Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
December
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z314021BGN2
1 961 095,09 € Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
6.
December
2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011Y222-122-15 zo dňa 05.05.2020
1603/2021
131 270,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ARRIVA Liorbus, a.s.
6.
December
2021
Zmluva o vykonaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom
1601/2021
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
6.
December
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00850
21-441-00850/DUZ
0,00 € Obec Zvolenská Slatina Fond na podporu umenia
6.
December
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00564
21-441-00564/DUZ
0,00 € Gemersko - malohontské osvetové stredisko Fond na podporu umenia
6.
December
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-460-03612
21-460-03612/DUZ
0,00 € Paličkovaná čipka Slovenska Fond na podporu umenia
6.
December
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-451-00556
21-451-00556/DUZ
0,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Fond na podporu umenia
6.
December
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00682
21-441-00682/DUZ
0,00 € Obec Pukanec Fond na podporu umenia
6.
December
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00784
21-441-00784/DUZ
0,00 € Obec Rudník Fond na podporu umenia
6.
December
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-441-00005
20-441-00005/DUZ
0,00 € Východoslovenské folklórne združenie Fond na podporu umenia
6.
December
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-451-01297
20-451-01297/DUZ
0,00 € TRIBEČSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V TOPOĽČANOCH Fond na podporu umenia
6.
December
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-442-01271
20-442-01271/DUZ
0,00 € Občianske združenie Dychová hudba Grinavanka Fond na podporu umenia
6.
December
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01899
20-513-01899/DUZ
0,00 € Obec Nová Ves nad Žitavou Fond na podporu umenia
6.
December
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01491
20-513-01491/DUZ
0,00 € Verejná knižnica Mikuláša Kováča Fond na podporu umenia
6.
December
2021
Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári č. 19-231-00869
19-231-00869/DSK
0,00 € Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska Fond na podporu umenia
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202123215_Z
122 934,46 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202123246_Z
17 980,00 € LABO - SK, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
6.
December
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202123037_Z
105 000,00 € DWC Slovakia a.s. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202123289_Z
739,99 € PHARMACOPOLA s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202123303_Z
120,79 € CENTRALCHEM, s.r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre