Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Príkazná zmluva
PrZ 18/2023
103,50 € Martin Brabec Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
28. November 2023
Príkazná zmluva
PrZ 19/2023
103,50 € Marek Hrubec Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
29. November 2023
Zmluva o poskytovaní odborných služieb
14/2023
2 200,00 € BILDAN, s. r. o. Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
28. November 2023
Z M L U V A č. 230565 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
Z M L U V A č. 230565 08U02
303 195,00 € Environmentálny fond OBEC KOMOČA
28. November 2023
Zmluva o bezplatnom užívaní nebytového priestoru
BU1/2023
0,00 € Erika Csente OBEC KOMOČA
28. November 2023
Zmluva o bezplatnom užívaní nebytového priestoru
BU5/2023
0,00 € Silvia Szalai Antalová OBEC KOMOČA
28. November 2023
Zmluva o bezplatnom užívaní nebytového priestoru
BU3/2023
0,00 € Jednota dôchodcov Komoča OBEC KOMOČA
28. November 2023
Zmluva o bezplatnom užívaní nebytového priestoru
BU2/2023
0,00 € Kartai Adél Dance Club - občianske združenie OBEC KOMOČA
28. November 2023
Zmluva o bezplatnom užívaní nebytového priestoru
BU4/2023
0,00 € Kikelet - občianske združenie OBEC KOMOČA
29. November 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
4446/2023/MP
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného
28. November 2023
Darovacia zmluva
115
300,00 € Alma3 s.r.o. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
28. November 2023
Darovacia zmluva
116
1 000,00 € Ján Šebo - Medzinárodná doprava "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
28. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
PL/2023/00015-33
19,80 € MAGNA ENERGIA a. s. "PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
29. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
359/2023
310,00 € Národné osvetové centrum "SCENE" Občianske združenie
28. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. „BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová
29. November 2023
Darovacia zmluva
DaG032023
300,00 € Andrej Hotový „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
29. November 2023
Rámcová dohoda na dodanie tovaru a poskytnutie služieb 7/2023
7/2023
0,00 € TORBIA s.r.o. „CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce
29. November 2023
Zmluva o združenej dodávka elektriny
Zmluva o združenej dodávke elektriny
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. „DOMUM“, Zariadenie sociálnych služieb Krškany
29. November 2023
Zmluva o inzercii
Zmluva o inzercii 59 123 0264
295,68 € REGIONPRESS, s.r.o. „DOMUM“, Zariadenie sociálnych služieb Krškany
28. November 2023
Darovacia zmluva
76/DZ/2023
379,16 € neznámy darca „HARLEKÝN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany