Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
November
2020
ZMLUVA O DIELO
2020/OA/01/001
323 373 002,46 € Združenie pod Dubňom - STRABAG s.r.o. – vedúci člen združenia Železnice Slovenskej republiky
30.
Október
2020
Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo 1048/6131/2016, Príprava cestnej infraštruktúry - strategicky park Nitra
1048/6131/2016-8
235 956 107,58 € DOPRASTAV, a. s. BA Slovenská správa ciest
27.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/174/2020
0757/2020
82 149 501,30 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
November
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
0904/2020
60 000 000,00 € Fond na podporu športu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28.
Október
2020
Prevádzkovanie výkonov osobnej železničnej dopravy
1026/C300/2020
49 699 035,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
13.
November
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR č. 161/AD00/2020
1049/AD00/2020
45 978 000,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
5.
November
2020
Zabezpečenie ochranných a zdravotníckych pomôcok na boj s pandémiou COVID-19 v Správe štátnych hmotných rezerv
OAKZ-Z-310031AQR3
39 559 339,16 € Správa štátnych hmotných rezerv Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
5.
November
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy OAKZ-Z-310031AQR3
150/KP/2020
39 559 339,16 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Správa štátnych hmotných rezerv SR
2.
November
2020
rámcová dohoda na zabezpečenie stravovacích služieb formou elektronických stravovacích kariet
7086/2020/5400/025
35 568 000,00 € GGFS s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
13.
November
2020
DODATOK K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. DZ311071P37102 zo dňa 6. novembra 2020
1101/2020
31 261 411,41 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
27.
Október
2020
Dodatok číslo 5 ku Kontraktu číslo 576/2019/MPRVSR–041 zo dňa 16.12.2019
576/2019/MPRVSR–041/D5
22 022 939,66 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
28.
Október
2020
Dodatok číslo 5 ku Kontraktu číslo 576/2019/MPRVSR-041
1980/2020/NPPC
22 022 939,66 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
28.
Október
2020
Dodatok k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017 - 2021
1025/C300/2020
20 545 464,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
19.
November
2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci - Trenčiansky samosprávny kraj
2020/162
20 000 000,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Ministerstvo financií SR
30.
Október
2020
Zmluva o dielo č. SE-VO1-2020/003209-021
SITB_ZM_SE-VO1-2020-003293-021_2020
17 145 790,03 € InterWay, a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
29.
Október
2020
Rámcová dohoda - Nákup pohonných hmôt a prevádzkových kvapalín
ZM/2020/0312
10 140 948,00 € T a M trans spedition, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30.
Október
2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020/128/0001
9 308 872,00 € Bratislava hlavné mesto Ministerstvo financií Slovenskej republiky
2.
November
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
N20201029001
8 587 490,03 € Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13.
November
2020
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. OPKZP-PO1-SC122-2018-47/02/HM/92
OPKZP-PO1-SC122-2018-47/02/HM/92
8 540 091,63 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
13.
November
2020
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku na obdobie 2021-2023
9099/0004/20
8 316 000,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave