Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
September
2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2021/008233-009
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Roman Valach – MGR.R.V.
17.
September
2021
Zmluva o klinickom skúšaní
251/2021
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Parexel International (IRL) Limited
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
355/2021/243264047
62,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Abelovská Lucia
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
47492-1
170,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Bočinec
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
46685-1
77,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ádám Both
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
45083-1
72,05 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Csery
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
44386-1
154,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Fagan
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
45580-1
73,14 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Fedor
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
49473-1
80,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Jakubík
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
46278-2
83,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Janíček
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
44832-1
166,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Kopál
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
45062-1
98,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Králik
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
43751-1
79,30 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Michalovič
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
45669-1
160,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Novák
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
45697-1
134,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Paľo
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
47449-1
160,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Plučinský
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
46628-1
134,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Puvák
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
45084-1
72,05 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Szabo
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
46715-1
160,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Szilvási
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
46883-1
134,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Tomáškin