Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Podnájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
43/2022-DK
106,00 € SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica
6. December 2022
Podnájomná zmluva č. 43/2022-DK
39/2022
127,20 € SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica
6. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
1
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zariadenie pre seniorov Skalica
6. December 2022
Kúpna zmluva
15-2023
4 527,80 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce Zariadenie pre seniorov Prievidza
6. December 2022
Kúpna zmluva
16-2023
5 429,23 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce Zariadenie pre seniorov Prievidza
5. December 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
202200029/2022
0,00 € Ivana Marinicová Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata
5. December 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
202200030/2022
0,00 € Juliana Miščíková Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata
5. December 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
202200031/2022
0,00 € Ivana Marinicová Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata
6. December 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1116929
135,30 € Marianum Zardi Omar
5. December 2022
Dodatok č.1/2022 k Zmluve o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G č. SNM-GR-CEMUZ-2021/2581
Zmluva č. 101/2022/ZslMuTT
0,00 € Slovenské národné múzeum Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
6. December 2022
Zmluva o dielo č. 83160/2022 na vykonanie diela "Oprava izolácie AKN - VDJ Dolný Pial"
83160/2022
20 783,39 € HydroizolG.K. s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. December 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 82282/2022
82282/2022
0,00 € EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. December 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 74851/22
74851/22
1,00 € EKOSTAVBY, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. December 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
88291/2022
0,00 € Applied Technologies s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. December 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní č. 43/01/31631/18
4
0,00 € GEOREAL a.s. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 77409/2022 zo dňa 21.10.2022
1
0,00 € Kubla s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. December 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 80562/2022
80562/2022
1,00 € ADA trading s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. December 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122258713
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/01/28992/14
1
0,00 € Obec Okoč Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. December 2022
Zmluva o dielo č. 83161/2022 na vykonanie diela: "Oprava strechy na strojovni VDJ Dolný Pial"
83161/2022
11 057,81 € HydroizolG.K. s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.