Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Kúpna zmluva
020-A.1-ŠV-46-KZ/2022
242,66 € Ing. Vladimír Bobovský Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Kúpna zmluva
302-A.1-ŠV-46-KZ/2022
51,72 € Ing. Rastislav Slavkovský Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Kúpna zmluva
298-A.1-ŠV-46-KZ/2022
34,51 € Juraj Slavkovský Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
ZoP/2022/587
655 186,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Kúpna zmluva
034-A.1-ŠV-46-KZ/2022
425,76 € Ladislav Čaky Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Kúpna zmluva
306-A.1-ŠV-46-KZ/2022
133,60 € Ing. Milan Šimko Železnice Slovenskej republiky
8. December 2022
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-171/2022 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-123/2022
VTSÚ-12-171/2022
1 010,15 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
8. December 2022
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-169/2022 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-121/2022
VTSÚ-12-169/2022
864,16 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
8. December 2022
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-172/2022 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-124/2022
VTSÚ-12-172/2022
3 372,05 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
8. December 2022
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-170/2022 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-122/2022
VTSÚ-12-170/2022
1 827,73 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
8. December 2022
Darovacia zmluva
1359/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zuzana Šaršanová
8. December 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta č. 117/2022
117/2022
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení Žilbyt, s.r.o. Zuzana Kučeríková, Anna Gabrišová
8. December 2022
Zmluva o nájme bytu
1867/2022 info
1 630,44 € Slovenská pošta, a. s. Zuzana Gajdošová
8. December 2022
Darovacia zmluva
1341/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zuzana Barillová
8. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 139/S/2022 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
ZŠ 1-055/2022
4 300,00 € Regionlálny úrad školskej správy v Košiciach ZŠ, Pionierov 1, Rožňava
8. December 2022
Dodatok č.6 k Zmluve o dodávke, distribúcii,elektriny a prevzatí zodpovednostji za odchýlku č. 35995947/1/17
Dodatok č.6 k Zmluve o dodávke elektriny
367,12 € Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica
8. December 2022
Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke, distribúcii,elektriny a prevzatí zodpovednostji za odchýlku č. 35995947/1/17
Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke elektriny
186,86 € Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica
8. December 2022
Elektrická energia od 1.1.2023 do 31.12.2023
Dodatok č.6 k Zmluve o dodávke,distribúcií elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 42276632/1/17
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ, Považská Teplá 181, Považská Bystrica
8. December 2022
zmluva o poskytovaní služieb
06/2022
0,00 € Pavol Blaška, Topoľčany ZŠ s MŠ Skačany 539
8. December 2022
Zmluva o využívaní priestorov telocvične
022
0,00 € Ing. Ján Haladej ZŠ s MŠ Považská Teplá 181, Považská Bystrica