Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Január 2023
Neuvedené
63/2023
1 420 847,33 € Ministerstvo investícií regionálneho rozovoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trnava
28. Január 2023
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda
52 666,34 € Ing. Július Beke - Mäso-údeniny Školská jedáleň, Adyho 4, Štúrovo
28. Január 2023
Zmluva o nájme
3/2023
44 483,87 € OMS ARENA Senica, a.s. Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
28. Január 2023
Rámcová dohoda
1/2023
31 374,61 € Mabonex Slovakia spol. s.r.o Školská jedáleň, Adyho 4, Štúrovo
29. Január 2023
Rámcová dohoda ,,Zabezpečenie dodávky potravín pre Školskú jedáleň V. Paulínyho-Tótha 32, Senica" - Trvanlivé potraviny
-CRZ-
27 422,73 € MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Základná škola, V. Paulínyho-Tótha 32, Senica
29. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
34/2023/ODDSS
25 740,00 € Slovenské misijné hnutie Banskobystrický samosprávny kraj
28. Január 2023
Rámcová dohoda
1/2023
22 121,60 € Lunys s.r.o. Školská jedáleň, Adyho 4, Štúrovo
29. Január 2023
Rámcová dohoda ,,Zabezpečenie dodávky potravín pre Školskú jedáleň V. Paulínyho-Tótha 32, Senica" - Mlieko a mliečne výrobky
-CRZ-
18 138,56 € MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Základná škola, V. Paulínyho-Tótha 32, Senica
28. Január 2023
Zmluva o dodávke tovaru
-CRZ-
15 418,46 € Gama holding Základná škola s MŠ, Komenského 3, 919 04 Smolenice
29. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
37/2023/ODDSS
9 900,00 € Diecézna charita Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj
28. Január 2023
Zmluva o vykonávaní činnosti stavebného dozoru k stavbe - Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave
17/2023
8 400,00 € RENAK S, s.r.o. Mesto Stupava
29. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
9/2023/ODDSS
7 500,00 € Grandpark, nezisková organizácia Banskobystrický samosprávny kraj
29. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
11/2023/ODDSS
3 000,00 € Terézia, n.o. Banskobystrický samosprávny kraj
29. Január 2023
Zmluva o audite
7/2023
2 040,00 € JUDr. Ing. Katarína Šašková, Hríbiky 119, 027 44 Tvrdošín Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
29. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
12/2023/ODDSS
1 800,00 € Alzheimercentrum Piešťany n. o. Banskobystrický samosprávny kraj
28. Január 2023
darovacia zmluva - peňažný dar
-CRZ-
848,15 € Tibor Szalay Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským - Móra Ferenc Alapiskola
28. Január 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku
Z/038/2023
749,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo Mesto Trstená
28. Január 2023
Prenájom KC Zobor - školský ples
188/2023
635,00 € Mesto Nitra Matej Polák
28. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb (Alf, Alfbook, Alfík)
-CRZ-
599,00 € PcProfi s.r.o. Základná škola s materskou školou, Babín 37
29. Január 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 006/2023 Iniciatíva Inakosť Zrkadlová sieň, Predsálie Zrkadlovej siene
62023
500,00 € Iniciatíva Inakosť Hlavné mesto SR Bratislava