Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
December
2021
Smlouva č. 1/SW/2021 o poskytnutí programového vybavení OBJEMOVÝ MODEL
Smlouva č. 1/SW/2021 o poskytnutí programového vybavení OBJEMOVÝ MODEL = ZDr/SvF/2/2021
65 500,00 € KVASoftware s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
6.
December
2021
Zmluva o dielo FRI č. 68/2021
Zmluva o dielo FRI č. 68/2021
109,60 € fyzická osoba - autor Žilinská univerzita v Žiline
6.
December
2021
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 37/2021/A, časťA - Papier ofsetový a papier natieraný = EDIS
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 37/2021/A, časťA - Papier ofsetový a papier natieraný
0,00 € Europapier Slovensko s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202123034_Z
2 743,20 € Henrich Sonnenschein - ITSK Žilinská univerzita v Žiline
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202123131_Z
86 400,00 € Skyfall Flowers s. r. o. Žilinská univerzita v Žiline
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202123127_Z
2 582,40 € MICRONIX spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202123124_Z
1 491,60 € MICRONIX spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
6.
December
2021
Zmluva o združenej dodávke plynu koncovému odberateľovi plynu
046/NA/251121
7 932,54 € ELGAS, s.r.o. Žilinská teplárenská, a.s.
6.
December
2021
Zmluvy o prenájme železničných vozňov a HDV
9500000053u
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Železničné stavby, a.s. Košice
6.
December
2021
"Dodatok č.5 k Čiastkovej Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme pre rok 2021 "
453/2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6.
December
2021
""Dodatok č.4 k Čiastkovej Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme pre rok 2021 "
454/2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6.
December
2021
Darovacia zmluva č. 58/2021-Sem, 214/2021/OSL
475/2021
0,00 € Štátne lesy tatranského národného parku Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6.
December
2021
"Dodatok č.6 k Čiastkovej Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme pre rok 2021 "
474/2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6.
December
2021
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou frankovacieho stroja
Zmluva o poskytovaní služieb KC Bratislava
0,00 € ROBINCO Slovakia s.r.o. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
6.
December
2021
rámcová kúpna zmluva
9518/2021/5400/011
24 000,00 € MERCATOR DMS, spol. s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
6.
December
2021
Zmluva o poskytnutí služby
21/SL/2021/SM OSM TT
9 277,00 € WILO CS s.r.o., organizačná zložka Železnice Slovenskej republiky
6.
December
2021
Rámcová kúpna zmluva o základných podmienkach dodania tovaru
14/2021
0,00 € Frikas s. r. o. ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím, Bratislava
6.
December
2021
Nájomná zmluva - zaústenie dažďových vôd do OK
HM/039-2021/300
2 139,00 € Hydromeliorácie, š.p. Zdroje Zeme a. s.
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202123781_Z
22 709,62 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Zariadenie pre seniorov - Smaragd
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202123937_Z
17 742,40 € A.En. Slovensko s.r.o. Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. 37