Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-441-00671
24-441-00671
33 000,00 € Obec Zuberec Fond na podporu umenia
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-441-00502
24-441-00502
8 000,00 € Mesto Dubnica nad Váhom Fond na podporu umenia
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-441-00885
24-441-00885
42 000,00 € Gemerské osvetové stredisko Fond na podporu umenia
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-441-00802
24-441-00802
6 500,00 € Gemerské osvetové stredisko Fond na podporu umenia
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-531-00980
24-531-00980
2 000,00 € Oravská galéria v Dolnom Kubíne Fond na podporu umenia
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-531-00989
24-531-00989
5 000,00 € Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch - Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár Fond na podporu umenia
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-531-01096
24-531-01096
6 000,00 € Turčianska galéria v Martine Fond na podporu umenia
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-533-01132
24-533-01132
6 800,00 € Pohronské múzeum v Novej Bani Fond na podporu umenia
23. Február 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
102/2024
304,00 € Mesto Rožňava REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RIMAVSKÁ SOBOTA
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov MŠH
120/2024
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Centrum bojových športov Trnava
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00057-Z
SPO-V03-00057-Z
19 000,00 € Jozef Nudzaj Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
Kúpna zmluva
432-A.2-HR-46-KZ/2023
16,04 € Ing. Viktor Kremnický Železnice Slovenskej republiky
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03026-Z
SPO-V04-03026-Z
19 000,00 € Andrea Doláková Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2643-Z
SPO-V01-2643-Z
14 000,00 € Emília Šimočková, Ján Šimočko Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
Príloha č. 1_2024_W k Zmluve č. V_2024_707269_OV_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
49_W_2024 Príloha č. 1_2024_W k Zmluve č. V_2024_707269_OV_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Farma Vinica, s.r.o.
23. Február 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
Z25/2024
0,00 € Žigová Kvetoslava Obec Huncovce
23. Február 2024
Zmluva o finančnej podpore projektu
066/2024/UCM
3 000,00 € Mgr. Richard Hančinský, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Február 2024
Zmluva o výpožičke výstavných exponátov
24006
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti  Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
23. Február 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1000/15
1000/15
0,00 € BARDBYT, s.r.o. GastroPAS s.r.o.
23. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
KL-30/2024-OcÚ
597,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Klenov