Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2022
Zmluva č. 11-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
11-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG
1 000,00 € Asociácia pomoci postihnutým - APPA Trnavský samosprávny kraj
10. Jún 2022
Zmluva č. 12-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
12-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG
3 000,00 € Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie Trnavský samosprávny kraj
17. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/S/GA/0106 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/S/GA/0106
500,00 € Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Trnavský samosprávny kraj
17. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/TT/0461 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/TT/0461
1 500,00 € Ateliér Pablo o.z. Trnavský samosprávny kraj
17. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/S/HC/0230 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/S/HC/0230
1 100,00 € Atletický klub Bojničky Trnavský samosprávny kraj
17. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/S/SE/0374 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/S/SE/0374
750,00 € ATLETICKÝ KLUB BORSKÝ SVÄTÝ JUR Trnavský samosprávny kraj
17. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/PN/0275 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/PN/0275
1 550,00 € BÁBENCE Trnavský samosprávny kraj
5. Apríl 2022
Zmluva č. 01/SI/2021/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
01/SI/2021/2022
5 000,00 € Barbarkovo, o.z. Trnavský samosprávny kraj
3. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/SI/2021/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/SI/2021/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
0,00 € Barbarkovo, o.z. Trnavský samosprávny kraj
15. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/S/SI/0379 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/S/SI/0379
1 000,00 € Baseball club Outmen Skalica Trnavský samosprávny kraj
18. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/S/TT/0450 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/S/TT/0450
2 850,00 € Baseballový klub Angels Trnava Trnavský samosprávny kraj
17. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/S/TT/0401 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/S/TT/0401
2 500,00 € Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava Trnavský samosprávny kraj
4. Október 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 38/2022/ORP
38/2022/ORP
153,29 € BB-Invest a.s. Trnavský samosprávny kraj
12. Október 2022
Dohoda o zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vysporiadaní č. 39/2022/ORP
39/2022/ORP
1 448,64 € BB-Invest a.s. Trnavský samosprávny kraj
30. Jún 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
188 304,00 € Bc. Martin H. Trnavský samosprávny kraj
10. Január 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
0,00 € Bc. Martin H. Trnavský samosprávny kraj
15. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/S/DS/0075 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/S/DS/0075
500,00 € Bc. Zuzana Vörös - Korpo Spirito Trnavský samosprávny kraj
4. August 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/F/GA/0509 o poskytnutí grantu
2022/ORG/R/F/GA/0509
20 000,00 € BEKOR s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
15. Júl 2022
Zmluva č. 2022/ORG/P/F/TT/0513 o poskytnutí grantu
2022/ORG/P/F/TT/0513
19 000,00 € Best Deal Slovakia s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
9. August 2022
Dodatok č. 2/2022/BSK k Zmluve č. 15/2022/BSK o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2022/BSK k Zmluve č. 15/2022/BSK o poskytnutí finančného príspevku
8 340,00 € Betánia Senec, n. o. Trnavský samosprávny kraj