Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Október
2020
Dodatok č. 9 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0742/2020
-170 750,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Október
2020
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0747/2020
-104 033,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Október
2020
Dodatok č. 10 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0741/2020
-77 272,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Október
2020
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0751/2020
-18 599,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Október
2020
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0748/2020
-15 921,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Október
2020
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0753/2020
-14 479,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Október
2020
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0754/2020
-2 342,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Október
2020
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0749/2020
-860,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Október
2020
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0746/2020
-803,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Október
2020
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0750/2020
-150,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Október
2020
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0745/2020
-15,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
November
2020
Dohoda uzatvorená podľa §12 ods.3 písm.b) bod 5 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/27/012/8
0,00 € Obec Dolná Ždaňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
28.
Október
2020
Rámcová kúpna zmluva
2020/1-008
0,00 € Tatranská mliekáreň a.s. Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá
24.
November
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní technickej podpory
2018-0187-1158330/01
0,00 € IPESOFT spol. s r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
24.
November
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní technickej podpory
2018-0161-1158330/01
0,00 € IPESOFT spol. s r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
27.
Október
2020
System Operation Agreement
2020-0240-1148310
0,00 € National Power Company "Ukrenergo"; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. National Power Company "Ukrenergo"; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
18.
November
2020
Dodatok č.1. k zmluve o dodávke plynu
Dodatok č.1. k zmluve o dodávke plynu
0,00 € SPP, a.s. Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Komárno
2.
November
2020
Zmluva o financovaní č. 000378/CORP/2020
2020-0249-1161410
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; pobočka zahraničnej banky Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
2.
November
2020
Zmluva o bežnom účte
2020-0266-1161410
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
2.
November
2020
Zmluva o financovaní č. 45/ZF/2020
2020-0247-1161410
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.