Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
NZ č. 809594051-1-2023-NZP
809594051-1-2023-NZP
20 800,00 € Železnice Slovenskej republiky Rail Services Slovakia, s.r.o.
30. Január 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
22.mpr-40-12/2023-S4
8,90 € Zsolt VARGA Ministerstvo obrany SR
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
93835
3 117,00 € Zsolt Balla, Lucia Klobučníková Slovenská inovačná a energetická agentúra
30. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
48/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Veľké Ripňany
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
93003
1 500,00 € Zoltán Czödor, Ing. Izabela Tokovicsová Slovenská inovačná a energetická agentúra
30. Január 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
05 2023
0,00 € ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne Základná škola Petra Škrabáka, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
82584
3 400,00 € Zboroň Vladimír , Ľudmila Zboroňová Slovenská inovačná a energetická agentúra
30. Január 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATI ZÁVÄZKU č. 2022/1130
2022/1130
305,25 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
29. Január 2023
Zmluva o odbere stravy
Z0343
0,00 € Základná škola s materskou školou Žaškov - Školská jedáleň Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
29. Január 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
1/2023
20,00 € Základná škola P. Mudroňa Centrum voľného času, Šoltésovej 25, Martin
30. Január 2023
Kolektívna zmluva 2023
1/2023
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu Základná škola s materskou školou nár.um. Ľ. Podjavorinskej
29. Január 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/BB/2022/1041
KV/BB/2022/1041
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Botlová Lenka
29. Január 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/BA/2022/0991
KV/BA/2022/0991
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Dubanová Lenka
29. Január 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/TN/2022/1067
KV/TN/2022/1067
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Emerson Linda
29. Január 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
93/2023
10,00 € Vlčeková NATÁLIA Mestská časť Bratislava-Petržalka
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
92670
1 500,00 € VLČÁK Stanislav r. VLČÁK, , Hanna Ewa VLČÁKOVÁ r. Zawadzinska, Slovenská inovačná a energetická agentúra
29. Január 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
92/2023
10,00 € Virágová BARBORA Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. Január 2023
Zmluva o dielo
5/2023
0,00 € Viliam Schnierer, Ľudovíta štúra 36/32, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
96868
3 400,00 € Viliam Laurinec, Mária Laurincová Slovenská inovačná a energetická agentúra
30. Január 2023
Dohoda č. 23/35/012/9
Dohoda č. 23/35/012/9
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Obec Slovenská Volová