Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 21/15/54E/1017 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dodatok č. 1
0,00 € Ildikó Pálová - HAIR salon Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
11.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
LF – 33/2021
18 000,00 € Klimatech Košice s.r.o. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
11.
Máj
2021
Dohoda o ukončení právnych vzťahov vyplývajúcich z dohody číslo: 21/16/54E/292 zo dňa 27.01.2021
21/16/54E/292
0,00 € Matej Veselko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
11.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/05/54E/480
0,00 € Ngoc Duy Tran-1988 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
11.
Máj
2021
Dohoda o ukončení dohody 21/09/54E/214
Dohoda o ukončení dohody 21/09/54E/214
0,00 € Peter Novotný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
11.
Máj
2021
Licenčná zmluva
Z/2021/845/XIV/RUK/VYD
35,00 € prof. RNDr. Peter Račay, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave
11.
Máj
2021
D O H O D A číslo: 21/03/54E/1287 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
21/03/54E/1287
0,00 € Ranko Mastilovič "RM" Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
11.
Máj
2021
k Zmluve o kooperácii pri riešení projektu a o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0568, č. TvU-2020-FZSP-25
TvU_2021_FZSP_38
38 168,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave Neuroimunologický ústav SAV
11.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/30/54E/318
0,00 € 'Belton, spol. s r.o.' Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
11.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-442-01863
21-442-01863
6 000,00 € "Na plný dych" Fond na podporu umenia
11.
Máj
2021
Darovacia zmluva 2021/90024/DAR uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
2021/90024/DAR
0,00 € „Lebo medveď“ / Erika Beňuška Slovenské centrum dizajnu
12.
Máj
2021
Rámcová dohoda
AOMVAS-1-48/2021
35 000,00 € 3MON s.r.o. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
11.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/45/54E/730
0,00 € 4 Cubes Services, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
11.
Máj
2021
D O H O D A číslo: 21/24/54E/848 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/24/54E/848
0,00 € A projekt-rk, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
11.
Máj
2021
Zmluva o klinickom skúšaní
152/2020
0,00 € Actelion Pharmaceuticals Ltd Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
11.
Máj
2021
Dohoda č. 21/25/54E/3163 v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
21/25/54E/3163
0,00 € Adam Lapšanský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
11.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/14/54E/1173
0,00 € Adam Molnár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
12.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2093085
60,00 € Adamovská Katarína Rozhlas a televízia Slovenska
11.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/39/54E/440
0,00 € Addere, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
11.
Máj
2021
Individual Corporate Room rate proposal
107/2021-2060-1010
0,00 € Address Hotels + Resorts Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky