Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.PS-VOD-64/2023
Zmluva č. 35/2023/ZOSSe
500,00 € Slovenská ústredná hvezdáreň Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1
23. Marec 2023
Zmluva o spolupráci č.23/2023
Zmluva č. 36/2023/ZOSSe
250,00 € Čajková Jaroslava, Mgr. Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1
23. Marec 2023
Zmluva o spoluprácič.24/2023
Zmluva č. 37/2023/ZOSSe
250,00 € Jurčová Renata, DiS.art Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01943
Zmluva č. 2/2023/ZKSen
10 000,00 € Fond na podporu umenia Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
23. Marec 2023
Amendment No. 4 to the Standard Ground Handling Agreement No. Z/BTS/DOP-LOB/143/2015
Amendment No. 4 to Z/BTS/DOP-LOB/143/2015
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) Wizz Air Hungary Ltd.
23. Marec 2023
Amendment No. 5 to the Airport Services Agreement No. Z/BTS/DOP-LOB/142/2015
Amendment No. 5 to Z/BTS/DOP-LOB/142/2015
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) Wizz Air Hungary Ltd.
23. Marec 2023
Amendment No. 1 to the Commercial Agreement No. Z/BTS/ZML/108/2021
Amendment No. 1 to Z/BTS/ZML/108/2021
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) Wizz Air Hungary Ltd.
24. Marec 2023
Zmluva č. 8/2023-TA o styku s vlečkou
8/2023-TA
449,84 € Železnice Slovenskej republiky W.O.L.F. s.r.o.
23. Marec 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 36/ON-2023
CPPO_ZM_36-ON-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety, n.o.
23. Marec 2023
Zmluva_o_zriadeni_vecneho_bremena_Vysocina
281/2023
1 075,00 € Mesto Prievidza Vysočina s. r. o.
24. Marec 2023
Dodatok č. 11 k Protokolu o zverení nehnuteľností do správy zo dňa 23.11.2015
3851/2023/OSM-8131 (343/9/2023/24)
0,00 € Košický samosprávny kraj Východoslovenské múzeum v Košiciach
23. Marec 2023
Zmluva o dovoze a likvidácií obsahu mobilných toaliet na ČOV v správe VVS, a.s.
129/1/2023/UCHTČ - BESTRENT s.r.o.
0,00 € BESTRENT s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
142/3/2023/závod VV - TABO invest s.r.o.
1,00 € TABO invest s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
161/8/2023/závod HN - Obec Jasenov
0,00 € Obec Jasenov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve o výkone správy majetku obce
430/27/2021/závod KE - dodatok č.1 - Obec Oľšovany
0,00 € Obec Oľšovany Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Marec 2023
Zmluva o výkone správy majetku VV
150/16/2023/závod PO - Obec Pečovská Nová Ves
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK
160/7/2023/závod HN - Obec Hankovce
0,00 € Obec Hankovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Marec 2023
Darovacia zmluva
149/31/2023/UP - Kultúrne a turistické centrum Bardejov
2 000,00 € Kultúrne a turistické centrum Bardejov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Marec 2023
Darovacia zmluva
148/30/2023/UP - Mesto Bardejov
2 000,00 € Mesto Bardejov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Marec 2023
Rámcová dohoda č. 109/20/2023/UNL ,,Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadu z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov"
109/20/2023/UNL
0,00 € KOSIT a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.