Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
85/2024/OS
200 632,64 € ŽIVOT, n. o. Prešovský samosprávny kraj
26. Február 2024
Dohoda - Erasmus+ krátkodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na stáž - PHD krátka mobilita 17 Kuricová
Dohoda - Erasmus+ krátkodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na stáž - PHD krátka mobilita 17 Kuricová
1 156,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
26. Február 2024
Dohoda - Erasmus+ krátkodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na stáž - PHD krátka mobilita 14
Dohoda - Erasmus+ krátkodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na stáž - PHD krátka mobilita 14
2 164,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
26. Február 2024
Dohoda - Erasmus+ krátkodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na stáž - PHD krátka mobilita 13
Dohoda - Erasmus+ krátkodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na stáž - PHD krátka mobilita 13
2 164,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
26. Február 2024
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 94
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 94
2 131,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
26. Február 2024
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 101
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 101
2 737,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
26. Február 2024
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 129
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 129
3 258,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
26. Február 2024
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 131
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 131
3 370,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
26. Február 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 198/6453/2024
198/6453/2024
1 299,18 € Žiak Peter rod. Žiak Slovenská správa ciest, Bratislava
26. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obetiam domáceho násilia subjektom s označením „intervenčné centrum
DIC09/2024/13_I
0,00 € ŽENA V TIESNI Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
26. Február 2024
Dohoda o cene VP
00D1008208
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. DB Cargo Logistics GmbH
26. Február 2024
Dohoda o cene-dovoz
0000121053
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
26. Február 2024
Dodatok k DoC VP
0D10082071/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
26. Február 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 808750151-1-2003-DUNZ
808750151-1-2003-DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
26. Február 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
09130PD00051/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Dana Pelešková
27. Február 2024
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
842320-004/2024/SM-Kb
38 001,00 € Železnice Slovenskej republiky Mirage Agency, s.r.o.
26. Február 2024
Nájomná zmluva č. 857386 001– 1-2024 -NZNP
857386 001– 1-2024 -NZNP
6 854,50 € Železnice Slovenskej republiky MADOMA s.r.o.
26. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300D01893/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Dana Pelešková
26. Február 2024
Dohoda o náhrade za obmedzenie užívania majetku
832383-0042-RP 1-2023-DoN
329,93 € Železnice Slovenskej republiky FibreNet s. r.o.
26. Február 2024
Dodatok č. 9 k Dohode č. 3745T0310/09 o rozpočítavaní množstva tepla dodaného konečnému spotrebiteľovi
76/2024
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.