Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie "Zveľaďovanie areálu Zoborského kláštora"
1195/2024
1 100,00 € Zoborský skrášľovací spolok, o. z. Mesto Nitra
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie "Zážitková návšteva apidomčeka"
1190/2024
1 000,00 € Zoborské včely o.z. Mesto Nitra
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Diviacka Nová Ves v roku 2024
DOT/026/2024
700,00 € ZO SZZP Diviacka Nová Ves Obec Diviacka Nová Ves
23. Máj 2024
Zmluva o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva
03/2024/MVP
0,00 € ZO SZV Veľký Meder Regionálna veterinárna a potravinová správa, Dunajská Streda
23. Máj 2024
Zmluva o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva
02/2024/MVP
0,00 € ZO SZV Šamorín Regionálna veterinárna a potravinová správa, Dunajská Streda
23. Máj 2024
Zmluva o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva
01/2024/MVP
0,00 € ZO SZV Dunajská Streda Regionálna veterinárna a potravinová správa, Dunajská Streda
24. Máj 2024
Dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve
2024/47
0,00 € ZO SLOVES - Úrad pre reguláciu hazardných hier Úrad pre reguláciu hazardných hier
24. Máj 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
11/2024
0,00 € ZO NŠO pri SOŠ TaS SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
OcU28/2024/5
600,00 € ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Čataji Obec Čataj, Obecný úrad Čataj
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice na rok 2024
INT_069/2024
500,00 € ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Mesto Trenčianske Teplice
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - Jednota dôchodcov
3032
500,00 € ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Handlová Handlová
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2024
15/2024
700,00 € ZO CSEMADOK Kráľová nad Váhom Obec Kráľová nad Váhom
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
15-5243-2024
336,01 € Zlata Tylová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. Máj 2024
DAROVACIA ZMLUVA
123/SZŠ-1
1 000,00 € Zita, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
24. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. 105/2024/CVČ
105/2024/CVČ
0,00 € ZIPCeM Centrum voľného času, V jame 3, Trnava
23. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/10/19B/11-1
0,00 € ZIPA plus s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23. Máj 2024
Zmluva o odbere vytriedeného priemyselného odpadu.
O27-2024
15,00 € ZHANG s.r.o. Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
23. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
285/2024/MPRVSR-910
342,00 € Zemková Ľuba Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.D2024/002-252/L k ZM
24,00 € Zeleneč Čižmárová Jana
23. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/26/19B/2-1
0,00 € ZEDKO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica