Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-269-2024_2024-ŠR
0,00 € Zuzana Nemčoková Športové centrum polície
28. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-322/2024/Likavka/7596-04/0920/DPP
0,04 € Zuzana Masnicová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28. Máj 2024
Nájomná zmluva
SNM-MT-NZ-2024/1561
130,00 € Zuzana Lamošová Slovenské národné múzeum
28. Máj 2024
ZMLUVA O VYHOTOVENÍ A POUŽITÍ MEDIÁLNYCH ZÁZNAMOV PRE MARKETINGOVÉ ÚČELY
37/2024/OPS-66
50,00 € Zuzana Kocúrová Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
29. Máj 2024
Dohoda o podmienkach vývozu a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
2024
0,00 € Zuzana Balogová Technické služby mesta Zlaté Moravce
29. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2035287
38,88 € zuz.art s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
28. Máj 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43PSTO032822 Dodatok č. 2
0,00 € ZUPKO DENTAL CENTER S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
28. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
OZ_112/2024
0,00 € ZŠ Škultétyho, 955 01 Topoľčany Mesto Topolčany
29. Máj 2024
Dohoda o podmienkach vývozu a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
2024
0,00 € ZŠ Robotnícka 25 Technické služby mesta Zlaté Moravce
28. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2024/71
4 380,00 € ZSS Nižná Polianka, n.o. Mesto Lipany
28. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ČSPSR-69-28/2024
65,44 € Zsolt Veszprémi Ministerstvo obrany SR
28. Máj 2024
35/2024 Zmluva o združenej dodávke elektirny FirmaIndividual Aktiv 5750468799
35/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s., Obec Liptovská Teplička
28. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
9410689606
0,00 € ZSE Energia a.s. Obec Kravany nad Dunajom
28. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služby supervízie v oblasti opatrovateľskej služby
19/2024
0,00 € Zrkadlenie, o.z. Centrum sociálnych služieb - DOMINO
29. Máj 2024
Obchodná zmluva
SF 164/2024
60,00 € Zoznam Rádio VIVA .s.r.o. Slovenská filharmónia
28. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03686-Z
SPO-V04-03686-Z
19 000,00 € Zoltán Tóth Slovenská agentúra životného prostredia
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
929/BJ10/2024
0,00 € Zoltán Szighardt Ministerstvo dopravy SR
29. Máj 2024
Kolektívna zmluva
1/22
0,00 € ZO OZ PŠaV pri Základnej škole s materskou školou Šuňava Základná škola s materskou školou, SNP 469, Šuňava
29. Máj 2024
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
2024/0296/OT
0,00 € ZO OZ Drevo, Lesy, Voda pri Mestské lesy Košice a.s. Mestské lesy Košice a.s.
28. Máj 2024
Dodatky - Zásady čerpania soc. fondu
-CRZ-
0,00 € ZO OZ ZŠ Krosnianska 4, Košice