Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2023
Zmluva o podružnom odbere elektrickej energie
290520232
0,00 € GAZÁRKA, s.r.o. Hrubý Peter
29. Máj 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/27/19B/13-1
0,00 € Sociálny podnik mesta Nová Baňa, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
29. Máj 2023
Zmluva č. 00012/SOŠPDK/2023/30/PV o duálnom vzdelávaní
00012/SOŠPDK/2023/30/PV
0,00 € HERN, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín
28. Máj 2023
Nájomná zmluva - Mesto Hurbanovo
-CRZ-
0,00 € Základná škola
28. Máj 2023
Nájomná zmluva - Mesto Hurbanovo
-CRZ-
0,00 € Základná škola
28. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
1262/2023
0,00 € Andrés Rodriguez-Pose Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
28. Máj 2023
Zmluva o nájme
1263/2023
0,00 € Slovenská republika - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
28. Máj 2023
Zmluva
065/2023/UCM_LZ
0,00 € Marián Mark Stolárik Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva
066/2023/UCM_LZ
0,00 € PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva
067/2023/UCM_LZ
0,00 € prof. PhDr. Eva Smotanová, DrSc. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
068/2023/UCM_LZ
0,00 € PhDr. Božena Petrášová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
069/2023/UCM_LZ
0,00 € PhDr. David Ivanovič, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
070/2023/UCM_LZ
0,00 € Mgr. Zdenka Kumorová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
071/2023/UCM_LZ
0,00 € PaedDr. Timea Šeben Zaťková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
072/2023/UCM_LZ
0,00 € prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 269 obchodného zákonníka
Zmluva uzatvorená podľa § 269 obchodného zákonníka
0,00 € Judita Jóšvaiová - Party info Mestské kultúrne stredisko
28. Máj 2023
Zmluva
073/2023/UCM_LZ
0,00 € Liljana Kač Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
074/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. Ing. Tibor Maliar, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
075/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. PhDr. Peter Slovák, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
076/2023/UCM_LZ
0,00 € doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave