Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Dodatok k DoC VP
0D10077409/9
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
19. Jún 2024
Dodatok k DoC-dovoz
0012095103/3
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o., organizačná zložka
19. Jún 2024
Dodatok k DoC VP
0D10080933/3
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
19. Jún 2024
Dohoda o cene ZF,SA
000D560013
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. iCargo, s.r.o.
19. Jún 2024
Dohoda o cene-tranz.
0000407744
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Transa Spedition GmbH Affiliated Company of DB Cargo AG
19. Jún 2024
Dohoda o cene-vývoz
0000121127
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.
19. Jún 2024
Dohoda o cene-vývoz
0000121128
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.
19. Jún 2024
Dohoda o cene-vývoz
0000121103
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Railtrans International, a.s.
20. Jún 2024
Dodatok k DoC VP
0100835710/10
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.
20. Jún 2024
ZoPVS
242020-0000603631
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. RAVEN a.s.
20. Jún 2024
Dodatok k DoC-tranz.
0040768201/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. CARBOSPED, spol. s r.o.
20. Jún 2024
DoC-výkonný dopravca
165183-000D846405
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. DB Cargo AG
19. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P60931/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky BRESMAN s.r.o.
19. Jún 2024
NZ č. 844209002-4-2024-NZS, k.ú. Oravský Podzámok
NZ č. 844209002-4-2024-NZS
1 499,85 € Železnice Slovenskej republiky Orava Bears - Chopper Club
20. Jún 2024
Zmluva č. 18/2024-KE o styku s vlečkou
18/2024-KE
807,28 € Železnice Slovenskej republiky RAVEN a. s.
19. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 801241002-3-2023-VB
3209/2023
294,63 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Banská Bystrica
19. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P60932/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky BRESMAN s.r.o.
19. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P60940/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky BRESMANN s.r.o.
19. Jún 2024
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
864391-041/2024/SM-Kb
50 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Martin Lehotský
19. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
09120PP60109/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky BRESMAN s.r.o.