Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 1/20/2024 II. Kv.
2367/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer Anton Gabaj - DREVOKOV
4. Apríl 2024
Dodatok č. 35 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Zmluvy OPKZP-PO1/PO2-2017-NP3/01
OPKZP-PO1/PO2-2017-NP3/01
Doplnená
18 326 362,56 € Slovenská agentúra životného prostredia Ministerstvo životného prostredia SR
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 92-2024
CRZ 2069-2024-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Jaroslav Cigánik
4. Apríl 2024
Nájomná zmluva
9/2024
Doplnená
44,00 € Základná škola s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica Štefan Pintér
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2250/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok Peter Dianiška
4. Apríl 2024
Odobratie a likvidácia vyradených zbierkových predmetov z Fondu materiálu a Pomocného fondu
VHÚ-36-16/2024, prílohy č.2,3
Doplnená
0,00 € Robus s.r.o. Vojenský historický ústav
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 99-2024
CRZ 2080-2024-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever DT Forest, a.s.
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 36/OZ01/II.Q.2024
002420/2024/LSR
Doplnená
7 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty Iveta Bergendi
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2103/2024/LSR
Doplnená
38 100,00 € Urban Valiček - DREVAL LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
4. Apríl 2024
26/2024 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
26/2024
Doplnená
0,00 € Komunálna poisťovňa Obec Liptovská Teplička
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
115/2024
Doplnená
150,00 € Barbora Repková - BIBSARE Divadelný ústav
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2453/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič GREEN FOREST PRODUCTION s.r.o.
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 11/OZ01/II.Q.2024
002413/2024/LSR
Doplnená
10 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty IZOSTAV, spol. s r.o.
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 10/20/2024 II.kv.
2374/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer Globwood, s.r.o.
4. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 00049/2023/SOŠOaSMT
00049/2023/SOŠOaSMT
Doplnená
0,00 € BePoRez, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 37/OZ01/II.Q.2024
002406/2024/LSR
Doplnená
15 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty OVIS, s.r.o.
4. Apríl 2024
Kupna zmluva c. 07 02 2024 25
002460/2024/LSR
Doplnená
0,00 € HOLZ –Import-Export s.r.o LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
4. Apríl 2024
Poistná zmluva
VŠC-7-25/2024
Doplnená
8 681,00 € UNIQA poisťovňa, a.s. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemkov uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
157/UNB/2024
Doplnená
66,67 € Univerzitná nemocnica Bratislava Záchranná zdravotná služba Bratislava
3. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 31/OZ01/II.Q.2024
002396/2024/LSR
Doplnená
24 500,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty RAIMEX spol. s r.o.