Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
September
2021
Dohoda o ukončení právnych vzťahov vyplývajúcich z dohody číslo: 21/16/54E/2579 zo dňa 08.06.2021
č. 21/16/54E/2579
0,00 € Adam Cigáň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
17.
September
2021
Dohoda o ukončení právnych vzťahov vyplývajúcich z dohody číslo: 20/16/54E/4325 zo dňa 10.06.2020
č. 20/16/54E/4325
0,00 € Ing. Elena Hmeľarová ELLMARK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
17.
September
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty/služobnej cesty
SOV-30-53/2021
8,35 € Ing. Miloš VÝBOŠŤOK Ministerstvo obrany SR
17.
September
2021
Dohoda o ukončení právnych vzťahov vyplývajúcich z dohody číslo: 20/16/54E/329 zo dňa 30.04.2020
č. 20/16/54E/329
0,00 € Jozef Kudry Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
17.
September
2021
Dohoda o ukončení právnych vzťahov vyplývajúcich z dohody číslo: 20/16/54E/5562 zo dňa 11.01.2021
č. 20/16/54E/5562
0,00 € Jozef Nižňanský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
17.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/41/54E/2199 zo dňa 31.03.2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/41/54E/2199 zo dňa 31.03.2021
0,00 € Ľudmila Tóthová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
17.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/07/54E/695
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/07/54E/695
0,00 € Róbert Kováč - E-MARKETING Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
17.
September
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
145/2021-2060-4233-ASH9
192 994,53 € 3SC, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118460_Z
7 897,00 € AAA Gastro s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
17.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118345_Z
5 600,00 € abaWood, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
17.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118754_Z
2 000,00 € abaWood, s.r.o. Spojená škola
17.
September
2021
Kúpna zmluva MPV FO - 11020/6253/2021
1238/6253/2021
157,39 € Accorsiová Anna Slovenská správa ciest, Bratislava
17.
September
2021
Zmluva o spolupráci
1772/2021
0,00 € ACINUS, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
17.
September
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/16/54E/2790
0,00 € Adam Cigáň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
17.
September
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/41/54E/3270
0,00 € Adrián Bedzsó Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
17.
September
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
300136/2021
320,30 € Adriana Ocsovszká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
17.
September
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. SF 101/2021 D
SF 87/2021
70,00 € Adriana Sekelská Slovenská filharmónia
17.
September
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0230
A/723/2021
176 616,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Chemický ústav Slovenská akadémia vied
17.
September
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0411 (29/2021)
29/2021
220 570,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied
17.
September
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0420
30/2021
200 184,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied