Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
September
2021
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071Q805 zo dňa 17.12.2018
SITB_D01_DZ311071Q80501_2021
18 955 494,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17.
September
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu vládneho auditu IV.
38/2021
4 120 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad vládneho auditu
17.
September
2021
Rámcová dohoda č. D-19/2021/E.
D-19/2021/E
2 924 172,00 € SWK machinery s.r.o. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
17.
September
2021
Dodatok č. 11 k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017 - 2021
502/C300/2021
2 400 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
17.
September
2021
Kúpna zmluva - Z-20/2021/E.
Z-20/2021/E
1 428 084,00 € SWK machinery s.r.o. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
17.
September
2021
ZMLUVA O DIELO
32-122-004829/2021
1 149 798,99 € SYTIQ a.s. Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17.
September
2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu – časť C - pobočky Stred
4438-29/2021-BA
962 256,02 € ORIOLA SK s.r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
17.
September
2021
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 68/2019
184/2021
926 250,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
17.
September
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Z-302021AZX1-1597/2021
900 115,17 € Obec Kláštor pod Znievom Ministerstvo zdravotníctva SR
17.
September
2021
Kúpna zmluva č. 2021/245 – nepremokavé odevy
6200002978
560 880,00 € REMPO, s.r.o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
17.
September
2021
Rámcová dohoda na „Mobilné telekomunikačné služby pre RTVS na roky 2021 -2024"
ZM00001199
456 353,36 € O2 Slovakia, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
17.
September
2021
Kúpna zmluva č. 2021/246 – poľné rovnošaty s digitalizovanou potlačou „LES“ a „PÚŠŤ“
6200002980
379 704,00 € Združenie „ZEKPO“ - Splnomocnený vedúci účastník združenia: REMPO, s.r.o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
17.
September
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. IROP-VZ-302021N211-211-17-4
1076/2021
367 656,84 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky SÚCIT n.o., Veľké Kapušany
17.
September
2021
Rámcová dohoda na zabezpečenie leteckej dopravy na pracovné cesty a služobné cesty
295/2021
320 000,00 € NADOSAH, spol. s r.o. Finančné riaditeľstvo SR
17.
September
2021
Kúpna zmluva - Ťažba a odpredaj štrkopieskových nánosov - prebytočného riečneho materiálu v koryte vodného toku rieky Poprad, v lokalitách rkm 51,800 - 52,600, rkm 55,200 - 55,400, 51,580 - 51,800 v k. ú. Plavnica v množstve 63451,3 m3.
667/2021-KE
289 337,93 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Milan Štupák - IVS
17.
September
2021
Rámcová dohoda
Z202117709_Z
236 947,20 € WARGAS s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
17.
September
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0591
A/722/2021
236 810,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Chemický ústav Slovenská akadémia vied
17.
September
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-20-0494
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-20-0494
230 570,00 € Biomedicinske centrum SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17.
September
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-20-0183
APVV-20-0183
229 931,00 € Biomedicinske centrum SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17.
September
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0411 (29/2021)
29/2021
220 570,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied