Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2024
Kúpna zmluva
SNPMP-2024-025
19 154,17 € Auto Ideal, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva č.SNPMP-2024-018 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 210/II.1./2024
SNPMP-2024-018
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej ADO-Service, s. r. o.
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva č.SNPMP-2024-019 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka
SNPMP-2024-019
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej ADO-Service, s. r. o.
17. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA č. SNPMP-2024-014
SNPMP-2024-014
13 746,00 € AGEM COMPUTER, spol. s r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
17. Apríl 2024
Zmluva o dielo
SNPMP-2024-021
11 890,00 € Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva č.SNPMP-2024-016 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 210/II.1./2024
SNPMP-2024-016
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Globwood, s.r.o.
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva č.SNPMP-2024-017 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 210/II.1./2024
SNPMP-2024-017
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Globwood, s.r.o.
9. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA
SNPMP-2024-013
61 998,00 € AGROTRADE GROUP spol. s r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
2. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA č.SNPMP-2024-012
SNPMP-2024-012
8 130,00 € Aricoma Systems, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
20. Marec 2024
Dohoda o odstúpení od Rámcovej zmluvy č.SNPMP-2024-009
Dohoda o odstúpení od Rámcovej zmluvy
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ing. Anton PRIŠČÁK-JAMF
18. Marec 2024
Nájomná zmluva
SNPMP-2024-010
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ing.Jakub Korytiak
11. Marec 2024
Rámcová zmluva č.SNPMP-2024-009
SNPMP-2024-009
Zrušená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ing. Anton PRIŠČÁK-JAMF
8. Marec 2024
Kúpna zmluva č.SNPMP-2024-006 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č.119/I.4./2024
SNPMP-2024-006
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej PC-DREVCOM, s.r.o.
7. Marec 2024
Nájomná zmluva
SNPMP-2024-008
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej NOVÁ BURDA-obnova turistického informačného centra BURDA
6. Marec 2024
Kúpna zmluva č.SNPMP-2024-003 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 116/I.4./2024
SNPMP-2024-003
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej LWOOD, s.r.o.
5. Marec 2024
Kúpna zmluva č.SNPMP-2024-004 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 117/I.4./2024
SNPMP-2024-004
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej ADO-Service, s.r.o.
5. Marec 2024
Kúpna zmluva č.SNPMP-2024-005 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 118/I.4./2024
SNPMP-2024-005
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej ADO-Service, s.r.o.
24. Január 2024
Dohoda č.2203/6251/2023 o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
SNPMP-2024-002
10,45 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Slovenská správa ciest
19. Január 2024
Z M L U V A č. 232664 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia
SNPMP-2024-001
1 000 000,00 € Environmentálny fond Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
29. December 2023
Kolektívna zmluva pre rok 2024
SNPMP-2023-131
0,00 € Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, Odborový zväz baní, geológie a naftového priemyslu, so sídlom Štefánikovo námestie č. 9, 052 01 Spišská Nová Ves, v mene ktorých koná Podnikový výbor pri ŠOP SR, so sídlom Štefánikovo námestie 9, 052 01 S Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej