Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
November
2020
Dohoda o použití cestného motorového vozidla.
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO6-2020-012026-011_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Ľubomír Lajoš
9.
November
2020
Dohoda uzatvorená uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6
20/13/012/5
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Spojená škola sv. Jána Bosca
16.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6715
0,00 € Viktoria K, s. r. o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27.
Október
2020
Zmluva o prenájme nebytových priestorov v Piešťanoch
0032020
906,00 € TATRA PROPERTY, a.s. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
10.
November
2020
Dohoda o postupe pri plnení vybraných ustanovení Memoranda o porozumení zo dňa 22.6.2020
2020/184
0,00 € Penta Investments Limited Ministerstvo financií SR
27.
Október
2020
Kúpna zmluva_zbierkové predmety_Erik Mudrák
105/2020
1 500,00 € Erik Mudrák Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
27.
Október
2020
Zmluva o dielo_licenčná zmluva_Kovačka 2020_Žibritová Gabriela
111/2020
150,00 € doc. PhDr. Gabriela Žibritová, CSc. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
4.
November
2020
Kúpna zmluva na hnuteľné veci_Stanek Miroslav
113/2020
124,00 € Miroslav Stanek Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
5.
November
2020
Zmluva o dielo_licenčná zmluva_Kovačka 2020_Parenička Pavol
115/2020
150,00 € doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
5.
November
2020
Zmluva o dielo_licenčná zmluva_Kovačka 2020_Nagy Imrich
117/2020
150,00 € doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
13.
November
2020
Zmluva o dielo_licenčná zmluva_Tlib 2020_Magia Krause_USA
118/2020
0,00 € Magia Krause Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
13.
November
2020
Kúpna zmluva č. UPJŠ - 781/2020
UPJŠ - 781/2020
4 514,58 € VWR International GmbH Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6.
November
2020
Darovacia zmluva
266/2020
0,00 € Angelini Pharma Osterreich GmbH Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
29.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202027438_Z
153,96 € VWR International GmbH Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
29.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202027448_Z
4 482,05 € VWR International GmbH Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
29.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202027455_Z
267,00 € VWR International GmbH Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
5.
November
2020
Kúpna zmluva
Z202028257_Z
4 140,00 € VWR International GmbH Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6.
November
2020
Kúpna zmluva
Z202028457_Z
720,00 € VWR International GmbH Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6.
November
2020
Kúpna zmluva
Z202028466_Z
4 874,40 € VWR International GmbH Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
9.
November
2020
Kúpna zmluva
Z202028649_Z
187,20 € VWR International GmbH Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave