Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
September
2021
Príkazná zmluva č.1
18/2021
300,00 € Mgr. Zuzana Wienk Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
17.
September
2021
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla č . 1072/2021
1072/2021
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Jozef Graňačka
17.
September
2021
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla č . 1071/2021
1071/2021
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ladislav Tamáš
17.
September
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. IROP-VZ-302021N211-211-17-4
1076/2021
367 656,84 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky SÚCIT n.o., Veľké Kapušany
17.
September
2021
DODATOK Č. 1 / 873/2021 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
873/2021
205 292,47 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná odborná škola Pruské 294, Pruské
17.
September
2021
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J932-222-13 zo dňa 11.02.2019
1075/2021
130 035,17 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Hrochoť
17.
September
2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na pracovnej (služobnej) ceste č. 1070/2021
1070/2021
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Peter Balík, M.A.
17.
September
2021
Dohoda o zachovávaní mlčanlivosti
555/2021
0,00 € ESET, spol. s r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
17.
September
2021
Zmluva o poskytovaní právnych a poradenských služieb
973/2021
132 000,00 € De minimis, spol. s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
17.
September
2021
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 68/2019
184/2021
926 250,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
17.
September
2021
Rámcová dohoda
Z202117709_Z
236 947,20 € WARGAS s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
17.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118039_Z
1 352,16 € LIsyst s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
17.
September
2021
Rámcová dohoda
Z202118038_Z
104 534,89 € Up Déjeuner, s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
17.
September
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202118285_Z
34 999,48 € Štefan Nagy - FAN – AUTO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118220_Z
13 659,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
17.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118332_Z
812,00 € Martin Gall - MG COMP Školský internát
17.
September
2021
Rámcová dohoda
Z202118237_Z
22 560,00 € PC SEMA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
17.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118296_Z
10 899,84 € KEMA SK, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - Juh
17.
September
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202118234_Z
1 197,46 € AQUA PRO EUROPE, a.s. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118345_Z
5 600,00 € abaWood, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov