Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
November
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
ZML-15/2020
5 900,00 € O2 Slovakia, s.r.o., a O2 Business Services, a.s. Protimonopolný úrad SR
19.
November
2020
Dohoda o poskytovaní údajov
ZML-16/2020
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Protimonopolný úrad SR
26.
Október
2020
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytovaní súčinnosti
47303-6/2020-BA
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Sociálna poisťovňa, ústredie
26.
Október
2020
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1/134/2020
3859-3/2020-SK
9 570,00 € SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Sociálna poisťovňa, ústredie
29.
Október
2020
Zmluva na dodávku serverov
43814-9/2020-BA
185 000,00 € SOFOS, a. s. Sociálna poisťovňa, ústredie
30.
Október
2020
dohoda o splatení dlhu
220-900-0091/2011
4 020,18 € ZÓNA s.r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
30.
Október
2020
dohoda o splatení dlhu
220-900-0020/2018
984,40 € Matuška Milan Sociálna poisťovňa, ústredie
30.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k právnemu informačnému systému
76283-4/2020-BA
69 120,00 € S-EPI, s. r. o. Sociálna poisťovňa, ústredie
5.
November
2020
Zmluva o zriadení záložného práva na zabezpečenie pohľadávok splátkovom kalendáry
29182-5/2020-KN
76 425,66 € Poľnohospodárske družstvo Bátorové Kosihy Sociálna poisťovňa, ústredie
5.
November
2020
Zmluva o zriadení záložného práva
15982-2/2020-ZV
0,00 € MIKROMAT, spol. s r.o Sociálna poisťovňa, ústredie
6.
November
2020
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
29386-1/2020-RS
0,00 € Obec Rimavské Zalužany Sociálna poisťovňa, ústredie
6.
November
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 599/2005 o ekologickom nezávadnom zneškodnení odpadov
599/2005
1 490,00 € Sociálna poisťovňa, ústredie
9.
November
2020
Dohoda o poskytovaní údajov
47303-13/2020-BA
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Sociálna poisťovňa, ústredie
10.
November
2020
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2/V/OE/2020
4611-4/2020-DK
0,00 € SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Sociálna poisťovňa, ústredie
11.
November
2020
DOHODA O SPLATENÍ DLHU
900-0010/2015-055
31 150,84 € Patrik Kučavík Sociálna poisťovňa, ústredie
18.
November
2020
Dodatok č. 2 k Dohode o spolupráci pri poskytovaní štatistických údajov
47303-14/2020-BA
0,00 € Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Sociálna poisťovňa, ústredie
19.
November
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20204654_Z
49566-12/2020-BA
74 112,00 € BALÁŽIK-SK s.r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
26.
Október
2020
Zmluva o dielo
VŠC-7-39/2020
19 711,92 € KOPFF, s.r.o. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
26.
Október
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
brvo – 113 –144 /2020
19,32 € Pavol Hricišon Ministerstvo obrany SR
26.
Október
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
brvo – 113 – 146/2020
0,00 € Ing. Milan ÚREK Ministerstvo obrany SR