Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
December
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia interiéru budovy Krajskej prokuratúry Košice
16/2021
-5 752,51 € m-work, s.r.o. Krajská prokuratúra v Košiciach
6.
December
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/37/54E/4371
0,00 € Milan Grič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
6.
December
2021
Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní
Z/2021/2781/VII/VMĽŠ/UO
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra - Mlyny Daniel Lengyel
6.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/39/54E/1178 zo dňa 17.20.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/39/54E/1178 zo dňa 17.20.2020
0,00 € Korba Dušan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
6.
December
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
91269/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Trenčianske Teplice
6.
December
2021
General Agreement Concerning the Delivery and Acceptance of Electricity
2021/6200/5075
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Greenlogy a.s.
6.
December
2021
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-274-2021_2021
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Róbert Žaludek
6.
December
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/16/54E/2963
0,00 € Viktória Varhaníková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
6.
December
2021
KÚPNA ZMLUVA č. 15/IV/2021/07 – Verejná dražba dreva
2492/2021/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín Globwood s. r. o.
6.
December
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2012/0006 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou
DZM/2012/0006/0002
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6.
December
2021
Zmluva o nájme
Z-520/2021
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice DISPOMED s.r.o.
6.
December
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
30201/ZoVB-001/2021/Sučany/0760/SO683-07/Axioma
0,00 € Slovenská republika zast. Železnice slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6.
December
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/16/54E/2942
0,00 € Peter Polka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
6.
December
2021
Zmluva o spolupráci
1602/2021
0,00 € Peacemaker films, s.r.o. Fakultná nemocnica Trnava
6.
December
2021
Kúpna zmluva č. 5695/2021/LSR – Verejná dražba dreva
CRZ 5695/2021/LSR - VDD
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance DYHA TIROLA s.r.o.
6.
December
2021
Zmluva o výpožičke výstavy
54/2021
0,00 € Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
6.
December
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
91271/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Svätý Jur
6.
December
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/44/54E/1659
0,00 € Janka Hasajová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
6.
December
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/33/54E/1642
0,00 € Beáta Uhlerová RELAXMASÁŽE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
6.
December
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
30201/ZoVB-001/2021/Sučany/0760/SO683-05/Axioma
0,00 € Slovenská republika zast. Železnice slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.