Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Mandátna zmluva - karanténna stanica (fakturácia)
634/2022
6 480,00 € Zuzana Adamovičová - ARIS Mesto Malacky
8. December 2022
Dohoda o ukončení platnosti Nájomnej zmluvy č.j.1278/2022/OM zo dňa 15.06.2022
2737/2022
0,00 € ZUAMI CAFFEE, s. r. o. Mesto Nitra
8. December 2022
Zmluva o spolupráci
ZML 773/2022 RE
0,00 € ZŠ M.R. Štefánika Katolícka univerzita v Ružomberku
8. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
ZDE_006/2022
0,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Galanta
8. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
1123/2022/MPRVSR-140
8 561,04 € Zoznam Radio VIVA s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. December 2022
Kúpna zmluva
005794/2022/LSR
9 000,00 € ZORA-MIMEX servis, s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
9. December 2022
dohoda o spolupráci
448/12/2022/TV
0,00 € ZOLTRANS spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
91480
1 500,00 € Zoltán Vašš, Irena Vaššová Slovenská inovačná a energetická agentúra
8. December 2022
Zmluva o nájme bytu
486/2/1
1 451,64 € Zoltán Gálffy Obec Horná Potôň
8. December 2022
Kolektívna zmluva na rok 2023
RÚŠS-BB-50/22
0,00 € ZO SLOVES Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
8. December 2022
Dodatok č. 5/2022 ku KZ
202203
1 352,00 € ZO OZ Základná umelecká škola Základná umelecká škola v Medzeve
8. December 2022
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1073143
300,00 € Zimnýkoval Milan Rozhlas a televízia Slovenska
8. December 2022
Interaktívna výstava pri rieke /Technologické vybavenie/
č.2/2022
31 999,20 € Zengo kft. Obec Kravany nad Dunajom
9. December 2022
dohoda o spolupráci
452/12/2022/TV
0,00 € Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. December 2022
Fin.príspevok 608,00€ na podporu krúžkovej činnosti na ZŠ
44/2022
608,00 € Združenie rodičov pri ZŠ Za ka Základná škola s materskou školou
8. December 2022
Zmluva o darovaní hnuteľných vecí
0028/2022
390,00 € Združenie rodičov pri ŠUP Trenčín Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
8. December 2022
Zmluva o darovaní hnuteľných vecí
0029/2022
139,00 € Združenie rodičov pri ŠUP Trenčín Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
8. December 2022
Zmluva o darovaní hnuteľných vecí
0030/2022
78,30 € Združenie rodičov pri ŠUP Trenčín Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
8. December 2022
Zmluva o darovaní hnuteľných vecí
0031/2022
470,45 € Združenie rodičov pri ŠUP Trenčín Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
8. December 2022
Zmluva o darovaní hnuteľných vecí
0032/2022
399,95 € Združenie rodičov pri ŠUP Trenčín Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín