Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Miroslav Uhrínek
60/2024
50,00 € Obec Prievaly Uhrínek Miroslav
25. Máj 2024
Zmluva o dielo na objednávku
11/105001/2024 ZoD
60,00 € Ing. Marián Auer Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
25. Máj 2024
Zmluva o dielo na objednávku
14/105001/2024 ZoD
30,00 € Ing. arch. Jana Račková Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
25. Máj 2024
Zmluva o dielo na objednávku
47/105001/2024 ZoD
15,00 € Ing. Ladislav Labis, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
25. Máj 2024
Dodadok k zmluve o nájme hrobového miesta
DOD91/2024/H
110,00 € Bajtkovský Milan Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
DOD93/2024/H
60,00 € Hruška Milan Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
INT_086/2024
51,78 € Štefke Luboš Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Dodatok k zmluveo nájme hrobového miesta
DOD101/2024/H
110,00 € Uhlárik Jozef Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
INT_088/2024
110,00 € Moravanská Nadežda, Mgr. Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
INT_087/2024
110,00 € Sílešová Anna, Ing. Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
DOD106/2024/H
45,00 € Solníková Viera Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 02/2024
05/2024
0,00 € SNM - Spišské múzeum v Levoči Mestské kultúrne stredisko
25. Máj 2024
Zmluva o dielo č.01/2024
06/2024
200,00 € Stanislav Staňa Mestské kultúrne stredisko
25. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000624
187,90 € Marianum MUDr. Zuzana Ružeková
25. Máj 2024
Zmluva o dielo 1/2024
ZOD1/2024
840,00 € Lucia Majláthová Mestský ústav ochrany pamiatok
25. Máj 2024
Dodatok č. 1 k protokolu č. 15 o zverení obecného majetku
3/2024
547 130,35 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Mestský ústav ochrany pamiatok
25. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov.
DOD6/2024/O
0,00 € Marián Janík Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi
00021/2024/SOŠPLM
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická
25. Máj 2024
Zmluva o dielo na objednávku
15/105001/2024 ZoD
15,00 € Ing. Andrea Moňoková, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
25. Máj 2024
Zmluva o dielo na objednávku
17/105001/2024 ZoD
15,00 € Ing. Martin Kamenský, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta