Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20218823_Z
2 379,00 € BIOTECH s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
11.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20218943_Z
810,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
11.
Máj
2021
Rámcová kúpna zmluva na predmet dodania „Rukavice ochranné"
1100041255/55407/2020-S31
0,00 € SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
11.
Máj
2021
Rámcová kúpna zmluva na predmet dodania „Ochrana dýchacích ciest, zraku, sluchu a hlavy, postroj bezpečnostný a lano prídavné"
1100040963/55407/2020-S31
0,00 € Industrial Services Prešov, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
11.
Máj
2021
Zmluvy o prenájme železničných vozňov
ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
0,00 € ŠPED-TRANS Levice, a.s. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
11.
Máj
2021
Dodatok č.12 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu
9100115689 / 12
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
11.
Máj
2021
rámcová kúpna zmluva
8473/2021/5400/065
115 200,00 € KÁVOMATY, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
11.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí služby
8576/2021/5400/075
5 400,00 € smartCAD s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
12.
Máj
2021
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. S53-849 502-08/VB20
S53-849 502-08/VB20
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Železnice Slovenskej republiky
11.
Máj
2021
rámcová kúpna zmluva
8457/2021/5400/011
18 780,00 € S.A.S. Trading, spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
11.
Máj
2021
rámcová kúpna zmluva
8531/2021/5400/006
5 664,00 € TOMIRTECH, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
11.
Máj
2021
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
202104-TZ-0004-1
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Železnice Slovenskej republiky
11.
Máj
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/45/54E/507
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Zuzana Jansová Hrindová
11.
Máj
2021
Zmluva o zvýšení kvalifikácie č. 50/2021/FN
180/2021/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Zuzana Bírová
11.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí vybraných výkonov, ktoré sa týkajú dohľadu na zariadeniach vlečky pre externé prostredie č. 3/2021/VV-ZA
3/2021/VV-ZA
247,02 € Železnice Slovenskej republiky ZTS servis, s.r.o.
11.
Máj
2021
Dodatok k DoC VP
0100800401
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ZOS Zvolen s.r.o.
11.
Máj
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
800 163 002-2-2021-ZoVB
1 809,00 € Železnice Slovenskej republiky Západoslovenská distribučná, a.s.
11.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20218851_Z
488,00 € Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier Základná škola Pavla Jozefa Šafárika
11.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/42/54E/1155
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Yurii Krolykov
11.
Máj
2021
Dodatok k DoC VP
0100792605
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. WAGGON Service s.r.o.