Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-344-02009
24-344-02009
3 000,00 € Štúdio Mestského divadla Žilina o.z. Fond na podporu umenia
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-344-02122
24-344-02122
2 000,00 € PERIFÉRNE CENTRÁ Fond na podporu umenia
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-362-02028
24-362-02028
6 000,00 € Muzeum cukru o.z. Fond na podporu umenia
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-431-03228
24-431-03228
8 000,00 € SB folk s. r. o. Fond na podporu umenia
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-431-03704
24-431-03704
45 000,00 € DRAGÚNI Fond na podporu umenia
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-432-03282
24-432-03282
8 000,00 € tonalitera s. r. o. Fond na podporu umenia
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-432-02898
24-432-02898
4 000,00 € Spevácka skupina Ostroški Fond na podporu umenia
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-432-03317
24-432-03317
3 000,00 € FS BREZOVÁ Fond na podporu umenia
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-513-01289
24-513-01289
3 500,00 € Kultúrne centrum Modra Fond na podporu umenia
23. Máj 2024
NZ HM 3/573 detský hrob TV
985/2024
26,00 € Mestské služby mesta Trnava Renáta Brunovská
23. Máj 2024
NZ HM 2/831 jednohrob TV
990/2024
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Andrej Racek
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2024
149/2024
2 900,00 € Občianske združenie LíderTalent Mesto Rimavská Sobota
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2024
150/2024
2 430,00 € Združenie ochrancov genofondu ohrozených rastlín Mesto Rimavská Sobota
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie seniorov
137/2024
221,94 € Platanum, n.o. Mesto Modra
23. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001360
232,10 € Marianum Ing. Eva Fajnorová
23. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000934
185,68 € Marianum Beata Melasová
23. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001319
232,10 € Marianum Michal Kováč
23. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001316
232,10 € Marianum Stanislav Domček
23. Máj 2024
Sponzorská zmluva
15.5.2024
200,00 € COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o.
23. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
21.shdo-3-118/2024
19,72 € Róbert KRASNAY Ministerstvo obrany SR