Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2012/02668SC
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Mackaničová Eva
8. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2012/02669SC
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Mackaničová Eva
8. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2012/02669SC
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Mackaničová Eva
8. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2012/02653SC
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Štecová Jana
8. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2009/00843
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Dančík Gabriel
8. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
13/2022
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. SPŠ Snina
8. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
15/2022
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Mestský futbalový klub
8. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 35/22/2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 35/22/2016
0,00 € Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Základná škola, Kežmarská 30, Košice
8. December 2022
Kompletná rekonštrukcia kotolní ZŠ Bieloruská a ZŠ Biskupická
278/2022
0,00 € Veolia Energia Slovensko, a. s Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
8. December 2022
Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.V-578/2022.
INE_644/2022
0,00 € Vaszily Ambróz Mesto Kráľovský Chlmec
8. December 2022
Nájomná zmluva
938/2022
278,00 € Varjúová Zlatica Mesto Šala
9. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č.8/2022
HRB_008/2022
25,00 € Varga Jaroslav Obec Slanec
8. December 2022
Zmluva o dielo V. Hraňová Zmierenie Wč.2 09.12.2022
168/2022
30,00 € Vanessa Hraňová Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu stáž v rámci programu ERASMUS+ akad. ro. 2022/2023, číslo zmluvy 33/SMP/KA131/2022-23
ZML-2022/1-1425:191006
0,00 € Valerii Popovych Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
8. December 2022
Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia
ZM-092-2022
200,00 € Valéria Mitrová Mestské kultúrne stredisko
8. December 2022
ZMLUVA č. M186/UA/2022 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M186/UA/2022
11 280,00 € Valéria Kizáková Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
13-2082-2022-faza3
36 123,35 € Valéria Hudáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
8. December 2022
Kúpna zmluva
KZ_298/2022
510,00 € Valachovič Jozef Obec Beluša
8. December 2022
Dohoda č. 22/31/012/30
2022
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Radnovce
8. December 2022
Dohoda č. 22/44/012/56
40/2022
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Mlynky