Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Kúpna zmluva
307-A.1-ŠV-46-KZ/2022
98,02 € Milan Šimko Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Kúpna zmluva
017-A.1-ŠV-46-KZ/2022
171,91 € Ing. Milan Bobovský Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Kúpna zmluva
163-A.1-ŠV-46-KZ/2022
118,88 € Pavol Korenko Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Kúpna zmluva
286-A.1-ŠV-46-KZ/2022
158,13 € Jarmila Rusnačková Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Kúpna zmluva
441-A.2-TE-46-KZ/2022
14,96 € Helena Vilkovská Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Kúpna zmluva
288-A.1-ŠV-46-KZ/2022
76,46 € Mária Rusnačková Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Kúpna zmluva
001-A.1-ŠV-46-KZ/2022
17 409,37 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Švábovce Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
077-I-501-VB/2022
6,73 € Branislav Košecký Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Kúpna zmluva
226-A.2-SN-46-KZ/2022
12 435,26 € Peter Hanzely Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Kúpna zmluva
308-A.1-ŠV-46-KZ/2022
252,56 € Pavol Šimko Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Kúpna zmluva
201-A.2-SN-46-KZ/2022
401,84 € Ing. Matúš Hanzel Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Kúpna zmluva
291-A.1-ŠV-46-KZ/2022
31,86 € Monika Semaňáková Lorková Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Kúpna zmluva
296-A.1-ŠV-46-KZ/2022
38,33 € Jana Slavkovská Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Kúpna zmluva
161-A.2-SN-46-KZ/2022
1 959,85 € Štefan Mikolaj Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
ZoP/2022/586
1 310 372,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
830518003-3-2022-BZVB
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Kúpna zmluva
399-A.2-SN-46-KZ/2022
7 056,27 € Ing. Zuzana Fečková Franková Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Kúpna zmluva
011-A.1-ŠV-46-KZ/2022
30,18 € Peter Biskup Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Kúpna zmluva
404-A.2-SN-46-KZ/2022
281,15 € Mária Hanzelyová Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Kúpna zmluva
299-A.1-ŠV-46-KZ/2022
164,28 € Ing. Michal Slavkovský Železnice Slovenskej republiky