Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
December
2021
Rámcová dohoda
Z202123695_Z
22 650,00 € INMEDIA, spol. s r.o. "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice
6.
December
2021
Rámcová dohoda
Z202123683_Z
29 999,00 € ZELEX, s.r.o. "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice
6.
December
2021
Rámcová dohoda
Z202123680_Z
42 000,00 € Limas s.r.o. "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice
6.
December
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
AOS-47-105/2021
25,20 € Ing. Juraj Groma Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš
6.
December
2021
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
FDU/4/21-313-02846
150,00 € prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. Akadémia umení v Banskej Bystrici
6.
December
2021
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
FDU/5/21-313-02846
150,00 € prof. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
6.
December
2021
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
FDU/1/21-313-02846
150,00 € doc. PhDr. Michal Babiak, Mr. Akadémia umení v Banskej Bystrici
6.
December
2021
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
FDU/9/21-313-02846
100,00 € Mgr. art. Jaroslav Daubrava, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
6.
December
2021
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
FDU/8/21-313-02846
100,00 € Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
6.
December
2021
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
FDU/2/21-313-02846
150,00 € Mgr. Peter Himič, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
6.
December
2021
Zmluva o dielo
FDU/01/21-313-02846
500,00 € Marián Vereš Akadémia umení v Banskej Bystrici
6.
December
2021
Zmluva o dielo
FDU/02/21-313-02846
500,00 € Bc. Igor Naňo Akadémia umení v Banskej Bystrici
6.
December
2021
Zmluva o dielo
FDU/04/21-313-02846
300,00 € Marta Holécyová Akadémia umení v Banskej Bystrici
6.
December
2021
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
FDU/3/21-313-02846
350,00 € doc. PhDr. Elena Knopová, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
6.
December
2021
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
FDU/7/21-313-02846
100,00 € Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
6.
December
2021
Zmluva o dielo
FDU 05/21-313-02846
500,00 € Ing. Janka Šurová, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
6.
December
2021
Zmluva o dielo
FDU 06/21-313-02846
500,00 € doc. PhDr. Elena Knopová, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
6.
December
2021
Zmluva o dielo
76/2021-FMU
109,00 € doc. Mgr. Dana Benčiková, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
6.
December
2021
ZMLUVA
77/2021-FMU
100,00 € doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
6.
December
2021
Zmluva
78/2021-FMU
300,00 € Mgr. art. Veronika Veverková Stachurová, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici