Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 193/2006
111/2022
33,20 € Zuzana Kováčová Obec Poniky
8. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 17/2016
17/2016
1,66 € Zuzana Kováčová Obec Poniky
8. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 17/2016
112/2022
1,66 € Zuzana Kováčová Obec Poniky
7. December 2022
Zmluva č.SMS2022/01779 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/01779
3 696,48 € Zuzana Jurová Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2022
Zmluva č.SMS2022/00097 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/00097
1 205,52 € Zuzana Janegová - SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2022
Zmluva č.SMS2022/00920 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/00920
1 449,00 € Zuzana Homolová Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2022
LICENČNÁ ZMLUVA
545/2022
500,00 € Zuzana Golierová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
7. December 2022
18/UZ/2022
633/2022
0,00 € Zuzana Gaspárová Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
7. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta č. 326/NB/89/2019
326/NB/89/2019
0,00 € Zuzana Fabianová Mestská časť Bratislava - Lamač
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
72824
3 400,00 € Zuzana Bellová Slovenská inovačná a energetická agentúra
8. December 2022
Mandátna zmluva - karanténna stanica (fakturácia)
634/2022
6 480,00 € Zuzana Adamovičová - ARIS Mesto Malacky
7. December 2022
Zmluva o spolupráci
ZM2030853
15,94 € zuz.art s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2022
Zmluva č.SMS2022/00023 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/00023
1 609,20 € ZUMIGRUNT, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
8. December 2022
Dohoda o ukončení platnosti Nájomnej zmluvy č.j.1278/2022/OM zo dňa 15.06.2022
2737/2022
0,00 € ZUAMI CAFFEE, s. r. o. Mesto Nitra
8. December 2022
Zmluva o spolupráci
ZML 773/2022 RE
0,00 € ZŠ M.R. Štefánika Katolícka univerzita v Ružomberku
7. December 2022
zmluva o spolupráci -náčuvy študentov
z-56/2022
0,00 € ZŠ Karpatská 8063/11, Žilina Univerzita M. Bela, Národná 12, 97401 Banská Bystrica, IČO: 30232295
7. December 2022
Zmluva č.SMS2022/00669 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/00669
8 107,00 € Zsóri Štefan Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2022
Zmluva č.SMS2022/00915 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/00915
962,50 € Zsolt Kiss Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2022
Zmluva č. 27/2021/R11 o poskytovaní služby prevádzkovania vyhradeného technického zariadenia elektrického
43/2022
5 999,99 € ZSE Energia, a.s. Kancelária Súdnej rady SR
7. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva o združenej dodávke elektriny
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Častkovce