Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1073142
300,00 € Bača Juraj Rozhlas a televízia Slovenska
8. December 2022
Zmluva č.SMS2022/01772 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/01772
3 527,06 € Badinka Miroslav Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH - CHODNÍKY (uzavretá podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení)
110/2022
0,00 € Bager Plus s.r.o. Obec Poniky
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí služby
104/2022
16 800,00 € BAJAN IT, s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
8. December 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
968/2022
0,00 € Balún Jaroslav Obec Zákamenné
8. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 39/2019
Dodatok č. 1 k ZOV č. 39/2019
0,00 € Banícke múzeum v Rožňave Východoslovenské múzeum v Košiciach
8. December 2022
Zmluva č.SMS2022/00305 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/00305
2 341,30 € Bánovčin Ján Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2022
Zmluva č.SMS2022/02086 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/02086
11 880,00 € Barnabáš Danko Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2022
Zmluva o nájme kompenzačného bytu - byt č. 103 na ulici Popradská 72
2022003325
0,00 € Barta Ján Mesto Košice
8. December 2022
Zmluva o nájme nrbytových priestorov č. 40/140/2022
Zmluva č. 154/2022/SOŠETt
126,50 € Baseballový klub Angels Trnava Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
8. December 2022
dohoda o spolupráci
443/12/2022/RV
0,00 € Batlex s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
1120/2022/MPRVSR-140
4 565,65 € BB FM s. r. o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. December 2022
Zmluva o dielo
Spr. 741/2022
100 900,00 € BB HEATING s.r.o. Krajský súd v Banskej Bystrici
8. December 2022
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
26/2022ST
5 000,00 € Bc. Benedikt Boboň Fond na podporu vzdelávania
8. December 2022
Dohoda o použití súkromného osobného motorového vozidla na pracovné účely
Z22/093
0,00 € Bc. Bibiána Lukáčová Valaliky Industrial Park, s.r.o.
8. December 2022
Nájomná zmluva - byt
755/2022/OBNP
198,61 € Bc. GREGUSOVÁ Miroslava Mesto Vranov nad Topľou
8. December 2022
Zmluva č.SMS2022/01219 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/01219
801,90 € Bc. Jakub Turčan Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
13-2095-2022-faza3
47 005,41 € Bc. Mária Ivanová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. December 2022
Zmluva č.SMS2022/01027 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/01027
710,10 € Bc. Martina Knapcová Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89061
2 040,00 € Bc. Michal Ondrášek Slovenská inovačná a energetická agentúra