Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023
525/2023
15 000,00 € Úrad vlády SR Obec Nižná Myšľa
11. December 2023
Poistná zmluva č. 8-863-014862
437/23/CEZ
0,00 € Colonnade Insurance S.A. konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
11. December 2023
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 5/Nn/20/2023
7305/2023/LSR
229,36 € Darina Hikkerová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer
11. December 2023
KÚPNA ZMLUVA č.181/OI/2023
181/OI/2023
230 231,00 € SOFOS, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
11. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
302/2023-2060-4271
163 255,65 € KAMAX Fasteners s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
18/2023
40,00 € Obec Koniarovce Ľubomír Candrák
11. December 2023
Zmluva o Elektronickej službe Business24
Zmluva o Elektronickej službe Business24 k zmluve č.1289/CC/23
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Kojatice
11. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/96/2023
70,00 € Obec Valaská Tatiana Barzíková
11. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
537-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ján Mikovčák - ZAKTEL
11. December 2023
poistenie majetku podnikateľských subjektov
42/2023
153,45 € Union poisťovňa a.s. Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.
11. December 2023
ZMLUVA O VYKONANÍ POMOCNÝCH PRÁC č. UVVaUVTOS-04225/34-PO-2023 uzavretá podľa § 51 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
č. UVVaUVTOS-04225/34-PO-2023
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov Kuruc František
11. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
688-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra ELTRO - Electric, s.r.o.
11. December 2023
ZMLUVA O VYKONANÍ POMOCNÝCH PRÁC č. UVVaUVTOS-04222/34-PO-2023 uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
č. UVVaUVTOS-04222/34-PO-2023
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov MR GROUP, spol. s r.o.
11. December 2023
Zmluva o manažmente projektu
72023
0,00 € Fénnix s.r.o. Obec Trnovec
11. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby - pestovná a ostatná pestovná činnosť
124/2023/99/00
0,00 € Matúš Mitaľ Mestské lesy Košice a.s.
11. December 2023
Oprava doplňujúcich konštrukcií na ceste II/537
199-4300/179ZNH/2023
54 297,10 € COLAS Slovakia, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
11. December 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o využití výsledkov riešenia projektu aplikovaného výskumu APVV v praxi
R-9778/2023
0,00 € mraas, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
11. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS+, akademický rok: 2023/2024, Číslo zmluvy – 2022-1-SK01-KA131-HED-000052822
180040/583/2023
2 427,00 € Natália Zemaníková Ekonomická univerzita v Bratislave
11. December 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB POĽOVNE UPOTREBITEĽNÉHO PSA č. 10/18/2023
7237-2023-LSR
300,00 € Michal Kýpeť LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
11. December 2023
Odkup MT
KP/991/2023/BVS
1,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Pavel Levársky