Výsledky vyhľadávania

DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci NP "Absolventská prax štartuje zamestnanie" uzatvorená podľa §51, odsek 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnan.

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.10.2020
Dátum uzavretia:27.10.2020
Dátum účinnosti:29.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:DOHODA číslo 20/19/051/49
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
Matičné námestie 1617 , 02201 Čadca
IČO:30794536
Dodávateľ:Slovenský Červený kríž, územný spolok Čadca
Pribinova 3, 022 01 Čadca
IČO:00416053
Názov zmluvy:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci NP "Absolventská prax štartuje zamestnanie" uzatvorená podľa §51, odsek 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnan.
ID zmluvy:5044000

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca Zobrazenia: 0x

Dohoda o splácaní uznaného dlhu 01102020

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.10.2020
Dátum uzavretia:28.09.2020
Dátum účinnosti:29.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:Dohoda č. 1/10/2020
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13, 058 01 Poprad,
IČO:17282110
Dodávateľ:Miroslava Šlosárová
Názov zmluvy:Dohoda o splácaní uznaného dlhu 01102020
ID zmluvy:5044010

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 930,00 €
Celková čiastka: 930,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytovaní subvencovanej služby na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie HZ

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.10.2020
Dátum uzavretia:18.05.2020
Dátum účinnosti:29.10.2020
Dátum platnosti do:31.12.2020

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:53/2020
Rezort:Ostatné
Objednávateľ:Poľnohospodárske podielnícke družstvo Brezov
Brezov 14,0 087 01
IČO:31728219
Dodávateľ:Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo
sv.Michala 4, 934 01 Levice
IČO:31658539
Názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní subvencovanej služby na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie HZ
ID zmluvy:5044012

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo Zobrazenia: 0x

Dohoda o splátkach a uznanie dlhu 04102020

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.10.2020
Dátum uzavretia:21.10.2020
Dátum účinnosti:29.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:Dohoda č. 4/10/2020
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13, 058 01 Poprad,
IČO:17282110
Dodávateľ:Soňa Kokyová
Názov zmluvy:Dohoda o splátkach a uznanie dlhu 04102020
ID zmluvy:5044051

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 26,21 €
Celková čiastka: 26,21 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Zobrazenia: 0x

Zmluva o ubytovaní študentov

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.10.2020
Dátum uzavretia:02.09.2020
Dátum účinnosti:29.10.2020
Dátum platnosti do:31.08.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:30829-1
Rezort:Slovenská technická univerzita v Bratislave
Objednávateľ:Jakub Měchura
Dodávateľ:Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO:00397687
Názov zmluvy:Zmluva o ubytovaní študentov
ID zmluvy:5044045
Poznámka:Uvedená cena je za mesiac

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 122,20 €
Celková čiastka: 122,20 €
Vystavil: Slovenská technická univerzita v Bratislave Zobrazenia: 0x

Zmluva o ubytovaní študentov

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.10.2020
Dátum uzavretia:02.09.2020
Dátum účinnosti:29.10.2020
Dátum platnosti do:31.08.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:30831-1
Rezort:Slovenská technická univerzita v Bratislave
Objednávateľ:Ladislav Ježo
Dodávateľ:Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO:00397687
Názov zmluvy:Zmluva o ubytovaní študentov
ID zmluvy:5044047
Poznámka:Uvedená cena je za mesiac

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 168,80 €
Celková čiastka: 168,80 €
Vystavil: Slovenská technická univerzita v Bratislave Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_123/2020

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.10.2020
Dátum uzavretia:19.10.2020
Dátum účinnosti:29.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:IVES_ZM_R-123-2020_2020
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Objednávateľ:Základná škola Gejzu Dusíka
Mierová 1454/10, 924 01 Galanta
IČO:37838407
Dodávateľ:IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
Československej armády 20, 040 01, Košice
IČO:00162957
Názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_123/2020
ID zmluvy:5044078
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú, hodnota zákazky <br /> na 1 rok je 155,35 € s DPH.<br />

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Zobrazenia: 0x

Dohoda číslo: 20/25/54E/5982 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.10.2020
Dátum uzavretia:28.10.2020
Dátum účinnosti:29.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20/25/54E/5982
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
IČO:30794536
Dodávateľ:Marek Skaličan
Za záhradami 480/29, 013 24 Strečno
IČO:52517446
Názov zmluvy:Dohoda číslo: 20/25/54E/5982 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
ID zmluvy:5044086

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Zobrazenia: 0x

Kúpna zmluva č. 18/2020

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.10.2020
Dátum uzavretia:13.10.2020
Dátum účinnosti:29.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:198/2020-2060-2063
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Objednávateľ:SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy č. 44/a, 827 15 Bratislava
IČO:00686832
Dodávateľ:Dominika Misálová, Ing. Róbert Szolnoki, Michaela Gordon, Jozef Balažovič, Ľubica Éderová
Názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 18/2020
ID zmluvy:5044025

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 3 300,00 €
Celková čiastka: 3 300,00 €
Vystavil: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x

Zmluva o nájme č. VTSÚ-12-106/2020 - prenájom bytu

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.10.2020
Dátum uzavretia:28.10.2020
Dátum účinnosti:29.10.2020
Dátum platnosti do:30.10.2025

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:VTSÚ-12-106/2020
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Róbert Ondro
Záhorie č. 70
Dodávateľ:Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
Záhorie, 905 24 Záhorie ( vojenský obvod )
IČO:00800902
Názov zmluvy:Zmluva o nájme č. VTSÚ-12-106/2020 - prenájom bytu
ID zmluvy:5043982
Poznámka:Suma 100,00 € je nájomné za mesiac.<br />

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 100,00 €
Celková čiastka: 100,00 €
Vystavil: Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Zobrazenia: 0x

I/71Šiatorská Bukovinka–most nad železničnou traťou ev. č. 71-007 (vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP))

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.10.2020
Dátum uzavretia:27.10.2020
Dátum účinnosti:29.10.2020
Dátum platnosti do:28.03.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:1314/6231/2020
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Slovenská správa ciest, Bratislava
Miletičova 19 , P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava
IČO:003328
Dodávateľ:DOPRAVOPROJEKT, a.s.Divízia Bratislava III
Kominárska 2,4, Bratislava
IČO:31322000
Názov zmluvy:I/71Šiatorská Bukovinka–most nad železničnou traťou ev. č. 71-007 (vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP))
ID zmluvy:5044142

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 40 404,00 €
Celková čiastka: 40 404,00 €
Vystavil: Slovenská správa ciest Zobrazenia: 0x

Dohoda číslo: 20/37/54E/6188 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.10.2020
Dátum uzavretia:26.10.2020
Dátum účinnosti:29.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:Dohoda číslo: 20/37/54E/6188
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Slovenská 87, 080 28 Prešov
IČO:30794536
Dodávateľ:Branislav Križalkovič - ELEKTRO BALKY
Šarišské Dravce 253, 082 73 Šarišské Dravce
IČO:50986970
Názov zmluvy:Dohoda číslo: 20/37/54E/6188 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ID zmluvy:5044172

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Zobrazenia: 0x

§54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.3B

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.10.2020
Dátum uzavretia:27.10.2020
Dátum účinnosti:29.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20/12/54E/3951
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:OLA DAUBNER, s.r.o.
Dodávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
Šumperská 1, , 971 01 Prievidza
IČO:30794536
Názov zmluvy:§54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.3B
ID zmluvy:5044190

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Zobrazenia: 0x

§54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.3B

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.10.2020
Dátum uzavretia:27.10.2020
Dátum účinnosti:29.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20/12/54E/3986
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Muhamed Jusufi
Dodávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
Šumperská 1, , 971 01 Prievidza
IČO:30794536
Názov zmluvy:§54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.3B
ID zmluvy:5044195

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytovaní subvencovanej služby na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie HZ

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.10.2020
Dátum uzavretia:18.01.2020
Dátum účinnosti:29.10.2020
Dátum platnosti do:31.12.2020

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:74/2020
Rezort:Ostatné
Objednávateľ:AGRIFOP, a.s.Stakčín
Duchnovičova 573/18, 067 61 Stakčín
IČO:31713238
Dodávateľ:Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo
sv.Michala 4, 934 01 Levice
IČO:31658539
Názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní subvencovanej služby na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie HZ
ID zmluvy:5044223

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytovaní subvencovanej služby na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie HZ

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.10.2020
Dátum uzavretia:14.01.2020
Dátum účinnosti:29.10.2020
Dátum platnosti do:31.12.2020

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:63/2020
Rezort:Ostatné
Objednávateľ:AGRO-LENT s.r.o.
Malý Šariš 189, 080 01 Prešov
IČO:31403123
Dodávateľ:Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo
sv.Michala 4, 934 01 Levice
IČO:31658539
Názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní subvencovanej služby na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie HZ
ID zmluvy:5044102

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo Zobrazenia: 0x

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.10.2020
Dátum uzavretia:27.10.2020
Dátum účinnosti:29.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20/45/54E/1821
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša
Hlavná 135, 076 31 Streda nad Bodrogom
IČO:45006563
Dodávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
M.R. Štefánika 73/23, 075 01 TREBIŠOV
IČO:30794536
Názov zmluvy:Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ID zmluvy:5044134

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Zobrazenia: 0x

Zmluva o poskytovaní subvencovanej služby na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie HZ

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.10.2020
Dátum uzavretia:14.01.2020
Dátum účinnosti:29.10.2020
Dátum platnosti do:31.12.2020

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:66/2020
Rezort:Ostatné
Objednávateľ:Poľnohospodárske družstvo SEKČOV v Tulčíku
082 13 Tulčík 323
IČO:00200981
Dodávateľ:Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo
sv.Michala 4, 934 01 Levice
IČO:31658539
Názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní subvencovanej služby na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie HZ
ID zmluvy:5044126

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo Zobrazenia: 0x

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.10.2020
Dátum uzavretia:27.10.2020
Dátum účinnosti:29.10.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20/13/54E/4213
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:KRUPALA, s.r.o.
Bavlnárska 1797/9C, 911 05 Trenčín
IČO:36841170
Dodávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
M.R.Štefánika 20, 911 01 Trenčín
IČO:30794536
Názov zmluvy:Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
ID zmluvy:5044135

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Zobrazenia: 0x

ZMLUVA O UMELECKOM VÝKONE A POSKYTNUTÍ LICENCIE

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.10.2020
Dátum uzavretia:27.10.2020
Dátum účinnosti:29.10.2020
Dátum platnosti do:28.10.2020

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SNM-GR-INE-2020/2922
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Lucia Heftyová, Adela Heftyová
Názov zmluvy:ZMLUVA O UMELECKOM VÝKONE A POSKYTNUTÍ LICENCIE
ID zmluvy:5044145

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 70,00 €
Celková čiastka: 70,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »