Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Rámcová dohoda
3/2024
0,00 € TOPEC, a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
17. Apríl 2024
Príkazná zmluva
74/2024/2
400,00 € Kristína Blažeková ZŠ Zlatá 2, Rožňava
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru
29/2024/2
12,00 € Parti Szilárd ZŠ Zlatá 2, Rožňava
17. Apríl 2024
Zmluva o prenájme softvéru a Licenčná zmluva
OP-24-160
804,00 € SmartBooks, a.s. ZŠ Výčapy - Opatovce
17. Apríl 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl č.22492623
0006-2024
0,00 € Slovenský tenisový zväz ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce
17. Apríl 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20209239
5/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa
17. Apríl 2024
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu č. RA-SNCA/20209238
6/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa
17. Apríl 2024
Zmuva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola - OK SS - 2024.
RUŠS - 4/2024
700,00 € Regionálny úrad školskej správy v Bratislave. ZŠ J.G. Tajovského, Tajovského 1, 903 01 Senec
17. Apríl 2024
DODATOK č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE
24.2.2024-1
0,00 € Štefan Perháč Zoologická záhrada Košice
17. Apríl 2024
Dohoda o splátkach
18423
900,00 € Inšpektorát práce Košice ZOE invest, s.r.o.
17. Apríl 2024
Kúpno-predaná zmluva na motorové vozidlo - špeciálne vozidlo č. 1/2024
Kúpno-predaná zmluva na motorové vozidlo - špeciálne vozidlo č. 1/2024
2 000,00 € Obec Čachtice ZL Partners, s. r o.
17. Apríl 2024
Príkazná zmluva
6/2024
250,00 € Mgr. Peter Cabadaj Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
17. Apríl 2024
Príkazná zmluva
7/2024
50,00 € Mgr. Matej Starják, PhD. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta
128/2024
2 000,00 € Mesto Sereď Združenie STORM pri UKF Nitra
18. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
5/2024
76,00 € Základná škola Mihálya Helmeczyho s vyučovacím jazykom maďarským - Helmeczy Mihály Alapiskola, Hunyadiho 1256/16, Kráľovský Chlmec - Királyhelmec Zdravie a šport
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1272024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Zdenko Charvát
18. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001233
187,90 € Marianum Zdenka Ivančíková
17. Apríl 2024
Darovacia zmluva
5/2024-D
113,40 € Judita Urbanová Zariadenie sociálnych služieb Salustia – Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia
18. Apríl 2024
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení číslo zmluvy zhotoviteľa: R6443
42024
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami
17. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení odborných služieb
RÚVZTT/OEP/1177/2024
150,30 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom