Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI
DOHODA O SPOLUPRÁCI
0,00 € Rytiersky rád sv. Gorazda, o.z. Základná škola, Školská 257, Dunajská Lužná
19. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 87/2023/E
P/87/2023
0,00 € ROKOS CONSULTING, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
19. Máj 2024
Objednávka č. 0132024
0132024
0,00 € Reklama Boka, s.r.o. Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplin a Horný Šariš
18. Máj 2024
Zmluva o grantovom účte
148 L
0,00 € Prima Banka a.s Obec Beňatina
18. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
70-1130SK/2024
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Krajná Bystrá
19. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 88/2023/OaP
P/88/2023
0,00 € PORFIX - pórobetón, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
19. Máj 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č.315/2025
4/2024
667,84 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Radošovce-Paderovce Obec Radošovce
18. Máj 2024
Príkazná zmluva (PZ) - č. 3/2024
DM-PZ-2024/3
30,00 € Patrícia Chlebanová Dubnické múzeum, mestská rozpočtová organizácia
19. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 93/2023/OaP
P/93/2023
0,00 € OLD HEROLD, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
19. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 103/2023/OaP
P/103/2023
0,00 € Obec Kočovce Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
19. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
ZoKP č. 17052024
75,00 € Obec Domaniža Mgr. Anna Nováková
19. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
02/2024
0,00 € NATUR- PACK,a.s. Obec Pusté Pole
18. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
80/2024
82 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Šoporňa
19. Máj 2024
Kúpna zmluva - MIchal Németh, Mária Némethová
24/2024
66,60 € MIchal Németh, Mária Némethová Obec Salka
19. Máj 2024
Príkazná zmluva
PrZ 04/2024
315,50 € Mihaela Constantinescu Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
19. Máj 2024
Darovacia zmluva 1-2024
1/2024
0,00 € Mgr. Lucia Kontrišová Základná umelecká škola, Svätoplukova 38, Bernolákovo
19. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 92/2023/OaP
P/92/2023
0,00 € Mestský bytový podnik Handlová s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
19. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku
57/2024
0,00 € MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. Materská škola, Železničná 74, Považská Bystrica
18. Máj 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru na Poliklinike, Dohoda o platbách platná od 1.2.2024 do 31.1.2025, Rozpis nájomného a služieb
175/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18. Máj 2024
Príloha č. 2 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta v areáli Polikliniky, Dohoda o platbách platná od 1.2.2024 do 31.01.2025
178/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou MUDr. Zuzana Krajňáková