Výsledky vyhľadávania

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.10.2020
Dátum uzavretia:29.10.2020
Dátum účinnosti:31.10.2020
Dátum platnosti do:31.10.2022

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:834068001-3-2020-ZoBZVB
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO:36 361 518
Dodávateľ:Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO:31364501
Názov zmluvy:Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ID zmluvy:5050723

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 785,40 €
Celková čiastka: 785,40 €
Vystavil: Železnice Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.10.2020
Dátum uzavretia:21.10.2020
Dátum účinnosti:31.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20/41/010/196
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice
IČO:30794536
Dodávateľ:Obec Slanské Nové Mesto
Slanské Nové Mesto 54, 044 18 Slanské Nové Mesto
IČO:00324744
Názov zmluvy:Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ID zmluvy:5050724

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Zobrazenia: 0x

Dohoda č. 20/41/54X/115 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ – Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.10.2020
Dátum uzavretia:29.10.2020
Dátum účinnosti:31.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20/41/54X/115
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice
IČO:30794536
Dodávateľ:Obec Kalša
Kalša 128, 044 18 Kalša
IČO:00324272
Názov zmluvy:Dohoda č. 20/41/54X/115 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ – Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb
ID zmluvy:5050714

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-141-03259

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.10.2020
Dátum uzavretia:15.10.2020
Dátum účinnosti:31.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20-141-03259
Rezort:Fond na podporu umenia
Objednávateľ:Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO:42 418 933
Dodávateľ:doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta
Ilija 47, 969 01 Ilija, Slovenská republika
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-141-03259
ID zmluvy:5050762

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 12 156,00 €
Celková čiastka: 12 156,00 €
Vystavil: Fond na podporu umenia Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-142-04526

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.10.2020
Dátum uzavretia:15.10.2020
Dátum účinnosti:31.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20-142-04526
Rezort:Fond na podporu umenia
Objednávateľ:Fond na podporu umenia
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO:42 418 933
Dodávateľ:Mgr.Art Michaela Mazalanova
Palkovičova 11, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-142-04526
ID zmluvy:5050768

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 3 360,00 €
Celková čiastka: 3 360,00 €
Vystavil: Fond na podporu umenia Zobrazenia: 0x

Objednávka z Portálu produktov a služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.10.2020
Dátum uzavretia:19.10.2020
Dátum účinnosti:31.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:84359/2
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Obec Horné Pršany
Horné Pršany 11, 974 05 Horné Pršany
IČO:00313467
Dodávateľ:Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
IČO:17316219
Názov zmluvy:Objednávka z Portálu produktov a služieb
ID zmluvy:5050686

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Zobrazenia: 0x

Objednávka z Portálu produktov a služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.10.2020
Dátum uzavretia:16.10.2020
Dátum účinnosti:31.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:84354/2
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Obec Tuhár
Tuhár 56, 985 12 Tuhár
IČO:00316482
Dodávateľ:Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
IČO:17316219
Názov zmluvy:Objednávka z Portálu produktov a služieb
ID zmluvy:5050684

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Zobrazenia: 0x

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.10.2020
Dátum uzavretia:23.10.2020
Dátum účinnosti:31.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20/41/010/172
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice
IČO:30794536
Dodávateľ:Obec Nižný Lánec
Nižný Lánec 54, 044 73 Nižný Lánec
IČO:00324515
Názov zmluvy:Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ID zmluvy:5050749

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Zobrazenia: 0x

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.10.2020
Dátum uzavretia:23.10.2020
Dátum účinnosti:31.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20/41/010/170
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice
IČO:30794536
Dodávateľ:Obec Perín-Chym
Perín 180, 044 74 Perín-Chym
IČO:00324612
Názov zmluvy:Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ID zmluvy:5050753

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Zobrazenia: 0x

Dohoda 20/37/012/315 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.10.2020
Dátum uzavretia:31.08.2020
Dátum účinnosti:31.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20/37/012/315
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Slovenská 87, 080 28 Prešov
IČO:30794536
Dodávateľ:Obec Červenica
Červenica 41, 082 07 Červenica
IČO:00326917
Názov zmluvy:Dohoda 20/37/012/315 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
ID zmluvy:5051274

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Zobrazenia: 0x

Kvantitatívna analýza a kvalitatívny prieskum

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.10.2020
Dátum uzavretia:30.10.2020
Dátum účinnosti:31.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:obj_111_2020
Rezort:Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
Objednávateľ:Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
Panónska cesta 2 , 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO:35 937 874
Dodávateľ:2muse, s.r.o.
Ďatelinová 6, 821 01 Bratislava
Názov zmluvy:Kvantitatívna analýza a kvalitatívny prieskum
ID zmluvy:5051275

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 3 820,00 €
Celková čiastka: 3 820,00 €
Vystavil: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytnutí dotácie

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.10.2020
Dátum uzavretia:27.10.2020
Dátum účinnosti:31.10.2020
Dátum platnosti do:31.12.2020

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:MK-4936/2020-423
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1
IČO:00165182
Dodávateľ:KunstPlay
Starorímska 3, 85110 Bratislava - Rusovce
IČO:51870738
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí dotácie
ID zmluvy:5051283

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 5 000,00 €
Celková čiastka: 5 000,00 €
Vystavil: Ministerstvo kultúry SR Zobrazenia: 0x

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.10.2020
Dátum uzavretia:20.10.2020
Dátum účinnosti:31.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20/41/010/166
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice
IČO:30794536
Dodávateľ:Obec Komárovce
Komárovce 22, 044 55 Veľká Ida
IČO:00324329
Názov zmluvy:Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ID zmluvy:5050797

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Zobrazenia: 0x

Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.10.2020
Dátum uzavretia:28.10.2020
Dátum účinnosti:31.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20/33/54E/2732
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
J. Jiskru 6, 960 09 Zvolen
IČO:30794536
Dodávateľ:Jozef Purdek
Piešť II 197, 962 12 Detva
IČO:50949811
Názov zmluvy:Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
ID zmluvy:5050799

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen Zobrazenia: 0x

Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 2

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.10.2020
Dátum uzavretia:30.10.2020
Dátum účinnosti:31.10.2020
Dátum platnosti do:31.12.2020

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20/23/54E/2975
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
Novomeského 4, 036 01 Martin
IČO:30794536
Dodávateľ:Ingrid Pareničková
Timravy 1104/10, 036 01 Martin
IČO:41806204
Názov zmluvy:Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 2
ID zmluvy:5050800

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Zobrazenia: 0x

Dohoda 20/37/012/274 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.10.2020
Dátum uzavretia:24.08.2020
Dátum účinnosti:31.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20/37/012/274
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Slovenská 87, 080 28 Prešov
IČO:30794536
Dodávateľ:Obec Fulianka
Fulianka 3, 082 12 Fulianka
IČO:00327034
Názov zmluvy:Dohoda 20/37/012/274 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
ID zmluvy:5051075

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Zobrazenia: 0x

Dohoda o ukončení zmluvy č. 21SSAS020711 a vysporiadaní vzájomných záväzkov a pohľadávok

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.10.2020
Dátum uzavretia:19.10.2020
Dátum účinnosti:dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Informácia o zmluve
Rezort:Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
Objednávateľ:Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
Panónska cesta 2 , 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO:35 937 874
Dodávateľ:OKU-MED, s. r. o.
ČSA 23, 977 01 Brezno
IČO:43856691
Názov zmluvy:Dohoda o ukončení zmluvy č. 21SSAS020711 a vysporiadaní vzájomných záväzkov a pohľadávok
Popis predmetu zmluvy:Dohoda o ukončení zmluvy č. 21SSAS020711 a vysporiadaní vzájomných záväzkov a pohľadávok
ID zmluvy:5051183

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Zobrazenia: 0x

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.10.2020
Dátum uzavretia:23.10.2020
Dátum účinnosti:31.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20/41/010/191
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice
IČO:30794536
Dodávateľ:Obec Kokšov-Bakša
Kokšov - Bakša 178, 044 13 Kokšov-Bakša
IČO:00324311
Názov zmluvy:Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ID zmluvy:5051188

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Zobrazenia: 0x

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.10.2020
Dátum uzavretia:26.10.2020
Dátum účinnosti:31.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20/41/010/180
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice
IČO:30794536
Dodávateľ:Obec Blažice
Blažice 53, 044 16 Blažice
IČO:00690198
Názov zmluvy:Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ID zmluvy:5051271

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Zobrazenia: 0x

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.10.2020
Dátum uzavretia:28.10.2020
Dátum účinnosti:31.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20/41/010/161
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice
IČO:30794536
Dodávateľ:Mestská časť Košice-Nad Jazerom
Poludníková 7, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO:00691038
Názov zmluvy:Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ID zmluvy:5050960

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Zobrazenia: 0x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »