Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Horné Považie
940/2022/OD
105 006 641,84 € Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť Žilinský samosprávny kraj
30. September 2022
rámcová dohoda
366/09/2022/SCKSK (2022/GA/01/027)
77 446 531,16 € STRABAG s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
30. September 2022
Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Kysuce
941/2022/OD
77 205 311,31 € Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť Žilinský samosprávny kraj
30. September 2022
Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Turiec
943/2022/OD
41 813 965,12 € Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť Žilinský samosprávny kraj
30. September 2022
SSC IVSC Banská Bystrica : Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji 2. etapa - úsek I/66 Zvolen - Šumiac
1485/6131/2022
23 038 469,18 € Doprastav, a.s. GR Slovenská správa ciest, Bratislava
30. September 2022
SSC IVSC Žilina: Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v Žilinskom a Trenčianskom kraji 2. etapa - I/18 Ratkovo - hranica kraja PO"
1484/6131/2022
22 807 102,92 € STRABAG s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
30. September 2022
Zmluva o dielo
2022-1059
12 537 891,33 € AVA-stav, s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
30. September 2022
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 067/2020/OPII/VA
D/2022/2339/XI/JLF/KD
10 639 337,58 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
30. September 2022
Bratislava, Jasovská ul. - Rovniankova ul., sanácia vodovodu DN 800 bezvýkopovou technológiou
ZOD/755/2022/BVS
5 630 516,40 € Združenie GFCH Jasovská, Vedúci člen združenia: GFCH SK, s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
30. September 2022
Chemický posypový materiál NaCl
82/4/2022
4 791 000,00 € EUROMAR spol. s r.o. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
30. September 2022
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021APV6-223-57 zo dňa 03.05.2021
3168/2022
2 192 101,25 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
30. September 2022
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011L880-121-12 zo dňa 30.05.2018
3160/2022
1 925 543,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o dielo
Z22/060
1 819 204,74 € Doprastav, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
30. September 2022
ZMLUVA O DIELO
2765/2022/OPaI-37032 (906/8/2022/61)
1 714 782,22 € Metrostav Slovakia, a.s. Košický samosprávny kraj
30. September 2022
Zmluva o odovzdaní revitalizácie komunikácií do správy TaZS
20220744
1 673 683,31 € Technické služby mesta Michalovce Mesto Michalovce
30. September 2022
Rámcová dohoda o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému
MK-122/2022/M
1 624 176,00 € SOITRON, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071BMU6-72-74
3164/2022
1 279 368,63 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
30. September 2022
Zmluva o partnerstve
ZML-2022/1-820:191006
1 222 400,00 € Ústav Krajinnej ekológie SAV, v. v. i. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
30. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ŽSK 542/2022/OD
518/2022/OD_D1
1 044 800,89 € Strabag s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
30. September 2022
Zmluva o vykonávaní strážnej služby vo vybraných objektoch VšZP
ZML_630_2022
985 197,60 € ALL SECURITY, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.