Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 18.03.2022 na zhotovenie stavby Žitný ostrov - región Gabčíkovo - odvedenie a čistenie odpadových vôd
1
24 062 590,21 € FERRMONT, a.s. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312111DAS3
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312111DAS3
21 706 898,89 € Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava /Open Society Foundation/ NOS-OSF Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
5. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311171DGC4 zo dňa 5.6.2023
1336/2023
21 000 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. Jún 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ FINANČNÉHO NÁSTROJA
232/2023
15 453 000,00 € Úrad vlády SR Slovak Investment Holding, a. s.
5. Jún 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ FINANČNÉHO NÁSTROJA
232/2023
15 453 000,00 € Úrad vlády SR Slovak Investment Holding, a. s.
5. Jún 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011W727-11-44 zo dňa 1.2.2021
1333/2023
7 997 909,84 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
5. Jún 2023
Rámcová kúpna zmluva na dodanie tovaru č. 47/2023
47/23
5 846 218,40 € BIOHEM a.s. Národná transfúzna služba SR
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodatok 112/2023/OD
3 258 438,47 € COLAS Slovakia, a. s. Prešovský samosprávny kraj
5. Jún 2023
Záložná zmluva č. 500/640/2021 - založenie majetku, Centrum sociálnych služieb Martin - Podháj
1086/2023
2 416 450,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Martin
5. Jún 2023
Zmena zmluvných podmienok, úprava ceny diela
16/MAJ/DOD/2023
2 037 532,76 € STROJSTAV spol. s.r.o. Mesto Stará Turá
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/15
1 922 812,75 € Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici Slovenská agentúra životného prostredia
5. Jún 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071ABD6 zo dňa 04.11.2020
1152/2023
1 842 711,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
5. Jún 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BQQ2-11-76 zo dňa 12.7.2022
1334/2023
1 605 710,83 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
5. Jún 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. SKRZML-9/2022
3
1 443 767,51 € BBAU s.r.o. Obec Tomášov
5. Jún 2023
Dodatok č. 47 k Zmluve o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007
151/2023
993 114,72 € Asseco Central Europe, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO1-SC131-2017-22/14
č. OPKZP-PO1-SC131-2017-22/14
985 447,29 € Správa Pieninského národného parku so sídlom v Sp. St. Vsi Ministerstvo ŽP SR v zastúpená SAŽP
5. Jún 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 13-09/20-20 - "Zvýšenie zdravotníckych kapacít v obci Jarovnice“
120/2023
967 932,23 € IBEG, a.s. Jarovnice
5. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
800 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Košice-Juh
5. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 32/2023
POZ 267/2023
794 520,00 € TIMED, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0267/2023
609 764,00 € Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR