Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310082_Z
855,00 € Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
23. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2416-Z
SPO-V01-2416-Z
16 955,77 € Zuzana Šimúnová, JUDr., Dušan Šimún, JUDr. Slovenská agentúra životného prostredia
24. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20239831_Z
47 988,00 € Zepelin, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
23. September 2023
Dodatok č.1 ku zmluve č.1/2023 o nájme nebytového priestoru
č.1/2023
0,00 € Základná škola, Turnianska 10, Bratislava OZ Krúžky v škole
23. September 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
11/2023
0,00 € Základná škola, Dolná Mariková 470 Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Jesenského 246/10, Považská Bystrica
23. September 2023
Zmluva o dielo
9/2023
350,00 € Základná škola s materskou školou, Papradno 312 Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Jesenského 246/10, Považská Bystrica
23. September 2023
Zmluva o krátkodobom užívaní nebytových priestorov
10/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Papradno 312 Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Jesenského 246/10, Považská Bystrica
23. September 2023
Zmluva o prenechaní priestoru na užívanie
5/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Jesenského 246/10, Považská Bystrica
23. September 2023
prenájom učebne
41/2023
16,00 € Základná škola s mat. školou Jeséniova Mladí programátori s.r.o.
23. September 2023
Zmluva č. 023/2023 o poskytnutí finančnej podpory z finančných prostriedkov Nadácie Ministerstva Slovenskej republiky
Zmluva č. 023/2023 o poskytnutí finančnej podpory z prostriedkov Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
15 000,00 € Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z20239997_Z
890,00 € VIKON, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
23. September 2023
Príkazná zmluva
23/2/11056/1
370,00 € Veselovská Lenka, doc. Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
24. September 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 30/2023
Zmluva č. 69/2023/DJPTT
540,10 € Vagovičová Silvia Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
23. September 2023
Dohoda o zabezpečovaní podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS - "Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN"
23/31/054/3495
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí ma rodiny Obec Dulovo
23. September 2023
Dohoda číslo: 23/27/054/452
17/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Obec Hrabičov
23. September 2023
Zmluva o zabezpečení stravovania a benefitov
302023
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Základná škola, Plickova 9, Bratislava
23. September 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu
9127004653
610,20 € UNIQUA poistovňa, a.s. Základná škola, Školská 2, Michalovce
23. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
ZS_025/2023
3 600,00 € Ultima Ratio, s.r.o. Obec Slanec
23. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
39/2023
6 800,00 € Twinyx, s.r.o. Inšpektorát práce Trenčín
23. September 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 29/2023
Zmluva č. 68/2023/DJPTT
933,09 € Trnava Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1