Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
825298-182/2022/SM-Kb
29 200,00 € Železnice Slovenskej republiky Vladimír Kurek
8. December 2022
Nájom hrobového miesta č. MS12/567
908/2022
41,00 € Mesto Levice Viola Szabóová
9. December 2022
Dohoda o postúpení práv a povinností č.1618/2022/OM-SPPC
2827/2022
0,00 € Mesto Nitra Viola Somorovská
8. December 2022
Zmluva o nájme bytu 3/2022
3/2022NB
0,00 € Obec Pataš Viola Michnová
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA č. 16/IV.Q.2022/07 – Verejná dražba dreva
005723/2022/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie VIERI s.r.o.
8. December 2022
Darovacia zmluva
1066/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Viera Hetešová
8. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00642/04/12/2022
00642/04/12/2022
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení Žilbyt, s.r.o. Viera Brezániová
8. December 2022
Darovacia zmluva
1407/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Vidová Mária
8. December 2022
Nájomná zmluva
93/2022ci
154,32 € Obec Cigeľ viď. nájomná zmluva
8. December 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
216,69 € Obec Cigeľ viď. nájomná zmluva
8. December 2022
Nájomná zmluva
94/2022ci
147,12 € Obec Cigeľ viď. nájomná zmluva
8. December 2022
Nájomná zmluva
95/2022ci
198,59 € Obec Cigeľ viď. nájomná zmluva
8. December 2022
Nájomná zmluva
92/2022ci
230,33 € Obec Cigeľ viď. nájomná zmluva
8. December 2022
Zmluva o krátkodobom nájme
290/NLC/2022
0,00 € Národné lesnícke centrum VIA OPTIMA, spol. s r. o.
8. December 2022
Z M L U V A o poskytnutí dotácie na projekt
4122/2022
49 865,11 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky VIA ABA, o.z.
8. December 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
324/2022/UVLF
480,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Veterinárne diagnostické centrum s.r.o.
8. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
0026/2022
60,00 € Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Veronika Hanáčková
8. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 160/912204/2022/MC - dvojhrob
1289/2022
0,00 € Mesto Martin Veronika Duchoňová
8. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 7/2022 Tepličany
7/2022 Tepličany
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Verona Bogdanovská
8. December 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení dažďových vôd verejnou kanalizáciou
4396/2022/MP
1,14 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s r.o. Verejnoprospešné služby Stupava