Výsledky vyhľadávania

Objednávka z Portálu produktov a služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.06.2021
Dátum uzavretia:12.02.2020
Dátum účinnosti:22.06.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:74652/2
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Obec Beša
Beša 306, 935 36 Beša
IČO:00306789
Dodávateľ:Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
IČO:17316219
Názov zmluvy:Objednávka z Portálu produktov a služieb
ID zmluvy:5807678

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Zobrazenia: 0x

Memorandum o spolupráci

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.06.2021
Dátum uzavretia:16.06.2021
Dátum účinnosti:22.06.2021
Dátum platnosti do:31.12.2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:KÚS- Spr 507/2021
Rezort:Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Objednávateľ:Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Hlavná 110, 042 65 Košice
IČO:31947000
Dodávateľ:Právnická fakulta Univerzity pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Kováčska 26, 040 75 Košice
IČO:00397768
Názov zmluvy:Memorandum o spolupráci
ID zmluvy:5807688

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 4 000,00 €
Celková čiastka: 4 000,00 €
Vystavil: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x

Licenčná zmluva

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.06.2021
Dátum uzavretia:14.06.2021
Dátum účinnosti:22.06.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SNM-HM-LZ-2021/766
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Mgr. Martina Feniková Čarnogurská
Názov zmluvy:Licenčná zmluva
ID zmluvy:5807692

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/016-Z-302021N833-118/2018

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.06.2021
Dátum uzavretia:15.06.2021
Dátum účinnosti:22.06.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:2262018(4)
Rezort:Ostatné
Objednávateľ:Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO:37886851
Dodávateľ:Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Názov zmluvy:Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/016-Z-302021N833-118/2018
ID zmluvy:5807693

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Ľubovnianska nemocnica, n. o. Zobrazenia: 0x

Zmluva o výpožičke

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.06.2021
Dátum uzavretia:24.05.2021
Dátum účinnosti:22.06.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SNM-MKMS-ZOV-2021/929
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Podunajské múzeum v Komárne
Názov zmluvy:Zmluva o výpožičke
ID zmluvy:5807700

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x

Objednávka z Portálu produktov a služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.06.2021
Dátum uzavretia:01.02.2020
Dátum účinnosti:22.06.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:80301/2
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Obec Rimavská Seč
Rimavská Seč 561, 980 42 Rimavská Seč
IČO:00319023
Dodávateľ:Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
IČO:17316219
Názov zmluvy:Objednávka z Portálu produktov a služieb
ID zmluvy:5807712

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Zobrazenia: 0x

Dohoda o publikovaní č. 6/2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.06.2021
Dátum uzavretia:21.06.2021
Dátum účinnosti:22.06.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:316/2021/2
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
IČO:35998652
Dodávateľ:Múzeum vo Svätom Antone
Názov zmluvy:Dohoda o publikovaní č. 6/2021
ID zmluvy:5807719

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Slovenské banské múzeum Zobrazenia: 0x

výroba brožúr

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.06.2021
Dátum uzavretia:18.06.2021
Dátum účinnosti:22.06.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:obj_82_2021
Rezort:Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
Objednávateľ:Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
Panónska cesta 2 , 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO:35937874
Dodávateľ:Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o.
Rovná 594/5, 058 01 Poprad
Názov zmluvy:výroba brožúr
ID zmluvy:5807656

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 1 295,50 €
Celková čiastka: 1 295,50 €
Vystavil: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Zobrazenia: 0x

Objednávka z Portálu produktov a služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.06.2021
Dátum uzavretia:06.02.2020
Dátum účinnosti:22.06.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:72587/2
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Obec Livov
Livov 30, 086 05 Livov
IČO:00322296
Dodávateľ:Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
IČO:17316219
Názov zmluvy:Objednávka z Portálu produktov a služieb
ID zmluvy:5807669

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Zobrazenia: 0x

Objednávka z Portálu produktov a služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.06.2021
Dátum uzavretia:13.02.2020
Dátum účinnosti:22.06.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:80484/2
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Obec Dubník
Dubník 244, 941 35 Dubník
IČO:00308889
Dodávateľ:Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
IČO:17316219
Názov zmluvy:Objednávka z Portálu produktov a služieb
ID zmluvy:5807680

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Zobrazenia: 0x

Objednávka z Portálu produktov a služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.06.2021
Dátum uzavretia:17.02.2020
Dátum účinnosti:22.06.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:78684/2
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Obec Rozhanovce
SNP 48, 044 42 Rozhanovce
IČO:00324655
Dodávateľ:Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
IČO:17316219
Názov zmluvy:Objednávka z Portálu produktov a služieb
ID zmluvy:5807690

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Zobrazenia: 0x

Objednávka z Portálu produktov a služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.06.2021
Dátum uzavretia:17.02.2020
Dátum účinnosti:22.06.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:80521/2
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov
IČO:00304948
Dodávateľ:Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
IČO:17316219
Názov zmluvy:Objednávka z Portálu produktov a služieb
ID zmluvy:5807698

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Zobrazenia: 0x

Objednávka z Portálu produktov a služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.06.2021
Dátum uzavretia:19.02.2020
Dátum účinnosti:22.06.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:73494/2
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Obec Krásnovce
Krásnovce 131, 072 01 Krásnovce
IČO:00325368
Dodávateľ:Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
IČO:17316219
Názov zmluvy:Objednávka z Portálu produktov a služieb
ID zmluvy:5807704

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Zobrazenia: 0x

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.06.2021
Dátum uzavretia:24.11.2016
Dátum účinnosti:22.06.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:SNM-MKMS-ZOV-2016/3999
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Slovenské národné múzeum
Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO:00164721
Dodávateľ:Gemersko-malohontské múzeum
Názov zmluvy:Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
ID zmluvy:5807718

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Slovenské národné múzeum Zobrazenia: 0x

ZMLUVA O poskytnutí finančného príspevku - daru číslo: 1/2021

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.06.2021
Dátum uzavretia:14.06.2021
Dátum účinnosti:22.06.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:Z_72_2021
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:FILHARMÓNIA občianske združenie /FOZ/
Dom umenia, Moyzesova 66, 041 01 Košice
IČO:35549530
Dodávateľ:Štátna filharmónia Košice
Moyzesova 66, 040 01 Košice
IČO:00164844
Názov zmluvy:ZMLUVA O poskytnutí finančného príspevku - daru číslo: 1/2021
ID zmluvy:5807665

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 150,00 €
Celková čiastka: 150,00 €
Vystavil: Štátna filharmónia Zobrazenia: 0x

Objednávka z Portálu produktov a služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.06.2021
Dátum uzavretia:06.02.2020
Dátum účinnosti:22.06.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:66108/2
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Obec Sejkov
Sejkov 80, 072 51 Sejkov
IČO:00325759
Dodávateľ:Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
IČO:17316219
Názov zmluvy:Objednávka z Portálu produktov a služieb
ID zmluvy:5807667

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Zobrazenia: 0x

Dohoda o spoločnom užívaní telesa lesnej cesty V

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.06.2021
Dátum uzavretia:10.06.2021
Dátum účinnosti:22.06.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:5424/2021/LSR
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
Čemernianska 136, 09303 Vranov n/T
IČO:36038351
Dodávateľ:Matúš Vasiľ
Názov zmluvy:Dohoda o spoločnom užívaní telesa lesnej cesty V
ID zmluvy:5807659

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov Zobrazenia: 0x

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.06.2021
Dátum uzavretia:17.06.2021
Dátum účinnosti:22.06.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:Z_69_2021
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Štátna filharmónia Košice
Moyzesova 66, 040 01 Košice
IČO:00164844
Dodávateľ:Židovská náboženská obec Košice
Zvonárska 5, 04001 Košice
IČO:31304311
Názov zmluvy:Zmluva o nájme nebytových priestorov
ID zmluvy:5807661

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 200,00 €
Celková čiastka: 200,00 €
Vystavil: Štátna filharmónia Zobrazenia: 0x

Objednávka z Portálu produktov a služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.06.2021
Dátum uzavretia:10.02.2020
Dátum účinnosti:22.06.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:79168/2
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Mesto Detva
J.G.Tajovského 7, 962 12 Detva
IČO:00319805
Dodávateľ:Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
IČO:17316219
Názov zmluvy:Objednávka z Portálu produktov a služieb
ID zmluvy:5807671

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Zobrazenia: 0x

Objednávka z Portálu produktov a služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.06.2021
Dátum uzavretia:17.02.2020
Dátum účinnosti:22.06.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:80535/2
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Obec Geraltov
Geraltov 35, 082 67 Geraltov
IČO:00327042
Dodávateľ:Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
IČO:17316219
Názov zmluvy:Objednávka z Portálu produktov a služieb
ID zmluvy:5807682

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Zobrazenia: 0x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »