Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033239
34,86 € MIRABELA CANTO, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
1. Október 2023
Darovacia zmluva č.p. KRHZ-PO-VO-281-048/2023
KRHZ-PO-VO-281-048/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Uloža
30. September 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
53/2023
7 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálôneho rozvoja a informatizáce SR Obec Dlhé Klčovo
30. September 2023
Zmluva o poskytnutí NFP - Riešenie migračných výziev v boci Bystričany
2023-0043
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky Obec Bystričany
30. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091DBS1-91-108
18 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Nedožery - Brezany
1. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091CXF9-91-108
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zboj
30. September 2023
Zmluva o poskytovaní služiem
112023
30,00 € Milan Groško Obec Zbojné
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu
2023/30
0,00 € Michal Haščák Obec Vislanka
30. September 2023
Zmluva o čistení a odvádzaní odpadových vôd Vetter
886/2023
0,00 € Mgr. Roman Vetter Obec Kvetoslavov
30. September 2023
Nájomná zmluva na prenájom predajného stánku a časti komunikácie
638/2023
30,00 € Mgr. Filip Mikloš Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30. September 2023
Zmluva o dielo č 31/2023
Zmluva o dielo č 31/2023
1 669 951,93 € Metrostav Slovakia a.s. Obec Hrabkov
30. September 2023
Byt č. 100, Novomeského 517/2, Žiar nad Hronom
639/2023
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Sergei Lasac
1. Október 2023
výpožička nebytový priestor učebňa č. 14 a č. 18 nachádzajúce sa na prízemí budovy
Zmluva č. 18/2023/SPŠTTt
89,64 € Mesto Trnava Stredná priemyselná škola technická Trnava, Ulica Komenského 3477/1, Trnava
30. September 2023
Dodatok č. 19 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 45/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 01.03.2019, v znení Dodatku č. 18 zo dňa 22.06.2023
CRZ/774/2023
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Gajdoš
30. September 2023
Dodatok č. 20 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 65/2021 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 30.11.2021, v znení Dodatku č. 19 zo dňa 25.08.2023
CRZ/775/2023
0,00 € Mesto Trebišov Mária Princíková
30. September 2023
Dodatok č. 25 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 31/2017 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 30.08.2017, v znení Dodatku č. 24 zo dňa 22.06.2023
CRZ/776/2023
0,00 € Mesto Trebišov Viera Hvozdíková
30. September 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
CRZ/780/2023
0,00 € Mesto Trebišov D&R Logistic s. r. o.
30. September 2023
Dodatok č. 47 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 44/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov zo dňa 23.01.2019, v znení Dodatku č. 46 zo dňa 25.08.2023
CRZ/778/2023
0,00 € Mesto Trebišov Miroslav Ostrožovič
30. September 2023
Dodatok č. 27 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 56/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 20.11.2019, v znení Dodatku č. 26 zo dňa 25.08.2023
CRZ/777/2023
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Groško
30. September 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
CRZ/781/2023
0,00 € Mesto Trebišov Mgr. Renáta Fialová BELLA FIORI