Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Máj
2022
Nájomná zmluva
22/066
2 200,00 € Nitriansky samosprávny kraj / Krajské osvetové stredisko v Nitre Nitrianska organizácia cestovného ruchu
27.
Máj
2022
Zmluva č.7/2022/ŠÚ o poskyznutí finačného príspevku - dotácie z rozpočtu Mesta Šamorín v roku 2022
24052022
130,00 € Súkromná SOŠ SD Jednota Mesto Šamorín
27.
Máj
2022
Z M L U V A o prenájme priestorov Kultúrneho domu na deň: 28.05.2022
Z-KD-28-05-2022
80,00 € Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice Ing. Milan Kvoček
27.
Máj
2022
Servisná zmluva IS224257
NIP/2022/07
0,00 € eSOLUTION, s.r.o. Národný inšpektorát práce
27.
Máj
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/16/054/58
3 406,14 € Zuzana Bihariová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
27.
Máj
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/21/054/89
3 406,14 € WorldOffice Orava, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27.
Máj
2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
ŠOP SR-Z/109/2022
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
27.
Máj
2022
Zmluva o spolupráci č. 73/2037/2022
054/2022
3 500,00 € Bria 2 Invenia, s. r. o. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
27.
Máj
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/16/054/64
3 406,14 € Tanečná škola NEXUM, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
27.
Máj
2022
Zmluva o prenájme a servise
222029
0,00 € MSJ servis, s.r.o. Spojená škola, Senec
27.
Máj
2022
Krátkodobé cestovné poistenie
151/2022
5,80 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Tornaľa
27.
Máj
2022
Krátkodobé cestovné poistenie
152/2022
10,09 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Tornaľa
27.
Máj
2022
Zmluva o zabezpečení celoslovenskej literárnej súťaže žiakov stredných škôl Štúrovo pero
RÚŠS-BB-37/22
2 000,00 € Regionálny úrad školskej spávy v Banskej Bystrici Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
27.
Máj
2022
zmluva vyhodnotenie OK predmetových olympiád a súťaží
28/2022
1 462,00 € Regionálny úrad školskej správy v Trnave Centrum voľného času DÚHA
27.
Máj
2022
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní celoslovenských súťaží
4/2022
3 255,00 € Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Jesenského 246/10, Považská Bystrica
27.
Máj
2022
Zmluva o dielo
556/2022
0,00 € bigB.sk, s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
27.
Máj
2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/16/059/5
7 972,32 € Alžbeta Kónyová BeKo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
27.
Máj
2022
Kúpna zmluva
Z20225002_Z
1 500,00 € Victoria ART s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
27.
Máj
2022
rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
03/05/2022
40,00 € OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku Obec Palín
27.
Máj
2022
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
890/2022
0,00 € OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie Obec Hrabušice