Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 11/2022/OE/DP/3.29
971/2022/OE
1 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku
30. September 2022
Zmluva č. 891/2022/OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
891/2022/OSV
1 062,00 € Žilinský samosprávny kraj Domov sociálnych služieb-Púchov-Nosice
30. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 20/2022/OE/DP/3.81
969/2022/OE
1 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Deti čistej Zeme n. o.
30. September 2022
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov
20073/2022/OLP/RP-3
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Dopravný úrad
30. September 2022
Erasmus+ Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, číslo: 2022-1-SK01-KA131-HED-000056066, Výučba / -23, -24, -25.
Erasmus+ Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, číslo: 2022-1-SK01-KA131-HED-000056066, Výučba / -23, -24, -25.
690,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzické osoby, zamestnanci - podľa jednotlivých priložených zmlúv, ktorých čísla sú za lomítkom na konci názvu - uvedená hodnota predmetu zmluvy je pre všetky uvedené zmluvy rovnaká
30. September 2022
Erasmus+ Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, číslo: 2022-1-SK01-KA131-HED-000056066, Výučba / -8, -9, -10
Erasmus+ Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, číslo: 2022-1-SK01-KA131-HED-000056066, Výučba / -8, -9, -10
930,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzické osoby, zamestnanci - podľa jednotlivých priložených zmlúv, ktorých čísla sú za lomítkom na konci názvu - uvedená hodnota predmetu zmluvy je pre všetky uvedené zmluvy rovnaká
30. September 2022
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov ev. č. prenajímateľa FPEDAS-LET/2022, ev. č. nájomcu 20073/2022/OLP/RP-3
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov ev. č. prenajímateľa FPEDAS-LET/2022, ev. č. nájomcu 20073/2022/OLP/RP-3
3 266,58 € Žilinská univerzita v Žiline Dopravný úrad
30. September 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, číslo: 2022-1-SK01-KA131-HED-000056066, Výučba -26.
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, číslo: 2022-1-SK01-KA131-HED-000056066, Výučba -26.
503,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - zamestnanec
30. September 2022
Zmluva o spolupráci č. 53/2022-SeM
533/2022
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30. September 2022
Erasmus+ Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, číslo: 2022-1-SK01-KA131-HED-000056066, Výučba / -11, -12.
Erasmus+ Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, číslo: 2022-1-SK01-KA131-HED-000056066, Výučba / -11, -12.
1 200,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzické osoby, zamestnanci - podľa jednotlivých priložených zmlúv, ktorých čísla sú za lomítkom na konci názvu - uvedená hodnota predmetu zmluvy je pre všetky uvedené zmluvy rovnaká
30. September 2022
Dezider Kočko
NZ_043/2022
120,00 € Žigová Monika Smižany
30. September 2022
Zmluva o spolupráci č. 1458/2022/PRBBSK
1458/2022/PRBBSK
20 000,00 € Želovce Banskobystrický samosprávny kraj
30. September 2022
ZoPVS
225023
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠROTSERVIS s. r. o.
30. September 2022
Dodatok k DoC ZF,SA
0B11642102
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BLG AutoRail GmbH
30. September 2022
Dodatok k DoC-vývoz
0012037702
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ARS Altmann AG Automobillogistik
30. September 2022
Dodatok k DoC-dovoz
0012037803
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ARS Altmann AG Automobillogistik
30. September 2022
Dohoda o cene-tranz.
0000407551
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
30. September 2022
Dohoda o cene VP
0001008164
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. GA&LE TRANS s.r.o.
30. September 2022
Dohoda o cene-vývoz
0000120511
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o., organizačná zložka
30. September 2022
Dodatok k DoC-vývoz
0012015503
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o., organizačná zložka