Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2023
Zmluva o dodávke vody z obecného vodovodu
03/2023-V
0,00 € Obec Šúrovce Volkaneszko Gyorgy
22. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 12/2023/OŠMaŠ
243/2023
6 800,00 € Mesto Poprad VOLEJBALOVÝ KLUB JUNIOR 2012 POPRAD, o. z.
22. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 13/2023/OŠMaŠ
244/2023
10 000,00 € Mesto Poprad VOLEJBALOVÝ KLUB JUNIOR 2012 POPRAD, o. z.
22. Marec 2023
NZ S7/17 jednohrob KC
576/2023
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Vojtech Kuchta
23. Marec 2023
Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra na biologicky rozložiteľný odpad č. 612
478/2023
0,00 € Mesto Martin Vojtech Bukovčan
22. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. Z20231723_Z - seizmické merania v lokalite VVP Záhorie
VTSÚ-12-61/2023
49 920,00 € GEOTECH Bratislava s.r.o. Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
23. Marec 2023
Rekonštrukcia vyhliadkovej veže na Dukle I. a II. etapa - objekty súvisiace s pylónom.
VHÚ-38-21/2023
215 832,94 € H.K.K. mont, s.r.o. Vojenský historický ústav
23. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
ZoZVB č. 01147/2023-PKZO-B40038/23.00; VHÚ-38-22/2023
598,06 € Slovenský pozemkový fond Vojenský historický ústav
22. Marec 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení športovej prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže
VŠC-20-19/2023
0,00 € Slovenský zväz orientačných športov Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
22. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-77/2023-M
0,00 € Peter Dávid Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
22. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-75/2023-M
0,00 € Lucia Fecková Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
22. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-61/2023-M
0,00 € Martina Segečová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
22. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-74/2023-M
0,00 € Juraj Duchoň Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
22. Marec 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení športovej prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže
VŠC 20-22/2023
0,00 € Slovenský zväz sánkarov Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
22. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
2023/1200/5810
360 000,00 € GAJOS, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
22. Marec 2023
Zmluva o dodávke vody z obecného vodovodu
04/2023-V
0,00 € Obec Šúrovce Vodička Tomáš
23. Marec 2023
Asfaltovanie komunikácií.
Dodatok č. 03/23/P
0,00 € RILINE, s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
22. Marec 2023
Zmluva o postúpení investičných práv a záväzkov
0422303/1P2023/Bešeňová
0,00 € Obec Bešeňová Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
22. Marec 2023
NZ HM 12/152 urna KC
533/2023
26,00 € Mestské služby mesta Trnava Vlasta Máliková
22. Marec 2023
NZ HM 5/810 jednohrob TV
569/2023
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Vlasta Kirinovičová