Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Huncovce
0,00 € Obec Huncovce Štatistický úrad SR
28. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Husiná
0,00 € Obec Husiná Štatistický úrad SR
28. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Chanava
0,00 € Obec Chanava Štatistický úrad SR
28. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Chyžné
0,00 € Obec Chyžné Štatistický úrad SR
28. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Jovsa
0,00 € Obec Jovsa Štatistický úrad SR
28. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kalnište
0,00 € Obec Kalnište Štatistický úrad SR
28. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kaloša
0,00 € Obec Kaloša Štatistický úrad SR
28. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kameňany
0,00 € Obec Kameňany Štatistický úrad SR
28. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kamenica
0,00 € Obec Kamenica Štatistický úrad SR
28. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kamenné Kosihy
0,00 € Obec Kamenné Kosihy Štatistický úrad SR
28. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kapušianske Kľačany
0,00 € Obec Kapušianske Kľačany Štatistický úrad SR
28. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Klenová
0,00 € Obec Klenová Štatistický úrad SR
28. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Klenovec
0,00 € Obec Klenovec Štatistický úrad SR
28. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kluknava
0,00 € Obec Kluknava Štatistický úrad SR
28. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kosihy nad Ipľom
0,00 € Obec Kosihy nad Ipľom Štatistický úrad SR
28. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Košické Oľšany
0,00 € Obec Košické Oľšany Štatistický úrad SR
28. Január 2023
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
202300004/2023
0,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. Základná škola Važecká
29. Január 2023
Škola v prírode 2023
-CRZ-
0,00 € Základná škola, Klátova Nová Ves 351
29. Január 2023
ZMLUVA O PLATENÍ ÚHRADY ZA SOCIÁLNU SLUŽBU č. 205 - 245/2023
205 - 245/2023
0,00 € Eva Janíková, Kraskova č.1626/2, Bratislava-Nové Mesto Zariadenie pre seniorov Komfort n. o., Ul. Podjavorinskej 2120, 955 01 Topoľčany
29. Január 2023
ZMLUVA O PLATENÍ ÚHRADY ZA SOCIÁLNU SLUŽBU č. 206 - 246/2023
206 - 246/2023
0,00 € Jaroslav Feranec, Drieňová 441, 955 01 Tovarníky Zariadenie pre seniorov Komfort n. o., Ul. Podjavorinskej 2120, 955 01 Topoľčany