Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Umenie rozprávať - rozpravačská tvorivá dielŇa
Zmluva č. 93/2023/ŽOSDS
170,00 € Galbáčová Marta, Mgr. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
1. December 2023
Zmluva na servisné služby Schindler Excellence
Zmluva č. 31/2023/ŽitMDS
84,00 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda 1
1. December 2023
Nájomná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Varín, Nezbudská Lúčka, "Vážska cyklodopravná trasa, úsek Varín - Nezbudská Lúčka"
2553/2023-PN
170,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Žilinský samosprávny kraj
30. November 2023
Zmluva č. 316/2023/OD o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícií
316/2023/OD
0,00 € LIDL Slovenská republika, v.o.s. Žilinský samosprávny kraj
30. November 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníckého práva k pozemnej komunikácií
760/2023/OD
0,00 € Slovenská správa ciest Žilinský samosprávny kraj
30. November 2023
Kúpna zmluva
Z202313575_Z
2 340,00 € INTERTEC s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
30. November 2023
Kúpna zmluva
Z202313591_Z
403,70 € JURIGA spol. s r. o. Žilinská univerzita v Žiline
30. November 2023
Kúpna zmluva
Z202313558_Z
298,80 € MICRONIX spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
30. November 2023
Kúpna zmluva
Z202313576_Z
592,80 € CLEAN TONERY, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
30. November 2023
Kúpna zmluva
Z202313642_Z
1 260,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
30. November 2023
Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Z600/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. ŽILBYT, s.r.o.
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnotechnickej šlužby
Z591/2023
372,79 € BENMAR, s.r.o. ŽILBYT, s.r.o.
1. December 2023
Dohoda o úprave zmluvných podmienok
722/2023
0,00 € "365.bank, a.s. Dvořákovo nábrežie 4 811 02 Bratislava" Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
1. December 2023
720 Pokyn Z-10.3 PS 2203 Rozhlasové zariadenie, Zmena káblových trás a rozmiestnenia reproduktorov (dplnenie) z dôvodu dispozičných zmien budov
720/2023
0,00 € STRABAG s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
1. December 2023
MANDÁTNA ZMLUVA č. 97351-S7459/2023-SeSZ
723/2023
0,00 € Leo Express Slovensko s.r.o Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30. November 2023
Dodatok k Zmluve o vydaní firemnej debetnej platobnej karty
713a/2023
0,00 € "Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3 / P.O. Box 42 850 05 Bratislava IČO: 00 686 930" Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30. November 2023
Dohoda o urovnaní
711a/2023
0,00 € "ŽOS Vrútky, a.s. Dielenská kružná 2, Vrútky IČO: 35 914 939" Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30. November 2023
Zmluva o úvere č. 0965/23/44467
721/2023
82 980 152,00 € Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11 811 02 Bratislava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30. November 2023
"ZMLUVA na predaj motorovej nafty č. 10000/73403/2023-SC"
712a/2023
0,00 € Leo Express Slovensko s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30. November 2023
Zmluva o spolupráci č. 46/2023-SeM
715/2023
0,00 € Slovenská nadácia srdca Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.