Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
December
2021
Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve o poskytovaní finančných služieb zo dňa 15.03.2013, reg. Č. 43/12/BA
Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve o poskytovaní finančných služieb zo dňa 15.03.2013, reg. Č. 43/12/BA
30 000 000,00 € Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky EXIMBANKA SR, Bratislava
6.
December
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z314021BGN2
1 961 095,09 € Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
6.
December
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z314021BGN2
1 961 095,09 € Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
6.
December
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
388/2021-2060-4231-BDX4
1 389 605,00 € Solargis s. r. o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
December
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021BAB9-1873/2021
973 567,57 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo zdravotníctva SR
6.
December
2021
Zmluva o úvere
400/355/2021
962 610,00 € Obec Žemberovce Štátny fond rozvoja bývania
6.
December
2021
Zmluva o úvere
600/242/2021
625 750,00 € Obec Obeckov Štátny fond rozvoja bývania
6.
December
2021
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
807/429/2021/ZZ
460 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Družstevná 504/4,6 (504/504, 505 podľa LV), Strážske v zastúpení Bytové spoločenstvo ŠTVORBYT Štátny fond rozvoja bývania
6.
December
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/69
393 828,46 € Obec Matiašovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
December
2021
Zmluva o úvere
506/451/2021
352 050,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Martin, P. Mudroňa 606/36, v zastúpení " SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV BYTOV 606 " Štátny fond rozvoja bývania
6.
December
2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+ Číslo zmluvy - 2021-1-SK01-KA220-HED-000023505 - Názov projektu: Digital government for green municipalities and cities, v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2
UPJŠ - 629/2021
324 810,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6.
December
2021
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
506/416/2021/ZZ
233 790,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Jilemnického 3998/ 27, Martin v zastúpení " SVB Jilemnického 27 " Štátny fond rozvoja bývania
6.
December
2021
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. MK-ZoVPBA-49/2021/SOIROPPO3-302031H514
MK-ZoVPBA-49/2021/SOIROPPO3-302031H514
189 454,40 € WOODMART, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
6.
December
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202122850_Z
177 550,00 € SophistIT, s.r.o. DataCentrum
6.
December
2021
Kúpna zmluva
2509/2021/NPPC
163 000,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Petronela Porubská
6.
December
2021
IROP-CLLD-R038-511-001-002
IROP-CLLD-R038-511-001-002
145 580,95 € Pohoda Services s.r.o. Miloj Spiš, o.z.
6.
December
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC421-2019-59/BHG2
KŽP-PO4-SC421-2019-59/BHG2
135 812,89 € Poľnohospodárske družstvo Bošáca Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
December
2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011Y222-122-15 zo dňa 05.05.2020
1603/2021
131 270,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ARRIVA Liorbus, a.s.
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202123215_Z
122 934,46 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
6.
December
2021
Zmluva o úvere
400/356/2021
120 930,00 € Obec Žemberovce Štátny fond rozvoja bývania