Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2023
Oprava kanalizačného potrubia
Z-2023-038
23 863,20 € IZOLTIM s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
2. December 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA NA DODANIE TOVARU - mäso a mäsové výrobky
30112023
0,00 € Ivan Minárik – Mäso výroba Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice
2. December 2023
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby- opatrovateľskej služby
144/2023
0,00 € Helena Jurašková, Levická 348/17 , Santovka 935 87 Obec Santovka, Parková 2
2. December 2023
Príkazná zmluva
3831
250,00 € Gregus Anikó Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3839
12,00 € Gabriela Gabulyová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3838
6,65 € Gabriela Gabulyová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3837
12,00 € Gabriela Gabulyová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. December 2023
Zmluva č.230646 08U02
DOT_010/2023
142 229,00 € Environmentálny fond Obec Slanec
2. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
257/2023
0,00 € Emília Malíková Obec Rovinka
2. December 2023
Zmluva o nájme bytu
6/2023-N
0,00 € Dominika Enderlová Obec Rumanová, Rumanová č,1, 95137
2. December 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
258/2023
0,00 € Benalex Investment s. r. o. Obec Rovinka
2. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3836
30,00 € Beáta Tršková Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3835
55,00 € Beáta Tršková Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. December 2023
DOHODA O UKONČENÍ Zmluvy o prenájme parkovacieho miesta č. 52/RK/2019 zo dňa 12.08.2019
ZML. 36/2023
0,00 € ARRIVA Liorbus, a.s. Obec Beňadiková
2. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3833
30,00 € Árpád Kovács Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. December 2023
Zmluva o poskytovaní služby - zimná údržba
30/SLU/
0,00 € Alcech, spol. s r.o. Miestny úrad MČ Bratislava–Záhorská Bystrica
2. December 2023
Zmluva o dielo
112023
0,00 € Adrian Nita Základná škola s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145
3. December 2023
Dodatok k zmluve - FK Nová Dubnica
-CRZ-
0,00 € Základná škola
3. December 2023
Dodatok k zmluve - FK Nová Dubnica
-CRZ-
0,00 € Základná škola
3. December 2023
Dodatok k zmluve - GPV Slovakia
-CRZ-
0,00 € Základná škola