Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Zmluva o prevode vlastníckeho práva
OCÚHS-S2022/01461-001
1,00 € Miestna akčná skupina Vršatec, Ľuborčianska 724, 914 41 Nemšová
30. September 2022
Nájomná zmluva, pozemok pod garážou
20220736
110,52 € Mesto Michalovce Adam Martin
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/09/2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/09/2022
0,00 € Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Lyžiarsky klub Opalisko Závažná Poruba
30. September 2022
ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU A DOHODA O ZRÁŽKACH ZO SLUŽOBNÉHO PRÍJMU
SE-OHZ4-2022/002966-017
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Miroslava Péliová
30. September 2022
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
922022
46 198,27 € LIMAS s.r.o. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
30. September 2022
Mandátna zmluva
91/2022
4 080,00 € Judita Tricková "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí služby
SL102022
4 461,60 € GASFIX, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
30. September 2022
Zmluva o servisnej službe - služby spojene s poskytnutím dávkovačov dezinfekcie rúk elektronický - 24 mesiacov
326045
1 742,83 € ILLE-Papier-servise SK, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
30. September 2022
Darovacia zmluva 64/2022
64/2022
139,56 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
30. September 2022
Kúpna zmluva č. 15/22
599/2022
2 450,00 € Mesto Prievidza 1. Peter Dobrotka, Andrea Dobrotková, 2. Blažej Krško, Božena Kršková
30. September 2022
Nájom telocvične
7/2022_NZ
481,00 € Základná škola, SNP 1, Humenné 1. Tenisový klub Humenné
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1410/2022 info
702,28 € Slovenská pošta, a. s. 365.bank, a. s.
30. September 2022
Zmluva o nájme č. GZ4/30/2022
202200053/2022
0,00 € Základná škola Májové námestie ABC-Centrum voľného času
30. September 2022
Zmluva o prenájme č. 21/2022
202200041/2022
0,00 € Základná škola Sibírska ABC-Centrum voľného času
30. September 2022
Zmluva o prenájme č. 22/2022
202200042/2022
0,00 € Základná škola Sibírska ABC-Centrum voľného času
30. September 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66539-1
188,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Abdullah Mohammed Maged Al-Ward
30. September 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
61831-1
182,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Jankanič
30. September 2022
Kúpna zmluva, pozemok pod garážou
20220742
67,28 € Mesto Michalovce Adam Martin
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/7/2022
858/7/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Adam Stracenský
30. September 2022
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-57-189/2022
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Adam Šútovec