Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
September
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2021/1-704:191006
0,00 € PhDr. Martin Štefánik, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17.
September
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
30803/ZoVB-001/2021/Vyšný Olčvár/0029/SO617-00/RusJa
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/08/54E/1183 zo dňa 07.05.2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/08/54E/1183 zo dňa 07.05.2021
0,00 € Tomáš Kánik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
17.
September
2021
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 487/2021
520,08 € Ing. Maroš Sabo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17.
September
2021
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. ZM/2017/0359 - Zhotovenie stavby Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina II. etapa km 4,7-7,3 v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha
DZM/2017/0359/0005
0,00 € D1LL Metrostav - Metrostav DS (vedúci člen: Metrostav DS a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
September
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2021/2370
20,00 € Dušan Štutika Slovenské národné múzeum
17.
September
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2021/2346
32,00 € František Rudnický Slovenské národné múzeum
17.
September
2021
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 488/2021
322,00 € Marián Choma Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17.
September
2021
Nájomná zmluva
30201/NZ-301x/1/2021/Jarovce/1175/2583
584,51 € Podielnícke družstvo DUNAJ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
September
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30803/NZaZoBVB-005/2021/Košická Polianka/1665/OndKa
1,74 € Alžbeta Peterčáková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
September
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2021/2342
32,00 € Marcel Chrobák Slovenské národné múzeum
17.
September
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2021/2371
20,00 € Katarína Bošková Slovenské národné múzeum
17.
September
2021
Zmluva o výpožičke
244/2021
0,00 € Slovenské národné divadlo Divadelný ústav
17.
September
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2021/2372
32,00 € Diósi Kornél Slovenské národné múzeum
17.
September
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30803/NZaZoBVB-007/2021/Košická Polianka/1665/OndKa
19,20 € Vladimír Peterčák Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
September
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2021/2373
32,00 € Jozef Zaťko Slovenské národné múzeum
17.
September
2021
Nájomná zmluva
30201/NZ-409/2021/Podunajské Biskupice/1175/1203
99,76 € Hedviga Kubicseková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
September
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2021/2333
20,00 € Zoltan Nuridsany Slovenské národné múzeum
17.
September
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2021/2347
32,00 € Drahusa Biharyová Slovenské národné múzeum
17.
September
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2094922
350,00 € Bartko Fedor Rozhlas a televízia Slovenska