Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Zmluva č.: 4/1000213845 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
4/1000213845
0,00 € Obec Veľké Kosihy Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Apríl 2024
ZMLUVA č.: 6/1000214443 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000214443
0,00 € Newcom 88, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
25861/2024
6 000,00 € FALCON CORPORATION, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
25853/2024
0,00 € FALCON CORPORATION, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva č. 5/1000214282 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
5/1000214282
0,00 € Obec Demandice Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Apríl 2024
ZMLUVA č.: 6/1000214227 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000214227
0,00 € Supermarket, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3/1000210846
0,00 € RES2ENERGY, s.r.ro. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva č.: 7/1000213491 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000213491
0,00 € Kristián Mikus Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
25847/2024
3 336,00 € FALCON CORPORATION, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva č. 5/1000214429 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
5/1000214429
0,00 € Obec Demandice Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Apríl 2024
Zmluva č.: 7/1000213516 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000213516
0,00 € Novozámocké bytové družstvo, družstvo Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Apríl 2024
ZMLUVA č.: 6/1000214014 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000214014
0,00 € ekonoDOM s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3/1000213407
0,00 € D.U.N.A. s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Apríl 2024
ZMLUVA č.: 6/1000214302 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000214302
0,00 € JOM-HED s. r. o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Apríl 2024
ZMLUVA č.: 6/1000214016 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000214016
0,00 € ekonoDOM s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Apríl 2024
Zmluva č. 3/1000214611 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3/1000214611
0,00 € Anna Hauková Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Apríl 2024
ZMLUVA č.: 8/1000214687 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8/1000214687
0,00 € Duvlan s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
2024-0166-1171510
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Západoslovenská distribučná, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Zmluva o pripojení odb. elektrického zariaden
0,00 € Obec Dolný Ohaj Západoslovenská distribučná, a.s.
17. Apríl 2024
Príkazná zmluva
03/2024
100,00 € Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD. Základná umelecká škola, Okružná 11, Revúca