Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
7/2024
20,00 € Obec Branč Zuzana Lőrinczová
17. Apríl 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd
6/2024NI
0,00 € Obec Rišňovce Zuzana Kaničárová
17. Apríl 2024
Nájom hrobu č. 94/6 k hrobovému miestu č. 3/94/6
132/2024
35,00 € MESTO DETVA Zuzana Chovancová
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202401012
TSMD189/2024
154,00 € Technické služby mesta Dobšiná Zuzana Ádámová
17. Apríl 2024
Rámcová dohoda
6/2024
0,00 € MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
17. Apríl 2024
Rámcová dohoda
7/2024
0,00 € MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
17. Apríl 2024
Rámcová dohoda
8/2024
0,00 € MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
17. Apríl 2024
Rámcová dohoda
9/2024
0,00 € INMEDIA, spol.s r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
17. Apríl 2024
Rámcová dohoda
10/2024
0,00 € GRANDFOOD, s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
17. Apríl 2024
Rámcová dohoda
11/2024
0,00 € AG FOOD SK s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
17. Apríl 2024
Rámcová dohoda
5/2024
0,00 € DANA K, s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
17. Apríl 2024
Rámcová dohoda
4/2024
0,00 € REFKA, s.r.o. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
17. Apríl 2024
Rámcová dohoda
3/2024
0,00 € TOPEC, a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
17. Apríl 2024
Príkazná zmluva
74/2024/2
400,00 € Kristína Blažeková ZŠ Zlatá 2, Rožňava
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru
29/2024/2
12,00 € Parti Szilárd ZŠ Zlatá 2, Rožňava
17. Apríl 2024
Zmluva o prenájme softvéru a Licenčná zmluva
OP-24-160
804,00 € SmartBooks, a.s. ZŠ Výčapy - Opatovce
17. Apríl 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl č.22492623
0006-2024
0,00 € Slovenský tenisový zväz ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce
17. Apríl 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20209239
5/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa
17. Apríl 2024
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu č. RA-SNCA/20209238
6/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa
17. Apríl 2024
Zmuva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola - OK SS - 2024.
RUŠS - 4/2024
700,00 € Regionálny úrad školskej správy v Bratislave. ZŠ J.G. Tajovského, Tajovského 1, 903 01 Senec