Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2023
Kúpna zmluva
292/2023
500,00 € Class s.r.o. Mesto Tornaľa
30. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci projekt NIVAM POP3
INE_128/2022
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Spišská Nová Ves
30. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci projekt NIVAM POP3
INE_126/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Spišská Nová Ves
30. September 2023
Kúpna zmluva pes
NZHB_284/2023
50,00 € Bahelková Karolína Mesto Spišská Nová Ves
30. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci projekt NIVAM POP3
INE_121/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Spišská Nová Ves
30. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci projekt NIVAM POP3
INE_122/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Spišská Nová Ves
30. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci projekt NIVAM POP3
INE_123/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Spišská Nová Ves
30. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci projekt NIVAM POP3
INE_124/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Spišská Nová Ves
30. September 2023
Dodatok č.12 ku kolektívnej zmluve
547/2023
0,00 € Slovenský odborový zväz verejnej správy Mesto Považská Bystrica
30. September 2023
Nájomná zmluva
42023
99,30 € Obec Sklené Matúš Lihan
1. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
7/2023
0,00 € Kids Genius Materská škola, Slnečné jazerá 2764, Senec
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
76943-2
202,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Maryna Krupenia
30. September 2023
Zmluva o nájme
549/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Martina Rusinková
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
73840-2
108,33 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Martin Klein
30. September 2023
Nájomná zmluva 1 izbového bytu č.40 určeného na sociálne bývanie na Novej 30 v Moldave nad Bodvou
391/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Marta Poprocká
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 105
55,00 € Študentský domov AU Mariia Zanko
30. September 2023
Dodatok č. 20 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 65/2021 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 30.11.2021, v znení Dodatku č. 19 zo dňa 25.08.2023
CRZ/775/2023
0,00 € Mesto Trebišov Mária Princíková
30. September 2023
Nájomná zmluva 1 izbového bytu č.31 určeného na sociálne bývanie na Novej 30 v Moldave nad Bodvou
389/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Mária Ganyová
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77471-2
204,28 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mária Boková
30. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000742
208,39 € Marianum Marek Štrba