Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 79/5/2023
84/2023
120,00 € Mestské kultúrne centrum JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo
9. Jún 2023
Doprava žiakov na lyžiarský výcvik
016/2223
1 260,00 € Medzinárodná autobusová doprava Miroslav Migaľ ZŠ, Obchodná 5, Sečovce
9. Jún 2023
Ubytovaniea stravovanie žiakov počas lyžiarkeho výcviku
017/2223
120,00 € Penzión LUCS ZŠ, Obchodná 5, Sečovce
9. Jún 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve na dodávku energií a služieb č. 1757
202300413/2023
0,00 € PREŠOV REAL, s.r.o. Mesto Prešov
9. Jún 2023
Žltý bajk
1171/2023
30,00 € Mestské služby mesta Trnava Eva Hanusová
9. Jún 2023
žltý bajk
1173/2023
30,00 € Mestské služby mesta Trnava Mgr. Zuzana Klocháňová, PhD.
9. Jún 2023
Nájom HM- dodatok
NHM_153/2023
0,00 € Vozníková Jana Mesto Topolčany
9. Jún 2023
Nájom HM- dodatok
NHM_154/2023
0,00 € Knoblochová Henrieta, Ing. Mesto Topolčany
9. Jún 2023
Nájom HM
NHM_163/2023
0,00 € Jaško Ladislav, Ing. Mesto Topolčany
9. Jún 2023
Nájom HM
NHM_157/2023
0,00 € Gallová Terézia Mesto Topolčany
9. Jún 2023
Nájom HM- dodatok
NHM_155/2023
0,00 € Burianová Janka Mesto Topolčany
9. Jún 2023
Nájom HM
NHM_167/2023
0,00 € Miartanová Rozália Mesto Topolčany
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000407
135,30 € Marianum Eva Véghová
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000405
135,30 € Marianum Denisa Nedecká
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/4190000159
135,30 € Marianum Ing. Viktor Krenyitzký
9. Jún 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
354/2023
29,87 € Mesto Šala Sviteková Elena
9. Jún 2023
Nájomná zmluva č.10062023/RO
NAJ_005/2023
60,00 € Kováč Róbert Obec Slanec
9. Jún 2023
Doprava žiakov na lyžiarský výcvik
016/2223
1 260,00 € Medzinárodná autobusová doprava Miroslav Migaľ ZŠ, Obchodná 5, Sečovce
9. Jún 2023
Žltý bajk
1174/2023
30,00 € Mestské služby mesta Trnava Katarína Kimlíková
9. Jún 2023
Žltý bajk
1176/2023
30,00 € Mestské služby mesta Trnava Jana Šoganová