Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Dodatok ŠR
23/28/060/21-1
0,00 € Tatry Handmade s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
1. December 2023
Dodatok ŠR
23/28/060/23-1
0,00 € Ladislav Bočkor - VIPERA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
1. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/42
0,00 € Mesto Nové Mesto nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
1. December 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
4.plog-70-11/2023
18,32 € mjr. Ing. Michaela Štefanovičová Ministerstvo obrany SR
1. December 2023
Pokyn na zmenu č. 3 k ZM/2022/0111 - Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek
PZ/2022/0111/0003
1 261 002,07 € Združenie EUROVIA - R2 Šaca, EUROVIA SK, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
1. December 2023
ZoPVS - dodatok
224031/2
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. PROBUGAS a. s.
1. December 2023
Poistná zmluva - poistenie majetku podnikateľských subjektov
11-424019
99,72 € Union poisťovňa, a.s. Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
1. December 2023
Zmluva č. SOC. 371/86971/9955/2023 - 02
1385/2023
1 200,00 € Mesto Poprad Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán
1. December 2023
Zmluva o nakladaní s odpadom
99/2023
0,00 € Skládka odpadov Obec Doľany
1. December 2023
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
100/2023
78,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Doľany
1. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/35/010/106
0,00 € Obec Zubné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
1. December 2023
koncert
23/514
600,00 € Bulharský kultúrny zväz Kultúrne zariadenia Petržalky
1. December 2023
Vianočný koncert - Dúhalka
23/498
800,00 € BABY MUSIC s.r.o. Kultúrne zariadenia Petržalky
1. December 2023
Basketbalové zápasy
217402023
408,90 € Základná škola, Belehradská 21, Košice ŠBK GALAXY Košice
1. December 2023
Prenájom ŠJ
2248
30,00 € Reedukačné centrum Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce
1. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
474/2023
90,00 € Príspevková organizácia TES Čierne Viera Gelačáková
1. December 2023
Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
30.11.2023
14 985,00 € Tóthoví s.r.o. Obec Počúvadlo
1. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/34/010/37
0,00 € Obec Šašová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
1. December 2023
telekomunikačné služby - MsÚ
785/2023
0,00 € NetPro 11 s.r.o. Mesto Žiar nad Hronom
1. December 2023
Nájomná zmluva s Alojz Baláž
01122023
0,00 € Baláž Alojz Obec Oreské