Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Vyslanie účastníka na pracovnú cestu
190010/235/2022
0,00 € Martin Šereš Ekonomická univerzita v Bratislave
30. September 2022
Zmluva o dodávke plynu
9107117381
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
20/2022
0,00 € Sv. Nikolaj, n.o. Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
30. September 2022
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-57-198/2022
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Filip Duchoň
30. September 2022
Dodatok č.5 k zmluve o nájme bytu č.V-501/2022.
INE_542/2022
0,00 € Čisárová Desana Mesto Kráľovský Chlmec
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
75/6/2022
0,00 € MIchal Erdélyi Službyt Nitra, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o dielo
ZoD zo dňa 29.09.2022
0,00 € RestArt s.r.o. Obec Zborov
1. Október 2022
Zmluva o nájme bytu.
208
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Gabriela Dudášová
30. September 2022
Nájomná zmluva
291/2022
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Ibraim Zekiri
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.16/2022
112/2022
0,00 € AYB SK s.r.o. EKO - podnik verejnoprospešných služieb
30. September 2022
Komisionárska zmluva č. 8/2022
Komisionárska zmluva
0,00 € Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši Považská galéria umenia v Žiline
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov.
Z315/2022
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Siemens Mobility, s.r.o.
30. September 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
96804/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Pitelová
30. September 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 795/2022
701/2022
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakultná nemocnica Nitra
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
60/2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Malá Ida
30. September 2022
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-57-187/2022
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Klaudia Sotaková
30. September 2022
Zmluva o nájme telocvične
N2/2022
0,00 € Spojená škola - Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno MTJ Nitrianske Pravno
30. September 2022
Dohoda o poskytovaní údajov z informačného systému Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
23/2022/161
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Pôdohospodárska platobná agentúra
30. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku
97/2022
0,00 € Obec Palárikovo Angela Smoláriková
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu číslo: 858/3/2022
858/3/2022
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Anna Trávniková