Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Kúpna zmluva č. 1200014080/2022/S41
1200014080/2022/S41
11 622,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY
6. December 2022
Dodatok k DoC VP
0100807912
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. TransLog Slovakia, a.s.
5. December 2022
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. 01/2022
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. 01/2022
0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. Chemko, a.s. Slovakia
5. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P8094/22
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
5. December 2022
Dodatok č. 11 k Zmluve o užívaní miest na predaj prepravných dokladov č. 16/2019 zo dňa 05.06.2019
Dodatok č. 11 k Zmluve o užívaní miest na predaj prepravných dokladov č. 16/2019 zo dňa 05.06.2019
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
804959033-2-2022
1 180,00 € Železnice Slovenskej republiky GreenWay Infrastructure s.r.o.
6. December 2022
NZ č. 859371024-4-2022-NZNP, k. ú. Sučany
859371024-4-2024-NZNP
325,17 € Železnice Slovenskej republiky Katarína Laciková
6. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
859338-179/2022/SM-Bu
60 001,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Ján Vlček a Mgr. Valéria Vlčková
5. December 2022
DODATOK č. 1 k Zmluve číslo : 091200P60794/21 o združenej dodávke elektriny
091200P60794/21
0,00 € Železnice Slovenskej republiky MINIKREA s.r.o.
5. December 2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 860 557 008-2-2017-NZP z 19.09.2017 v znení Dodatku č. 1 z 08.02.2018
Zmluva 2022-083
120,00 € Železnice Slovenskej republiky Obec Šarišské Michaľany
5. December 2022
kúpna zmluva
03449/2022/CLaO/SRLČ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Intech Slovakia s.r.o.
5. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300P62072/22
0,00 € Železnice Slovenskej republiky LOKORAIL, a.s.
6. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 1426/C300/2022 zo dňa 1.8.2022
2444/C300/2022
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
6. December 2022
Zmluva o nájme bytu 714250801-1-2022-ZNB
714250801-1-2022-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky František Tomasta
6. December 2022
nájomná zmluva
864790065-2-2022-NZNP
5 093,63 € Železnice Slovenskej republiky MAJA SK s. r. o
5. December 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
09120PP60061/22
0,00 € Železnice Slovenskej republiky MINIKREA s.r.o.
5. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300P62079/22
0,00 € Železnice Slovenskej republiky LOKORAIL, a.s.
6. December 2022
Zmluva o nájme bytu 107140892-1-2022-ZNB
107140892-1-2022-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Jozef Lelko
5. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P8095/22
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
5. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300P62070/22
0,00 € Železnice Slovenskej republiky LOKORAIL, a.s.