Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
14-1350-2022-faza3
1 498,72 € Anna Ivanová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
14-1367-2022-faza3
870,11 € Anna Jesenská Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89043
1 500,00 € Anna Révaiová Slovenská inovačná a energetická agentúra
8. December 2022
Nájomná zmluva - prenájom hrobového miesta
52/2022
0,00 € Anna Rezanková Obec Kecerovce
8. December 2022
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 297/2022
297/2022
0,00 € Anna Švecová Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
14-1716-2022-faza3
1 498,72 € Anna Ujjobbágyová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
14-1745-2022-faza3
3 624,83 € Anna Vargová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
13-2420-2022-faza3
30 378,32 € Anna Vargová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. December 2022
Dohoda na dobrovoľné plnenie
K-4722310049-3/2022
29,30 € Anonymizovaný Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
8. December 2022
Dohoda č. 1/2023
1/2023
0,00 € Anovčín Andrej Obec Horné Vestenice
8. December 2022
Zmluva o dielo
1728/2022
56 678,86 € Anoverd s.r.o. Mesto Trenčín
8. December 2022
dohoda o spolupráci
465/12/2022/SNV
0,00 € Anton Bodnár Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. December 2022
Zmluva o nájme bytu
590/A3
1 770,48 € Anton Bozó a Beáta Grófová Obec Horná Potôň
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
13-2006-2022-faza3
73 758,18 € Anton Eliaš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. December 2022
Zmluva č.SMS2022/02307 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/02307
388,80 € Anton Šimek Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2022
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. Z20223783_Z
843/2022
0,00 € ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
8. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 385/2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 385/2019
0,00 € APPRO LC s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
8. December 2022
Rámcova kúpna zmluva
456/2022
0,00 € AQUA PRO EUROPE,a.s. Mesto Stará Ľubovňa
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí služby
152-600-2022
116 760,00 € ArcGEO Information Systems, spol. s r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
8. December 2022
Partner Agreement
NI/1-667/2022/SPU
38 600,00 € Arctur computer engineering d.o.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre