Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
September
2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPNR-ON-2021/008233-011
0,00 € Ministerstvo vnútra SR TOP-AB s.r.o.
17.
September
2021
Zmluva o dielo_licenčná zmluva_Krnová Kristína
69/2021
100,00 € Kristína Krnová Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
17.
September
2021
Smlouva o pronájmu notových materiálů
395/O/2021
490,00 € DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s. Slovenské národné divadlo
17.
September
2021
"Dohoda o skončení Kúpnej zmluvy č. Z202117986_Z "
TKSl-302-15/2021
0,00 € LIsyst s.r.o. Ministerstvo obrany SR
17.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118039_Z
1 352,16 € LIsyst s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
17.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118700_Z
1 204,49 € LIsyst s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17.
September
2021
Kúpna zmluva
Z202118747_Z
3 001,20 € LIsyst s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17.
September
2021
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
122/2021
0,00 € Expedia s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
17.
September
2021
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
21/05/059/53
9 424,08 € Hanako Slovakia s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
17.
September
2021
Rámcová dohoda
Z202118038_Z
104 534,89 € Up Déjeuner, s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
17.
September
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/26/54E/1387
0,00 € Mgr. art. Flóra Kočajdová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
17.
September
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/41/54E/3269
0,00 € Tomáš Mesároš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
17.
September
2021
SNM-MČK-NZ-20212363
SNM-MČK-NZ-2021/2363
36,00 € FIAMOR s.r.o. Slovenské národné múzeum
17.
September
2021
Dohoda o ukončení právnych vzťahov vyplývajúcich z dohody číslo: 21/16/54E/1748 zo dňa 26.03.2021
č. 21/16/54E/1748
0,00 € Silvia Rácová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
17.
September
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/16/54E/2792
0,00 € Silvia Rácová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
17.
September
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/25/54E/4060
0,00 € Samuel Boko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
17.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
U21/17/54E/877/2021
0,00 € Veronika Vargačíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
17.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc,,
U21/17/54E/2228/2021
0,00 € Patrik Hianik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
17.
September
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/17/54E/2501
0,00 € Patrik Hianik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
17.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/34/54E/1770 zo dňa 10.05.2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/34/54E/1770 zo dňa 10.05.2021
0,00 € Stanislav Kračinovský Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov