Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
dohoda o spolupráci
456/12/2022/TV
0,00 € LUMIX TRADE spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
459/12/2022/TV
0,00 € NOVICOM s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
dohoda o spolupráci
463/12/2022/TV
0,00 € Tomáš Baran, stavebná mechanizácia a služby-TOBA Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. December 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-63/2022/E-SMŠ
Z-63/2022/E-SMŠ
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta
9. December 2022
Zmluva o dielo
837/2022
340 135,56 € Marek Benko s.r.o. Mesto Žilina
9. December 2022
Nájomná zmluva
943/2022
20,00 € Untermajer Radovan Mesto Šala
9. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
HRB_007/2022
25,00 € Kováč Ján Obec Slanec
9. December 2022
Príkazná zmluva
22/1/10512/2
331,00 € Palková Andrea, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
9. December 2022
Finančná dotácia - Adventný koncert - Spoločenstvo kresťanov Radostné srdce Partizánske
681/2022
200,00 € Mesto Partizánske Spoločenstvo kresťanov Radostné srdce
9. December 2022
DOHODA č. (číslo 05/2022/05) o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSr, š.p.
CRZč.5780/2022/LSR
10 000,00 € Obec Horné Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
9. December 2022
Dohoda o postúpení práv a povinností č.1618/2022/OM-SPPC
2827/2022
0,00 € Mesto Nitra Viola Somorovská
9. December 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-61/2022/E-SMŠ
Z-61/2022/E-SMŠ
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca
9. December 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-62/2022/E-SMŠ
Z-62/2022/E-SMŠ
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín
9. December 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-70/2022/E-SMŠ
Z-70/2022/E-SMŠ
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin
9. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0102 č.32/2022
0,00 € DataCentrum Obec Dolná Tižina
9. December 2022
Zmluva o grantovom účte
2022/20
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Boľ
9. December 2022
Zmluva o dielo č. : 03_3522EB – Verejný cintorín – vstupná časť – Rastislavova 83, Košice
XII/2022/3
52 925,53 € Správa mestskej zelene v Košiciach EUROBAU s.r.o.
9. December 2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
19/2022
0,00 € FÚRA s.r.o. , SNP 77 ,044 42 Rozhanovce Obec Chlmec, Chlmec č. 83, 067 41 Chlmec
9. December 2022
Ramcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek kom. odpadov
Ramcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vyb
0,00 € ESPIK Group s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov Obec Stráne pod Tatrami
9. December 2022
Zmluva o dielo
06R01-V02-1 117/2022
0,00 € PROAGE s. r. o., Hlavná 119, 040 01 Košice Obec Stráne pod Tatrami