Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2024
Zmluva o dielo
114/2024
241 056,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Mesto Rožňava
24. Február 2024
Zmluva o dielo č. 008/2024
202408
107 459,95 € FINANCE - Stav s.r.o. Obec Zuberec
25. Február 2024
Zmluva o dielo č. 1/2023
767
99 734,46 € VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045, 062 01 Vysoké Tatry Región Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1
25. Február 2024
Zmluva o dielo
LIP-2024/001-ZSsMS/006
20 000,10 € Balkar, s.r.o Základná škola s materskou školou, Lipovce 125
25. Február 2024
Zmluva o dielo
1/2024
15 840,00 € Ing. arch. Patrik Kasperkevič Obec Starina
24. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
49/2024
15 000,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Slovenský červený kríž, územný spolok Topoľčany
24. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie Baťapoint
30/2024
10 000,00 € Mesto Partizánske Fabrika umenia
25. Február 2024
Zmluva č. 02/2024-N
02/2024-N
2 154,85 € Advokátska kancelária Mgr. Dana Žlnková Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho
24. Február 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 1/2024
32024
1 250,00 € Mgr. Karolína Šamánková Ústav orientalistiky, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
24. Február 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 2/2024
42024
1 250,00 € Mgr. Lukáš Kubík Ústav orientalistiky, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
25. Február 2024
Zmluva č. 04/2024-N
04/2024-N
1 148,56 € JUDr. Ján ČUPKA Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho
25. Február 2024
Zmluva č. 03/2024-N
03/2024-N
1 148,56 € Advokátska kancelária Mgr. Gabriela Nováková s.r.o. Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho
24. Február 2024
zmluva o prenájme telocvične
09/2024
810,00 € COOP Jednota Prešov - stolnotenisový klub Základná škola, Prostějovská 38, Prešov
25. Február 2024
Dohoda o hudobnej produkcii
OÚ/XX/2024
450,00 € Hudobná skupina:Peťo Tokoš Obec Studienka
24. Február 2024
Zmluva o dielo
52024
400,00 € Marek Hańderek Ústav orientalistiky, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
24. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78372-1
226,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Evangelos Leivadiotis
24. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000767
210,00 € Marianum Ing. Kamila Brantalová
24. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001088
210,00 € Marianum Mária Zrubcová
24. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001119
209,54 € Marianum Mgr. Miroslav Karabin
24. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
108/2024
200,00 € Mesto Sereď Ing. Ľubomíra Poláková