Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
207/2024
1 000,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Zuzana Seková
147,96 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Zuzana Seková
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Chrenová 28/6
968/2024
0,00 € Mesto Nitra Zuzana Paulovičová
19. Apríl 2024
pohrebisko Lazaret, číslo hrobového miesta 412
205/2024
70,00 € Mesto Banská Štiavnica Zuzana Molleková
19. Apríl 2024
Zmluva o odplatnom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku
62/2024
1 542,10 € Obec Poruba Zuzana Kriváková
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Zuzana Bollová
241,84 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Zuzana Bollová
19. Apríl 2024
nákup potravinového tovaru
ZSJ_001/2024
0,00 € LUNYS, s.r.o. ZŠ Z. Nejedlého
19. Apríl 2024
chránené priestory
17/1/2024
0,00 € SPIN - SK s.r.o ZŠ SSV BB
19. Apríl 2024
nájom nehnuteěných vecí / voěby, PC, tlačiareň/
18/1/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica ZŠ SSV BB
19. Apríl 2024
Dodávka ovocia,zeleniny
2/2024
0,00 € Lunys s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38
19. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku mesta Rožňava a m.č. Nadabula
397/2023 HM-RV
0,00 € Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava Zsóriová Monika rod. Singlárová, Rožňava, Kúpeľná 1425/14
19. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 051/INV - 006/2024
Zmluva o dielo č. 051/INV - 006/2024
0,00 € DrevoZruby s.r.o. Zoologická záhrada Bratislava
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva
NEH_031/2024
5,00 € Mesto Hurbanovo ZO Červený kríž Hurbanovo
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
03/VO/01/2024/PL-KS
600,00 € Obec Alekšince ZMOS
19. Apríl 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/168
424/2024
20,00 € Mesto Sereď Zlatica Ivaničová
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/00716NC
2024/00716NC
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Zgaburová Mária
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
12/2024
200,00 € Slovenská asociácia knižníc Zemplínska knižnica v Trebišove
19. Apríl 2024
Dotácia - Zelený štvorlístok - činnost v r. 2024
265/2024
400,00 € Mesto Pezinok ZELENÝ ŠTVORLÍSTOK o.z.
19. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
182/2024
48,00 € Obec Malá Hradná Zelenák Ivan
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva
NEH_033/2024
380,00 € Mesto Hurbanovo Združenie SPIEVANKOVO