Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2106239
80,00 € Danay Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2022
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/235/2022
0,00 € Martin Šereš Ekonomická univerzita v Bratislave
30. September 2022
Kúpna zmluva na havarované osobné motorové vozidlo
14504-1/2022-NR
3 280,00 € AUTO-DYKU Kryzysztof Dyczek Sociálna poisťovňa, ústredie
30. September 2022
dodávka tepla
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 4/2022/GymvjmDs)
1 911,12 € MAGNA TEPLO a.s. Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1
30. September 2022
Zmluva o spolupráci
012/2022
180,00 € Mgr. Ján Michalec Základná umelecká škola, Partizánska 290/17, Myjava
30. September 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2105970
30,00 € Bednárik Šimon Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2022
Dodatok č.5 k zmluve o nájme bytu č.V-501/2022.
INE_542/2022
0,00 € Čisárová Desana Mesto Kráľovský Chlmec
30. September 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2106452
100,00 € Hasprová Katarína Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2022
Mandátna zmluva
96/2022
2 500,00 € Ing. arch. Miroslav Šafranko Obec Palárikovo
30. September 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2106230
100,00 € Brezina Peter Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
146 - 1130PO/2022-165
1 465,13 € Jozef Slávik Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
30. September 2022
Zmluva č. 50/2022 o krátkodobom nájme nebytových priestorov
56/2022
80,00 € Vizi Dana Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice
30. September 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
146 - 1130PO/2022-196
206,27 € Martin Zborovjan Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
30. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku
97/2022
0,00 € Obec Palárikovo Angela Smoláriková
30. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 29/2022
405/2022
0,00 € Božena Guregová Mesto Stará Ľubovňa
30. September 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2105967
30,00 € Nováková Zoja Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu
15/2022
0,00 € Vladimír Králič Obec Bádice
30. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/0336
0,00 € Jarmila Slováková, Budmerice 106, 90086 Budmerice Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
30. September 2022
Prenájom hrobového miesta
CBU_038/2022
350,00 € Nováková Andrea Mestská časť Košice - Šaca
30. September 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
146 - 1130PO/2022-183
409,42 € Margita Triznová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja