Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
1261/2023/312887848
80,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Kondová Eliška
2. December 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
1259/2023/312886600
70,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Potičná Michaela
2. December 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
1262/2023/312892717
80,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Mosiienko Illia
2. December 2023
Nájomná zmluva
143/2023
0,00 € Matej Káčer, Záhradný rad 615/1 , 935 26 Starý Tekov Obec Santovka, Parková 2
2. December 2023
V613/08
V613/08
2,30 € Marius Pedersen Obec Horné Mladonice
2. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000606
168,00 € Marianum Eliana Becotto
2. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/4190000355
170,00 € Marianum Ružena Divincová
2. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000913
168,00 € Marianum MUDr. Pavol Benca
2. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000912
210,00 € Marianum Jozef Klokner
2. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2100000035
210,00 € Marianum Silvia Hatasová
2. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/3180000033
420,00 € Marianum MUDr. Tomáš Jakubík
2. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2120000090
170,00 € Marianum Nikola Lengyelová
2. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000889
21,00 € Marianum Ľudmila Gajdošová
2. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000890
210,00 € Marianum Anna Čelková
2. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1050000057
170,00 € Marianum Ing. Juraj Maslonka
2. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/4190000356
170,00 € Marianum Ing. Matúš Urban
2. December 2023
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
145/2023
0,00 € Margita Lacková, Levická 20, 93587 Santovka Obec Santovka, Parková 2
2. December 2023
Zmluva o dodávke elektriny
3597/2023
0,00 € Magna energia a.s. Materská škola, Nám. A.Hlinku 32, Cífer
3. December 2023
Dodatok č.12 k Zmluve č. 1020212007
ZM49/2023
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné 390 Obec Pečeňady, Pečeňady 93
2. December 2023
Poistenie majetku
27112023
0,00 € Komunálna poisťovňa Základná škola s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145