Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Máj
2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
OCÚHS-S2022/01116-002
10,00 € Gaži Ľuboš
27.
Máj
2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
OCÚHS-S2022/01095-002
20,00 € Alfjorová Alena
27.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
2022 010
500,00 € Trnavský samosprávny kraj
27.
Máj
2022
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Z4112010
Z4112010
1,30 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ing. Daniela Svidraňová
27.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodanie tovaru č. 2021/23683
2021/23683/1
32 998,90 € ZELEX, s.r.o. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
27.
Máj
2022
Dodatok k zmluve na dodanie tovaru
10-2022
0,00 € Hyza a.s. „HARLEKÝN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
27.
Máj
2022
Dodatok č.1 k Zmluve o servisných službách pre zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru
122022
0,00 € Diafan s.r.o. „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
27.
Máj
2022
Zmluva o servisných službách pre zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru
132022
5 424,00 € Diagan, s.r.o. „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
27.
Máj
2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Z/2022/1111/IV/JLF/RPC
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine A-medi management, s.r.o.
27.
Máj
2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Komárno č. 2022/021 p.č. A/514 Nová Stráž
539/2022
19,20 € Mesto Komárno Agáta Balázsová
27.
Máj
2022
Autorská zmluva o dielo
1021006380
150,00 € Ricardo Aleixo Henriques Correia Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Máj
2022
Autorská zmluva o dielo
1021007134
150,00 € Andrej Karpat Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Máj
2022
Autorská zmluva o dielo
1021006382
150,00 € Anna Wessman Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Máj
2022
Autorská zmluva o dielo
1021007126
150,00 € Milada Šťastná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Máj
2022
Autorská zmluva o dielo
1021007145
150,00 € Bohuslav Rezek Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Máj
2022
Autorská zmluva o dielo
1021007127
300,00 € Zdena Dobešová Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Máj
2022
Autorská zmluva o dielo
1021006477
150,00 € Imre Rudas Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Máj
2022
Autorská zmluva o dielo
1021007146
150,00 € Silva Katusic Hecimovic Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Máj
2022
Autorská zmluva o dielo
1021005963
300,00 € Imre Rudas Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Máj
2022
Autorská zmluva o dielo
1021006505
150,00 € Josef Trögl Agentúra na podporu výskumu a vývoja