Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na činnosť z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 406/2023
406/2023
2 500,00 € OZ Detský folklórny súbor ČEČINKA Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
29. November 2023
Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii 542/2023
543/2023
1 000,00 € Združenie rodičov pri SPŠ v Bardejove BARDTERM s.r.o.
29. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2009/01240
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Spisárová Helena
29. November 2023
DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BCC3-431-65 zo dňa 11.04.2022
4420/2023
1 607 332,01 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Kežmarok
29. November 2023
Nájomná zmluva
34/2023
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Jednota dôchodcov na Slovensku MO Fiľakovo
29. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci
2023/0606/NH
1 711,00 € Tinker Slovakia, s.r.o. Mestské lesy Košice a.s.
29. November 2023
DODATOk č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU podľa § 19b zákona č. 112/2018 - ZM č. 23/21/19B/14
010/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo Zákamenské služby s. r. o.
29. November 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty: 23K970012
5,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Základná škola, Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
29. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/175/2023
90,00 € Príspevková organizácia TES Čierne Beáta Stašová
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127006
0,00 € Občianske združenie Pro Bono Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. November 2023
Kúpna zmluva - Predmet zákazky č. 2
54/DOD/2023/500/5500
117 600,00 € ITES Vranov, s. r. o. Výskumný ústav vodného hospodárstva
29. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09090-Z
SPO-V03-09090-Z
19 000,00 € Andrea Malčeková Slovenská agentúra životného prostredia
29. November 2023
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
058/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Michaľany
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
62/2023
1 450,00 € Obec Podbiel a Audit s.r.o.
29. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme
63/2023
200,00 € Obec Podbiel Líška Gabriel
29. November 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2409254111
78,60 € Generali Poisťovňa Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Rimavská Seč
29. November 2023
Kúpna zmluva
23112902 - 1
1,00 € Šmidová Dagmar Mesto Šaštín-Stráže
29. November 2023
AGREEMENT ON THE PROVISION OF A FINANCIAL CONTRIBUTION No. SAMRS/2023/SP/1/20
221/11/2023-SAMRS
30 000,00 € Post-Conflict Research Center (PCRC) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
313/2023/TANAP
153,23 € Stredoslovenská energetika, a.s. Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231124019
0,00 € Spišská katolícka charita Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky