Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Máj
2022
Kolektívna zmluva 2022 - 2024
6/2022
0,00 € Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
27.
Máj
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. D022021
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. D022021
0,00 € DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
27.
Máj
2022
ZMLUVA O DIELO
211
11 777,20 € ROLEX SPOL, s.r.o Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník
27.
Máj
2022
Zmluva o prenájme a využití reklamnej plochy
13/2022
500,00 € ŠPED – TRANS LEVICE, a.s. Obec Dolná Seč
27.
Máj
2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku (Pamula, Pamulová)
318/2022
1,47 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Miroslav Pamula, Lívia Pamulová
27.
Máj
2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku (Mišovic, Mišovicová)
320/2022
0,97 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Rudolf Mišovic, Zdenka Mišovicová
27.
Máj
2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku (Ľuboslava Straková)
319/2022
1,14 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Ľuboslava Straková
27.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice - z Fondu športových aktivít - podujatie Cassovia Chess Open
2022001266
1 900,00 € 1. Šachový klub Košice, o.z. Mesto Košice
27.
Máj
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/35/054/31
3 842,80 € 1. Tenisový klub Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27.
Máj
2022
Zmluva o nájme a o servisno-materiálovom zabezpečení zariadenia
6/2022
3 052,80 € 27.5.2022 ZŠ s MŠ J. A. Komenského
27.
Máj
2022
Objednávka občerstvenie
OBJ_22_04.2022
364,20 € 8 agency s.r.o. IDS Východ, s.r.o.
27.
Máj
2022
Príkazná zmluva
204/2022
100,00 € A/Prof. Luke Hunter Úrad Slovenskej akadémie vied
27.
Máj
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/14/054/84
1 703,04 € ACORE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
27.
Máj
2022
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. Z20222276_Z na nákup prevádzkových kvapalín do vozidiel nákladnej a osobnej dopravy
499/2022-BA
0,00 € ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
Máj
2022
Zmluva o nakladaní s nebezpečným odpadom a nebezpečným odpadom zo zdravotnej starostlivosti
Z-266/2022
0,00 € AGB ekoservis s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
27.
Máj
2022
Zmluva o nakladaní s nebezpečným odpadom a nebezpečným odpadom zo zdravotnej starostlivosti
Z-265/2022
0,00 € AGB ekoservis s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
27.
Máj
2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2022/1223
0,00 € Agentúra Hector s.r.o. Slovenské národné múzeum
27.
Máj
2022
Zámenná zmluva
25/2022
198,00 € Agnesa Rejdová Obec Nová Ľubovňa
27.
Máj
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/31/054/138
3 842,80 € AGRISON, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27.
Máj
2022
SERVISNÁ ZMLUVA č. SZ 2022 / 302
SZ 2022 / 302
0,00 € AGROKOM - PLUS, spol. s r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.