Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Zmluva č. 01/TT/2022/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 01/TT/2022/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
5 000,00 € Cez Kerestúr, o.z. Trnavský samosprávny kraj
24. Marec 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
0,00 € Obec Michal na Ostrove (IČO 00305600) / Wolf street two s.r.o.(IČO 50179454) Trnavský samosprávny kraj
24. Marec 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. (IČO 36361518) / Wolf street two s.r.o. (IČO 50179454) Trnavský samosprávny kraj
23. Marec 2023
DODATOK č. 1/2023 k Zmluve č. 01/2023/BAH-DSS/C
DODATOK č. 1/2023 k Zmluve č. 01/2023/BAH-DSS/C
957,48 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Trnavský samosprávny kraj
23. Marec 2023
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 22/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 22/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
103 680,00 € TENENET o. z. Trnavský samosprávny kraj
23. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 55/2021/OSaP
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 55/2021/OSaP
0,00 € MJMG s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
23. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 56/2021/OSaP
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 56/2021/OSaP
0,00 € MJMG s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
23. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 57/2021/OSaP
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 57/2021/OSaP
0,00 € MJMG s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
23. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 58/2021/OSaP
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 58/2021/OSaP
0,00 € MJMG s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
23. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 592021/OSaP
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 592021/OSaP
0,00 € MJMG s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
23. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 60/2021/OSaP
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 60/2021/OSaP
0,00 € MJMG s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
23. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 61/2021/OSaP
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 61/2021/OSaP
0,00 € MJMG s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
23. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 62/2021/OSaP
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 62/2021/OSaP
0,00 € MJMG s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
23. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 63/2021/OSaP
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 63/2021/OSaP
0,00 € MJMG s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
23. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 64/2021/OSaP
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 64/2021/OSaP
0,00 € MJMG s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
23. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 65/2021/OSaP
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 65/2021/OSaP
0,00 € MJMG s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
23. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 66/2021/OSaP
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 66/2021/OSaP
0,00 € MJMG s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
23. Marec 2023
Zmluva č. 03/DS/2022/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 03/DS/2022/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
5 000,00 € Póšfa Trnavský samosprávny kraj
23. Marec 2023
Zmluva č. 04/HC/2022/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 04/HC/2022/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
5 000,00 € C.I.N. (cin – ako „puto“) Trnavský samosprávny kraj
23. Marec 2023
Zmluva č. 09/TT/2022/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 09/TT/2022/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
5 000,00 € Diamant Trnavský samosprávny kraj