Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2023
Zmluva o nájme
180/2023
Doplnená
12,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Erika Fuljerová (nájomca)
23. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-V904-511-001-006
Doplnená
48 392,11 € ZVARTOP s.r.o. Miestna akčná skupina Bebrava
23. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6727/2022-180
Doplnená
30 000,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Telgárt Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
23. Október 2023
Rámcová zmluva o spolupráci
24031
Doplnená
3 518,40 € CK Slniečko Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
20. Október 2023
Kúpna zmluva
ŠOP SR-Z/552/2023
Doplnená
92 118,00 € AUTOCONT s.r.o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
20. Október 2023
Stavba prístrešku Vojenské historické múzeum Piešťany
VHÚ-38-123/2023
Doplnená
119 314,95 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. Vojenský historický ústav
20. Október 2023
Zmluva o podnájme č. 148/MP-2023
CPPO_ZM_148-MP-2023_2023
Doplnená
0,00 € Občianske združenie Podaj ďalej Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
20. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A22892265
Doplnená
27,30 € Orange Slovensko, a. s. GÚTA SERVICE príspevková organizácia
20. Október 2023
Rámcová dohoda o dodávkach vajec 5
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-97
Doplnená
14 900,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
20. Október 2023
Kúpna zmluva MPV FO - 11541/6253/2023
1795/6253/2023
Doplnená
0,39 € Šoteková Dagmar Slovenská správa ciest, Bratislava
20. Október 2023
DOHODA č. 038/2023/VV o krátkodobom prenájme priestorov Domu kultúry a zabezpečení služieb
038/2023/VV
Doplnená
2 032,00 € Liptovské divadlo tanca s.r.o. Dom Kultúry Liptovský Mikuláš
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R045-512-002-003
IROP-CLLD-R045-512-002-003
Doplnená
52 836,19 € Občianske združenie Poniklec - Váh Obec Vinohrady nad Váhom
19. Október 2023
Zmluva o prenájme obchodnej platformy a o sprostredkovaní ID 792922
2911/22
Doplnená
0,00 € Slevomat. cz , s.r.o. Thermál Nesvady s.r.o.
19. Október 2023
Rámcová zmluva - Areál Patrónka
2023-961-SM
Doplnená
0,00 € Cambridge international communications, s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
19. Október 2023
Zmluva o prenájme priestorov - Stretnutie členov Spoločnosti uctievaných 20.10.2023
191/2023
Doplnená
719,00 € Spoločnosť uctievaných - Megbecsültek Társasága Mestské kultúrne stredisko
19. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
68428/2023
Doplnená
0,00 € Florida Villa Park s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Október 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-827-001/2023
KRHZ-BB-VO-827-001/2023
Doplnená
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Telgárt
19. Október 2023
Kúpna zmluva MPV FO ()
1594/6353/2023
Doplnená
400,84 € Gonosová Mária rod. Ondziková Slovenská správa ciest, Bratislava
19. Október 2023
Poistná zmluva 2409246996
NIP/2023/15
Doplnená
0,00 € Generali Poisťovňa Národný inšpektorát práce
19. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2023
4/2023
Doplnená
0,00 € Peter Rozsíval Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín