Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
3/2024
0,00 € Spojená škola Školská 447/2, Turčianske teplice
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
5/2004
0,00 € Spojená škola Školská 447/2, Turčianske teplice
26. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o zverení majetku obce uzatvorenej dňa 01.03.2023
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
26. Február 2024
Nájomná zmluva telocvičňa - bedminton - Štefan Kozár
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
26. Február 2024
Nájomná zmluva telocvičňa - stolný tenis
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09607-Z
SPO-V03-09607-Z
19 000,00 € Ladislav Kaszner Slovenská agentúra životného prostredia
26. Február 2024
Zmluva č. 11/2024/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2024-167-SOC
0,00 € „KAMILKA”, Zariadenie sociálnych služieb Maňa Bratislavský samosprávny kraj
26. Február 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
3/2024
0,00 € 1.východoslovenská OZV, s.r.o. Obec Jenkovce
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20241171_Z
2 280,00 € 2PJ GROUP spol. s r.o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
26. Február 2024
Darovacia zmluva
12024
0,00 € 365.bank, a.s. Základná škola, Klátova Nová Ves 351
26. Február 2024
Darovacia zmluva
ZŠAS/82/24
0,00 € 365.bank,a.s. Základná škola Andreja Sládkoviča
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľká Lomnica v roku 2024. Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 2/2024
12/349/2024
1 000,00 € 3AL BIKETRIAL CLUB POPRAD O.Z. Obec Veľká Lomnica
26. Február 2024
Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve
28/2/2024
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Moravské Lieskové
26. Február 2024
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
OcÚB-78/2024
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Bíňovce
26. Február 2024
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
7/2024
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589, 913 05 Melčice-Lieskové Obec Trenčianske Bohuslavice
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
15/2024
60,00 € 4JUSTICE advokátska kancelária, s.r.o., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava Obec Hrušov, Obecný úrad Hrušov, 526, 991 42 Hrušov
26. Február 2024
Rámcová dohoda
Z20241081_Z
5 732,40 € A.R.S. spol. s r.o. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-164-00790
24-164-00790
1 000,00 € A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru Fond na podporu umenia
26. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241130_Z
9 649,00 € ABAmet, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
26. Február 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
03/2024
0,00 € Adam Karaffa Obec Červená Voda