Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 21/2024-II.Q.
CRZ-2467-2024-LSR
Doplnená
3 420,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko BBLS s.r.o.
5. Apríl 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
50-000012929PO2008
Doplnená
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Mirkovce
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2200/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok Lesná pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Krokava
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemkov
016/04-003/2024
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Záchranná zdravotná služba Bratislava
5. Apríl 2024
Zmluva o partnerstve
Zmluva o partnerstve zo dňa 2.3.2020
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 68-2024
CRZ 2032-2024-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Ing. Miroslav Kubica - WOOD WORK
5. Apríl 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín
ÚVTOS 00347/32-KR-2024-02452
Doplnená
43 165,14 € Food Factory Slovakia s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme
72/2024
Doplnená
26,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Kruh pre prirodzenú pomoc v živote (nájomca)
5. Apríl 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci na realizácii podujatia
Z(MEM07/2024)-2024/01
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 69-2024
CRZ 2033-2024-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever RAIMEX, spol. s r.o.
5. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
5100260254C
Doplnená
0,00 € VSE. a.s. Obec Mirkovce
4. Apríl 2024
Rámcová dohoda
Z 07_2024
Doplnená
15 284,78 € Hossa family, s.r.o. Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 6-20-2024 II.kv
2469/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer IVORE, s.r.o.
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 28/OZ01/II.Q.2024
002416/2024/LSR
Doplnená
12 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty Stanislav Voržáček - CALYPSO
4. Apríl 2024
Zmluva na krátkodobý prenájom priestorov_Cristian Rotaru
35/2024
Doplnená
290,00 € Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Cristian Rotaru
4. Apríl 2024
Zmluva č. 03/2024/Jesienka-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
03/2024/Jesienka-ŠZ/C
Doplnená
1 183,65 € Centrum sociálnych služieb - Jesienka Trnavský samosprávny kraj
4. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA č. 34 05 2024 IIQ
KÚPNA ZMLUVA č. 34 05 2024 IIQ
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč DREVOIMPORT s.r.o.
4. Apríl 2024
DOHODA č. 036/2024/VV o krátkodobom prenájme priestorov Domu kultúry a zabezpečení služieb
036/2024/VV
Doplnená
731,00 € JANPET music s.r.o. Dom Kultúry Liptovský Mikuláš
4. Apríl 2024
Zmluva o dielo
15/2024
Doplnená
26 199,42 € Stacon, s.r.o. Obec Ostratice
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva
1/KZ/2024
Doplnená
15 285,49 € ITAX PRECISION s.r.o. Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom