Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
185-22-07-6
1 000,00 € Advokátska kancelária VOZÁR s.r.o. Obec Dunajská Lužná
7. December 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb penetračných testov ICT systémov
250/22/Mi/1
0,00 € AEC s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. December 2022
Zmluva č.SMS2022/00376 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/00376
4 072,27 € AG - FYTO, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2022
Zmluva č.SMS2022/02305 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/02305
4 266,00 € AG - TOP SK, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2022
Rámcová kúpna zmluva
134/161/2022
0,00 € AG FOODS SK s.r.o., Nitra Obec Veľké Kozmálovce
7. December 2022
Zmluva č.SMS2022/01563 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/01563
6 725,70 € AG HAČAVA s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2022
Zmluva č.SMS2022/00822 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/00822
18 227,00 € AG Poniky, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2022
Zmluva č.SMS2022/00319 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/00319
10 955,00 € AG-Žíp s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2022
Zmluva č.SMS2022/01126 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/01126
1 587,60 € Agáta Baňasová Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2022
Zmluva číslo B/420/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Hybe - Hybe uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a v zmysle §21, zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
B/420/2022
20,00 € Agáta Lacková Obec Hybe
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
13-2333-2022-faza3
48 259,24 € Agáta Šantová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. December 2022
Kúpna zmluva
APZ-KV-78-006/2022
3 984,94 € AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
7. December 2022
Zmluva 1200122915
1200122915
3 836,00 € Agentúra INA , s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. December 2022
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-AT-20-0011
43/2022
7 500,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav polymérov SAV, v.v.i.
7. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č SK-AT-20-0025
44/2022
7 395,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav polymérov SAV, v.v.i.
7. December 2022
Zmluva o spolupráci
ZM2030840
69,72 € AGENTÚRA PERPETUM, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
8. December 2022
Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci a poradenstvo pri VO
1203
0,00 € Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT s.r.o. Základná škola, Litoměřická 32, Topoľčianky
7. December 2022
Zmluva č.SMS2022/02035 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/02035
10 134,66 € AGChovanček s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2022
Zmluva č.SMS2022/00701 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/00701
29 857,50 € AGISS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
13-2039-2022-faza3
102 565,85 € Agnesa Flintošová Valaliky Industrial Park, s. r. o.