Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 385/2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 385/2019
0,00 € APPRO LC s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
8. December 2022
Rámcova kúpna zmluva
456/2022
0,00 € AQUA PRO EUROPE,a.s. Mesto Stará Ľubovňa
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí služby
152-600-2022
116 760,00 € ArcGEO Information Systems, spol. s r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
8. December 2022
Partner Agreement
NI/1-667/2022/SPU
38 600,00 € Arctur computer engineering d.o.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
8. December 2022
Rámcová zmluva o správe registratúry
Z-14/2022
0,00 € Arcvhivovanie SK s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 240, Veľký Slavkov
8. December 2022
Rámcová zmluva o správe registratúry
202204
3 392,92 € Archivovanie SK s.r.o. Základná umelecká škola v Medzeve
8. December 2022
Kúpna zmluva "výškovo nastaviteľná vaňa Classic Line 2 - ACL 10100"
06/2022
15 386,40 € ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
84387
3 400,00 € Arpád Toth Slovenská inovačná a energetická agentúra
8. December 2022
Kúpna zmluva
12/KUP/2022
16 272,00 € ARTINIT s.r.o. Slovenský filmový ústav
8. December 2022
ZMLUVA č. M177/RS/2022 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M177/RS/2022
620,00 € Asociácia pre výskum kultúry Slovákov vo Vojvodine Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
8. December 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci
372
0,00 € Asociácia slovenských filmových klobov Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom
8. December 2022
ZMLUVA č. M197/RS/2022 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M197/RS/2022
1 100,00 € Asociácia slovenských spolkov žien Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
8. December 2022
Nákup nových SW licencií
OBJ_519_2022
156 958,00 € Asseco Central Europe, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
8. December 2022
Zmluva o dielo č. 0857/2022
Zmluva o dielo 0857/2022
27 840,00 € Ateliér URBEKO s.r.o. Obec Šarišské Jastrabie
8. December 2022
Rozšírenie RAM pre VxRail
MAGTS2200457
18 722,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
8. December 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
141/2022/EKO
5 280,00 € AUDIT-LD, s.r.o. Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
8. December 2022
Zmluva o audítorskej činnosti
12/2022
550,00 € Audítorská spoločnosť s.r.o. Obec Čermany, Čermany č. 182
8. December 2022
Kúpna zmluva
Z202215012_Z
84 507,98 € Auto Adex, s.r.o. Národné lesnícke centrum
8. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb AC Cloud č. SKBZ-220187
1723/2022
0,00 € AUTOCONT s.r.o. Mesto Trenčín
8. December 2022
Dodatok 1 Zmluva o dielo ZÚ Londýn
1110000516/000001
567 697,59 € AVERS, spo.s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR