Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
ZMLUVA č. 891/2022/OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
891/2022/OSV
4 233,84 € Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice, Púchov - Nosice 57, 020 01 Púchov Žilinský samosprávny kraj
30. September 2022
Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Horné Považie
940/2022/OD
105 006 641,84 € Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť Žilinský samosprávny kraj
30. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/10/038-Z/D01
960/2021/ORR_D1
17 355,00 € Obec Jahodná Žilinský samosprávny kraj
30. September 2022
Protokol číslo 02346/2022-OV-0250206/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR
966/2022/OSMaI
0,00 € Slovenský pozemkový fond Žilinský samosprávny kraj
30. September 2022
Protokol číslo 02328/2022-OV-0250201/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR
967/2022/OSMaI
0,00 € Slovenský pozemkový fond Žilinský samosprávny kraj
30. September 2022
Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Kysuce
941/2022/OD
77 205 311,31 € Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť Žilinský samosprávny kraj
30. September 2022
Protokol číslo 02341/2022-OV-0250203/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR
968/2022/OSMaI
0,00 € Slovenský pozemkový fond Žilinský samosprávny kraj
30. September 2022
Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Turiec
943/2022/OD
41 813 965,12 € Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť Žilinský samosprávny kraj
30. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ŽSK 542/2022/OD
518/2022/OD_D1
1 044 800,89 € Strabag s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov FHV/2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov FHV/2022
8,32 € Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka Žilinská univerzita v Žiline
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2022
7,40 € Gymnázium P.J. Šafárika Žilinská univerzita v Žiline
30. September 2022
Zmluva 02/2022 o náme nebytových priestorov
Zmluva 02/2022 o náme nebytových priestorov
160,00 € Hotelová akadémia Mikovíniho, Bratislava Žilinská univerzita v Žiline
30. September 2022
Kúpna zmluva
Z20229998_Z
1 138,80 € LIsyst s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
30. September 2022
Zmluva č. 49/2022 zo dňa 14.9.2022 o náme nebytových priestorov
Zmluva č. 49/2022 zo dňa 14.9.2022 o náme nebytových priestorov
192,00 € ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné Žilinská univerzita v Žiline
30. September 2022
"Zmluva č. 4600006608/VS/2022 na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti v regióne Žilina"
532/2022
0,00 € MEDCENTRUM, s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30. September 2022
Zmluva o spolupráci č. 53/2022-SeM
533/2022
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30. September 2022
Pokyn na uskutočnenie Zmeny č. 12 – 1 – Rozšírenie zariadenia staveniska
534/2022
0,00 € STRABAG s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30. September 2022
831 646 005-3-2022-NZNP - Levice,výpr. budova
831 646 088-3-2022-NZNP
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
30. September 2022
Zmluva o bežnom účte SK82 1100 0000 0029 4413 2843
821100000000294413 2843
0,00 € Tatra banka, a.s. Železnice Slovenskej republiky
30. September 2022
Dodatok č.1 ku zmluve o zriadení vecného bremena
Dodatok č.1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena č. 11-I-608-VB-R/2022
0,00 € Pozemné stavby Poprad, a.s. Železnice Slovenskej republiky