Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
09120PP60060/22
0,00 € Železnice Slovenskej republiky STRABAG s.r.o.
7. December 2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 809 403 001-1-2019-NZsPS zo dňa 06.11.2019 v znení Dodatku č. 1 z 28.03.2022
809 403 001-1-2019-NZsPS
100,00 € Železnice Slovenskej republiky Obec Červenica pri Sabinove
8. December 2022
Dodatok o rozpočítavaní množstva tepla
3/2022
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
825298-182/2022/SM-Kb
29 200,00 € Železnice Slovenskej republiky Vladimír Kurek
8. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300P62106/22
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Vlastníci bytov a NP Bajkalská 41 v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o.
7. December 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve s právom stavby č. 822884034-7-2017-NZsPS
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve s právom stavby č. 822884034-7-2017-NZsPS
1 021,24 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Svätý Jur
7. December 2022
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA A O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
857386-108/2022/SM-Vi - DODATOK Č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Tomáš Flachbart a JUDr. Denisa Flachbartová
7. December 2022
Zmluva č. 74/V/2022/OSM ZA o dodávke vody z vodovodnej siete ŽSR a odvode odpadových vôd kanalizačnou sieťou ŽSR
74/V/2022/OSM ZA
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ján Jusko - JJ
7. December 2022
Kúpna zmluva
Z202215053_Z
1 500,00 € Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
7. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
92981
1 500,00 € Žatkuliak Marián, Zuzana Žatkuliaková r. Kšendzuláková Slovenská inovačná a energetická agentúra
7. December 2022
Zmluva č.SMS2022/02225 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/02225
1 165,04 € ZVEROPARK, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2022
Dodatok č.1 ku KZ 2022
200/2022
0,00 € ZV SLOVES NG Nitrianska galéria
7. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2022/1-1437:191006
0,00 € Zuzana Ralbovská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
8. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
161/2022
100,00 € Zuzana Nemčíková Slovenský filmový ústav
7. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta č. 318/NB/65/2019
318/NB/65/2019
0,00 € Zuzana Mikulášová Mestská časť Bratislava - Lamač
7. December 2022
Zmluva číslo B/487/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Hybe - Hybe uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a v zmysle §21, zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
A/487/2022
10,00 € Zuzana Matejková Obec Hybe
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
84503
1 500,00 € Zuzana Lakomcová, r.Jenčová Slovenská inovačná a energetická agentúra
7. December 2022
Zmluva č.SMS2022/00891 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/00891
2 043,18 € Zuzana Lajchová Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 193/2006
111/2022
33,20 € Zuzana Kováčová Obec Poniky
8. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 17/2016
17/2016
1,66 € Zuzana Kováčová Obec Poniky