Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Zmluva o prevode majetku štátu
801/2022
0,00 € Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Ministerstvo zdravotníctva SR
30. September 2022
Zmluva o spolupráci
812/2022
0,00 € Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Ministerstvo zdravotníctva SR
30. September 2022
Darovacia zmluva na nábytok
138/2022-2060-2030
0,00 € Ministerstvo hospodárstva Základná škola, Na Pántoch 9, Bratislava
30. September 2022
Zmluva o sposobe vzájomnej elektronickej komunikácie
788/2022
0,00 € Global Biomedica s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
30. September 2022
Zmluva o sposobe vzájomnej elektronickej komunikácie
825/2022
0,00 € Zimmer Biomet Spine, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
30. September 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. ZoBVB/357/2022/OM
357/2022
0,00 € Mesto Kežmarok Východoslovenská distribučná, a.s.
30. September 2022
Zmluva o nájme obecného bytu na ul. Košická 1 v Kežmarku
412/2022
0,00 € Mesto Kežmarok Ing. Miroslava Sisková
30. September 2022
Zmluva o nájme obecného bytu na ul. Košická 11 v Kežmarku
413/2022
0,00 € Mesto Kežmarok Katarína Šilhová
30. September 2022
Zmluva o nájme obecného bytu na ul. Košická 1 v Kežmarku
414/2022
0,00 € Mesto Kežmarok Lucia Brnová
30. September 2022
Zmluva o nájme obecného bytu na ul. Weilburská 4 v Kežmarku
415/2022
0,00 € Mesto Kežmarok Igor Kováč
30. September 2022
Zmluva o nájme obecného bytu na ul. Weilburská 2 v Kežmarku
416/2022
0,00 € Mesto Kežmarok Ing. Lukáš Majerčák
30. September 2022
Zmluva o nájme obecného bytu na ul. Košická 12 v Kežmarku
417/2022
0,00 € Mesto Kežmarok Miloš Godalla
30. September 2022
Zmluva o nájme obecného bytu na ul. Košická 1 v Kežmarku
418/2022
0,00 € Mesto Kežmarok Pavol Piatra
30. September 2022
Zmluva o nájme obecného bytu na ul. Weilburská 2 v Kežmarku
419/2022
0,00 € Mesto Kežmarok Ľubomír Lauf
30. September 2022
Zmluva o nájme obecného bytu na ul. Košická 3 v Kežmarku
420/2022
0,00 € Mesto Kežmarok Matej Vernarský
30. September 2022
Zabezpečenie hudobného vystúpenia Gospelového zboru Ruah na festivale chrámovej hudby "Magnifica Musica", dňa 2.10.2022
618/2022
100,00 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
30. September 2022
Zabezpečenie hudobného vystúpenia Gospelového zboru Ruah na festivale chrámovej hudby "Magnifica Musica", dňa 2.10.2022
619/2022
100,00 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
30. September 2022
Zabezpečenie hudobného vystúpenia Gospelového zboru Ruah na festivale chrámovej hudby "Magnifica Musica", dňa 2.10.2022
620/2022
100,00 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
30. September 2022
Zabezpečenie hudobného vystúpenia Gospelového zboru Ruah na festivale chrámovej hudby "Magnifica Musica", dňa 2.10.2022
621/2022
100,00 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
30. September 2022
Zabezpečenie hudobného vystúpenia Gospelového zboru Ruah na festivale chrámovej hudby "Magnifica Musica", dňa 2.10.2022
622/2022
100,00 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica