Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BLV1-74-73 zo dňa 20.5.2022
29/2024
-8 540,55 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lozorno
22. Február 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla na ústredné vykurovanie a TÚV
123/2024
0,00 € COM-therm, spol. s r.o. Mesto Komárno
22. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105564/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Strekov
22. Február 2024
Dodatok k zmluve
0032-PRB/2023/D1
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo dopravy SR
23. Február 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 37 582 623
843/10
0,00 € BARDBYT, s.r.o. Jozef Varchol – DAVOS
23. Február 2024
Nájomná zmluva č.4/02/2024
29/02/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Jozef Sakmár
23. Február 2024
Dohoda č. 3132TV0118/24 o rozpočítavaní množstva tepla
3132TV0118/24
0,00 € SK Catering, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
23. Február 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
2024
0,00 € Združenie Pedagóg Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
23. Február 2024
Zmluva o nájme HM
NHM_073/2024
0,00 € Moravčíková Iveta Mesto Topolčany
22. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105531/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Šúrovce
22. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105545/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Dubové
23. Február 2024
Príloha čislo 1 K Zmluve č. ZN11012015243
15/2024
0,00 € ENVI-PAK,a.s., Galvániho 1/A, 82104 Bratislava 2 Obec Tesárske Mlyňany, Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany
23. Február 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
11 / 2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Zemplínska Teplica
23. Február 2024
odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
11/2024
0,00 € Obec Batizovce AMW, s.r.o.
23. Február 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci č. KZP-PO4-SC411-2022-79/CVL7/ZZ/1
KZP-PO4-SC411-2022-79/CVL7/ZZ/1
0,00 € ELBA, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí grantu
STZDD24_05
0,00 € Nadácia Pontis Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin
22. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105510/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Lošonec
22. Február 2024
Zmluva ČOV/144/2024 o odvádzaní odpadových vôd
76/2024
0,00 € Obec Bziny Ing. Vladimír Salva
22. Február 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
102024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Kojšov
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
153/BJ10/2024
0,00 € FAVANI s.r.o. Ministerstvo dopravy SR