Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
September
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2021/1-704:191006
0,00 € PhDr. Martin Štefánik, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17.
September
2021
Zmluva o spolupráci
1772/2021
0,00 € ACINUS, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
17.
September
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
30803/ZoVB-001/2021/Vyšný Olčvár/0029/SO617-00/RusJa
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
September
2021
Zmluva o spolupráci
ZML 300/2021 RE
0,00 € Cirkevná materská škola Sv. Alžbety Katolícka univerzita v Ružomberku
17.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/08/54E/1183 zo dňa 07.05.2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/08/54E/1183 zo dňa 07.05.2021
0,00 € Tomáš Kánik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
17.
September
2021
Darovacia zmluva
73/200/2021
0,00 € Nadácia Výskum Rakoviny Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
17.
September
2021
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. ZM/2017/0359 - Zhotovenie stavby Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina II. etapa km 4,7-7,3 v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha
DZM/2017/0359/0005
0,00 € D1LL Metrostav - Metrostav DS (vedúci člen: Metrostav DS a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
September
2021
Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/001673-052
USVRK-OIP-2019/001673-052
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Komjatice
17.
September
2021
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla č . 1072/2021
1072/2021
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Jozef Graňačka
17.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/38/54E/2304 zo dňa 05.08.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/38/54E/2304 zo dňa 05.08.2020
0,00 € Slavomír Žuravčík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
17.
September
2021
RÁMCOVÁ DOHODA č. 452 / 2021
ZML_452_2021
0,00 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
17.
September
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 330/2010
ZML_508_2021
0,00 € Jana Dzubaiová Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
17.
September
2021
Zmluva o výpožičke
244/2021
0,00 € Slovenské národné divadlo Divadelný ústav
17.
September
2021
Zmluva o spolupráci
ZML 299/2021 RE
0,00 € Materská škola Toporec Katolícka univerzita v Ružomberku
17.
September
2021
Zmluva o spolupráci
1771/2021
0,00 € Kremzdrav s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
17.
September
2021
Dohoda o skončení platnosti nájomnej zmluvy č. 17/2019
190010/101/2021
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike
17.
September
2021
Čiastková kúpna zmluva č. 1 k Rámcovej dohode č. 452/2021
ZML_531_2021
0,00 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
17.
September
2021
"Dohoda o skončení Kúpnej zmluvy č. Z202117986_Z "
TKSl-302-15/2021
0,00 € LIsyst s.r.o. Ministerstvo obrany SR
17.
September
2021
Dohoda o zabezpečení stravovania pre pracovníkov
1/2021
0,00 € Reedukačné centrum Spojená škola internátna, Levoča
17.
September
2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_63/2021
IVES_ZM_R-63-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola Dudince