Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Peňažný dar - XXV .Žitnoostrovské pastelky 2024
Zmluva č. 37/2024/ŽOSDS
500,00 € Agripent spol. s r.o. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
16. Apríl 2024
Zabezpečenie odborného seminára regionálnej súťaže - XXVII. Výtvarné spektrum 2024
Zmluva č. 38/2024/ŽOSDS
150,00 € Ferdics Béla, Mgr. art. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 9/2024
9/2024
5 470,00 € Rajecká dolina, Oblastná organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj
16. Apríl 2024
ZMLUVA O NÁJME PREDAJNÉHO MIESTA č. 32
12/2024
60,00 € Správa mestského majtetku, s.r.o. Žilinský turistický kraj
16. Apríl 2024
Zmluva č.145/2024/KRÚ
145/2024/KRÚ
14 016,00 € Stredná odborná škola strojnícka Žilinský samosprávny kraj
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie primátora mesta č. 220/2024 - dotácia poskytnutá na úhradu nákladov súvisiacich s turisticko - cyklistickou akciou Žilinská putovačka
220/2024
500,00 € Mesto Žilina Žilinský pedál
17. Apríl 2024
Education Partner Program Licenční smlouva (předplatné) pro Vysoké školy/Střední odborné školy
Education Partner Program Licenční smlouva (předplatné) pro Vysoké školy/Střední odborné školy
2 000,00 € EPLAN Software s.r.o. - organizačná zložka Žilinská univerzita v Žiline
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242704_Z
1 555,20 € LIsyst s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242671_Z
16 503,50 € HS technology s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242572_Z
768,00 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu v bytovom dome Sekule 1001-22 b.j
31/2024
106,68 € Obec Sekule Žibritovská Irena
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 187
187/2024
10,00 € Obec Závažná Poruba, Hlavná 135, 03202 Závažná Poruba Želmíra Macková
17. Apríl 2024
ZSSK/814296-01-NN/24
144/2024
0,00 € Marián Gabera Biskupice, ul. Nógrádiho 310/5 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
16. Apríl 2024
"dodatok č. 1 k Vykonávacej zmluve 337215/SL o poskytovaní ubytovacích a pohostinských služieb v osobných vozňoch špeciálnej stavby počas GVD 2023/2024 uzatvorená na základe Rámcovej dohody č. 4600004060/VS/2019 v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákon
143/2024
12 936,44 € WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
16. Apríl 2024
Zmluva č. 622024224 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
142/2024
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
17. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 873705201-3-2015-ZoBZoVB
145/2024
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
17. Apríl 2024
Objednávka č. 1236958/SL
1236958/SL
46 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
17. Apríl 2024
Objednávka - návrh kúpnej zmluvy č. 1236725/SL k zmluve č. 23201/2017
1236725/SL
Doplnená
10,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
244-A.2-SN-46-ZBVB/2023
0,00 € Jonáš Čuchran Železnice Slovenskej republiky
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva
696-A.2-HR-46-KZ/2023
42,79 € Aladár Vytykáč Železnice Slovenskej republiky