Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 20-10-2021 zo dňa 26.10.2021
51/2022
0,00 € Mesto Velké Kapušany Patrik Palša
27.
Máj
2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Do 6/2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina
27.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo: Rekonštrukcia strechy objektov A a B CSS GARDEN Humenné
Z162022
0,00 € MIRSH s.r.o. Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
27.
Máj
2022
Dohoda o zabezpečení a vykonaní súvislej odbornej praxe
R2-6/8/2022
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice
27.
Máj
2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2022/1211
0,00 € František Pavlík Slovenské národné múzeum
27.
Máj
2022
Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu
6300177690-D002
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Domaniža
27.
Máj
2022
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC-ŽSK, k.ú. Zuberec, okres Tvrdošín
01947/2021-OV-0250207/21-00
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
27.
Máj
2022
Dohoda Opatrenie 4 rok 2022 február
22/22/54E/266
0,00 € Michal Dobák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
27.
Máj
2022
Zmluva o nájme bytu
Z134/2022
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Dagmar Brezovská
27.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 27-8-2021 zo dňa 31.08.2021
52/2022
0,00 € Mesto Velké Kapušany Anita Bekecsová
27.
Máj
2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 2237/2021
589/2022
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Janka Doményová
27.
Máj
2022
Zmluva o poskytovaní služby "sledovanie zmien v katastri nehnuteľnosti" pre oprávnený subjekt
249/2022
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Mesto Žilina
27.
Máj
2022
Zmluva o nájme bytu 302770656-1-2022-ZNB
302770656-1-2022-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Peter Páchnik
27.
Máj
2022
Dodatok č.1
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. 15122021/1
0,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o Základná škola Jana Amosa Komenského, Ulica Komenského 1227/8, Sereď
27.
Máj
2022
Zmluva o poskytovaní Smart metering riešenia
107/2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
27.
Máj
2022
Zmluva o nájme bytu
Z132/2022
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Stanislav Randa
27.
Máj
2022
Zamestnávateľská zmluva
52681734
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. IDS Východ, s.r.o.
27.
Máj
2022
Zmluva č. 3/1/2022
3/1/2022
0,00 € Jazero, n. o. Obec Nižná Myšľa
27.
Máj
2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.12/2021 "Modernizácia detského dopravného ihriska Bystré"
12/2021 Dodatok č.1
0,00 € STELL s.r.o. Obec Bystré
27.
Máj
2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
2022/41
0,00 € Mgr. Marianna Ligenzová Mesto Poltár