Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Máj
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/41/54E/783
21/41/54E/783
0,00 € Mgr. art. Martin Gonda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/21/54E/3012
0,00 € František Beňuš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
11.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/43/54E/509
0,00 € Peter Helmeczy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
11.
Máj
2021
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TECHNICKEJ SLUŽBY
ÚVTOSaÚVV-nh-5-37/36-2021
0,00 € SYTELI, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
11.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/08/54E/1200
0,00 € Roman Majkovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
11.
Máj
2021
21/12/54E/1963 - opatrenie č. 2
21/12/54E/1963
0,00 € Igor Škereň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
12.
Máj
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/813
0,00 € Ing. Dana Šottová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
11.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/42/54E/1188
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Michal Kičinka
11.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/43/54E/520
0,00 € Milan Novek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
11.
Máj
2021
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
065/2021/TnUAD
0,00 € Martinská poliklinika, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/08/54E/1248
0,00 € Van Hai Nguyen SERVICES Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
12.
Máj
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/09/54E/2474 zo dňa 22.12.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/09/54E/2474
0,00 € Jesika Mazínyová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
11.
Máj
2021
Zmluva o prenájme
ST-7/2021
0,00 € Copy Office, s.r.o. SLOVAKIA TRAVEL
11.
Máj
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
88313/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Veľké Kostoľany
11.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/19/54E/1689
0,00 € Margita Fidermáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
12.
Máj
2021
DOHODA č.: 21/31/54E/701 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/31/54E/701
0,00 € K + T, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
11.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/08/54E/1239
0,00 € Jana Jasenková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
11.
Máj
2021
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 1007/2021 uzatvorená podľa § 9 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 278/1993 Z . z.“) a podľa § 36c ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých
1007/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Ministerstvo zdravotníctva SR
11.
Máj
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o virtuálnom členstve v inkubačnom programe a poskytnutí služieb s ním súvisiacich
188/2021/IP-R
0,00 € ProLife Agency s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2021
11/2021
0,00 € Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied