Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
December
2021
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
FDU/4/21-313-02846
150,00 € prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. Akadémia umení v Banskej Bystrici
6.
December
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2098404
100,00 € Ostrožlík Michal Rozhlas a televízia Slovenska
6.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/39/54E/1178 zo dňa 17.20.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/39/54E/1178 zo dňa 17.20.2020
0,00 € Korba Dušan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
6.
December
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2098404
100,00 € Ostrožlík Michal Rozhlas a televízia Slovenska
6.
December
2021
Zmluva o nájme lesných pozemkov 26/07/Nn/2021
2439/2021/LSR
17,00 € Ing. Jozef Kolárik, Pavel Fidrik, Jozef Fidrik Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
6.
December
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2098403
300,00 € Tothová Jarmila Rozhlas a televízia Slovenska
6.
December
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.vz-48-13/2021
6,90 € nrtm. Peter GALADÍK Ministerstvo obrany SR
6.
December
2021
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
FDU/5/21-313-02846
150,00 € prof. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
6.
December
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2098403
300,00 € Tothová Jarmila Rozhlas a televízia Slovenska
6.
December
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
30201/ZoVB-001/2021/Sučany/0760/SO683-07/Axioma
0,00 € Slovenská republika zast. Železnice slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6.
December
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
388/2021
250,00 € Krištofovičová Daša, Jedináková Silvia Divadelný ústav
6.
December
2021
Zmluva o vytvorení diela a licencia na jeho použitie
653/ÚKO/2021
100,00 € Ján Štrasser Slovenské národné divadlo
6.
December
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
59390
3 400,00 € Zabcsíková Helena, Bartovičová Terézia, Csibová Mária, Csonga Gabriel Slovenská inovačná a energetická agentúra
6.
December
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.vz-48-14/2021
20,84 € nrtm. Martin HRABA Ministerstvo obrany SR
6.
December
2021
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
FDU/1/21-313-02846
150,00 € doc. PhDr. Michal Babiak, Mr. Akadémia umení v Banskej Bystrici
6.
December
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
59450
3 060,00 € Pavol Švaňa, Helena Švaňová Slovenská inovačná a energetická agentúra
6.
December
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
30201/ZoVB-001/2021/Sučany/0760/SO683-05/Axioma
0,00 € Slovenská republika zast. Železnice slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6.
December
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00850
21-441-00850/DUZ
0,00 € Obec Zvolenská Slatina Fond na podporu umenia
6.
December
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
59468
3 060,00 € Alojz Turiak, Veronika Turiaková Slovenská inovačná a energetická agentúra
6.
December
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.vz-48-15/2021
12,88 € čat. Marián MINDEK Ministerstvo obrany SR