Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2023
Kúpna zmluva č. 1/I.Q./2023 /07 ED
000131/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Považie VSSG Biomasa s.r.o.
2. Február 2023
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.1/2023 k ZML.2013/0122
5,00 € Obec Klin Volfová Marta
2. Február 2023
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.1/2023 k ZML.2013/0123
40,00 € Obec Klin Volfová Marta
2. Február 2023
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.1/2023 k ZML.2013/0121
10,00 € Obec Klin Volfová Marta
2. Február 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení údržby hlavnej hracej plochy a umelej trávy Atletického štadióna SNP DUKLA
VŠC-7-6/2023
0,00 € MFK Dukla Banská Bystrica a.s. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
3. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-43/2023-M
0,00 € Nelli Novodomská Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
3. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-46/2023-M
0,00 € Matej Homola Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
3. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-44/2023-M
0,00 € Adam Kossúth Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
3. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-51/2023-M
0,00 € Natália Húšťavová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
3. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-52/2023-M
0,00 € Gabriel Benyík Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
3. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-54/2023-M
0,00 € Patrik Kudla Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
3. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-53/2023-M
0,00 € Lukáš Kalník Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
2. Február 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení údržby trávnika Atletického štadióna VŠC DUKLA č. VŠC-7-33/2021
VŠC-7-33/2021
0,00 € MFK DUKLA Banská Bystrica o.z. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
3. Február 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-47/2023-M
0,00 € David Podsklan Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
2. Február 2023
Zmluva o efektívnej spolupráci pri riešení projektu Ministerstva obrany SR
ZO_169_2023
130 000,00 € Národné lesnícke centrum Vojenské lesy a majetky SR, š. p.
2. Február 2023
Zmluva o dielo
2022/2200/5456
2 988 000,00 € Strojírny Brno, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
2. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 6/2022
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 18/2022/VlMHl)
0,00 € Slovenské národné múzeum Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1
2. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67639-1
196,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Vladyslav Pulienkov
2. Február 2023
Zmluva o výpožičke kompostéra 357
Zmluva o výpožičke kompostéra 357
0,00 € Obec Važec Vladislav R.
2. Február 2023
Zmluva o výpožičke kompostéra 1050
Zmluva o výpožičke kompostéra 1050
0,00 € Obec Važec Vladimír Z.