 894,00 € ADVENTUS, n. o. Trnavský samosprávny kraj
9. November 2022
Dodatok č. 3/2022/NSK k Zmluve č. 7/2022/NSK o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2022/NSK k Zmluve č. 7/2022/NSK o poskytnutí finančného príspevku
124 341,00 € ADVENTUS, n. o. Trnavský samosprávny kraj
6. Máj 2022
Dodatok č. 1/2022/NSK k Zmluve č. 7/2022/NSK o poskytnutí finančného príspevku podľa §77 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Dodatok č. 1/2022/NSK k Zmluve č. 7/2022/NSK
58 627,00 € ADVENTUS, n.o. Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/SI/0417 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/SI/0417
2 200,00 € AEROKLUB HOLÍČ Trnavský samosprávny kraj
5. August 2022
Dodatok č. 2/2022/NP k Zmluve č. 32/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2022/NP k Zmluve č. 32/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
16 003,00 € Agapé Horný Bar, n. o. Trnavský samosprávny kraj
13. December 2022
Dodatok č. 3/2022/NP k Zmluve č. 32/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2022/NP k Zmluve č. 32/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
14 225,00 € Agapé Horný Bar, n. o. Trnavský samosprávny kraj