Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Zmluva o dielo_licenčná zmluva_recenzný posudok historické dokumenty_Komorová
98/2022
220,00 € PhDr. Klára Komorová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
30. September 2022
Zmluva o dielo_licenčná zmluva_štúdia historické dokumenty_Cabadajová
99/2022
100,00 € Mgr. Jana Cabadajová Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
30. September 2022
Darovacia zmluva
DZ_010/2022
1 000,00 € MKO Dent, s.r.o. ZŠ Komenského
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
Zmluva č. 27/2022 - Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Obec Vozokany
30. September 2022
Dodatok č. 2 nájomnej zmluvy č.28/2021/SM
3136
0,00 € Grundzová Adriána Mesto Snina, Mestský úrad Snina
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2022/329
50,00 € Viktor Trankovič, Mierová 6, 82105 Bratislava Mesto Liptovský Hrádok
30. September 2022
Dodatok č. 2 zmluvy o nájme bytu č. 14/2021/SMaS
3137
0,00 € Avuk Štefan Mesto Snina, Mestský úrad Snina
30. September 2022
Kúpna zmluva č.27/2021/SMaS
3135
100,00 € Petriščák Mikuláš, PhDr. Mesto Snina, Mestský úrad Snina
30. September 2022
Zmluva o sposobe vzájomnej elektronickej komunikácie
788/2022
0,00 € Global Biomedica s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
30. September 2022
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/056-06/2020
55 420,00 € Mgr. Peter Bubla Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
30. September 2022
ZMLUVA O PODNÁJME PARKOVACÍCH MIEST č. SAŽP SFEÚ/2022/177
SAŽP SFEÚ/2022/177
0,00 € Simon Svoboda Slovenská agentúra životného prostredia
30. September 2022
Dodatok č. 2 k zmluve 01/2012/BTS
Dodatok č. 2 k zmluve 01/2012/BTS
0,00 € MACKO-BOZP a PO, s.r.o. Obec Čaňa
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.: 04/2022
04/2022
0,00 € M-G s.r.o. Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
30. September 2022
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
22/12/060/330
2 750,99 € Ing. Iveta Oršulová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí odbornej a poradenskej činnosti č. 1/2022
202200809/2022
6,00 € Základná škola s materskou školou Varhaňovce Mesto Prešov
30. September 2022
Zmluva č. 172/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov
INE_075/2022
400,00 € Občianske združenie seniorov MONTANA Mesto Spišská Nová Ves
30. September 2022
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu fin. vzdelávania FinQ
Zmluva č. 21/2022/OASe
0,00 € Dana , Ing. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
30. September 2022
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu fin. vzdel. FinQ
15/2022
0,00 € 23.9.2022 ZŠ s MŠ J. A. Komenského
30. September 2022
Realizovanie programu finančného vzdelávania FinQ
15-2022
0,00 € FinQ Centrum, n.o. Základná škola Ostredková
30. September 2022
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ
23092022
0,00 € FinQ Centrum, n.o. Základná škola, Staničná 13, Košice