Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
Máj
2021
Zmluva o partnerstve číslo zmluvy: 086/2021/OPII/VA/PZ
0301/0054/21
6 353 865,34 € AerobTec, s.r.o.; MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.; Žilinská univerzita v Žiline Slovenská technická univerzita v Bratislave
11.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve
1230/2021/NPPC-VÚŽV
2 710 802,31 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenské biologické služby, a.s.
12.
Máj
2021
Rámcová dohoda
AOMVAS-1-41/2021
1 806 327,12 € MMPARTS PLUS s.r.o. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
12.
Máj
2021
Rámcová dohoda
AOMVAS-1-39/2021
1 462 275,00 € Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
12.
Máj
2021
Rámcová dohoda
AOMVAS-1-45/2021
1 455 741,51 € Inter Cars Slovenská republika s.r.o. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
11.
Máj
2021
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
79/2021/7.7
1 400 000,00 € Mesto Brezno Ministerstvo životného prostredia SR
11.
Máj
2021
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
76/2021/7.7
1 390 223,00 € Mesto Košice Ministerstvo životného prostredia SR
12.
Máj
2021
Rámcová dohoda
AOMVAS-1-44/2021
1 355 920,86 € ELIT SLOVAKIA s.r.o. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
12.
Máj
2021
Rámcová dohoda
AOMVAS-1-43/2021
1 250 670,29 € AutoSave s.r.o. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
11.
Máj
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2018-48/X593
KZP-PO4-SC431-2018-48/X593
1 145 675,96 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Máj
2021
Rámcová dohoda
AOMVAS-1-42/2021
1 124 793,21 € AUTOPELA SLOVAKIA s.r.o. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
11.
Máj
2021
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
75/2021/7.7
858 814,00 € Mesto Šaľa Ministerstvo životného prostredia SR
11.
Máj
2021
Nájomná zmluva
1230/2021
810 329,60 € AnalytX s.r.o. Fakultná nemocnica Trnava
11.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR č. Z SKATV605
458/2021
595 347,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
11.
Máj
2021
Zmluva o dielo č. 229/OPERDFaFEAD/2018
229/OPERDFaFEAD/2018
563 592,91 € EUROFRAME,a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
11.
Máj
2021
Zmluva na vykonanie alternatívneho leteckého výcviku pilotov vrtuľníkov
AOS-IX-10/2021
403 605,60 € HELI COMPANY s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
11.
Máj
2021
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. IROP-ZZ-302021V467-221-35/1
457/2021
399 665,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy
11.
Máj
2021
Zmluva o dielo
2020/2210/4397
374 400,00 € STRABAG s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11.
Máj
2021
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011D447-121-9 zo dňa 20.04.2017
459/2021
306 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj
11.
Máj
2021
Zmluva o dielo
4630470/2021
228 000,00 € SYTIQ a. s. TRANSPETROL, a. s.