Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/26/012/33
0,00 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
8. December 2022
Zmluva o spolupráci
ZML 764/2022 RE
0,00 € Základná škola s materskou školou Katolícka univerzita v Ružomberku
8. December 2022
Zmluva o spolupráci
ZML-2022/1-1391:191006
0,00 € Základná škola Rožňava Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
8. December 2022
Zmluva o spolupráci
ZML-2022/1-1390:191006
0,00 € Základná škola Rastislavice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
8. December 2022
Zmluva o spolupráci
ZML-2022/1-1389:191006
0,00 € Základná škola Prievidza Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
8. December 2022
Zmluva o spolupráci
ZML-2022/1-1388:191006
0,00 € Základná škola Pohranice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
8. December 2022
Zmluva o spolupráci
ZML-2022/1-1387:191006
0,00 € Základná škola Pezinok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
8. December 2022
Zmluva o spolupráci
ZML-2022/1-1386:191006
0,00 € Základná škola Nábrežie mládeže Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
8. December 2022
Zmluva o spolupráci
ZML-2022/1-1385:191006
0,00 € Základná škola Myjava Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
8. December 2022
Zmluva o spolupráci
ZML-2022/1-1384:191006
0,00 € Základná škola Martin Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
8. December 2022
Zmluva o spolupráci
ZML-2022/1-1383:191006
0,00 € Základná škola Levice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
8. December 2022
Zmluva o spolupráci
ZML-2022/1-1381:191006
0,00 € Základná škola Kysucký Lieskovec Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
8. December 2022
Zmluva o spolupráci
ZML-2022/1-1380:191006
0,00 € Základná škola Kružlov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
8. December 2022
Zmluva o organizovaní,riadení a fin. zabezp. súťaží detí a žiakov skôl a šk. zariad. v r. 2022
25/2022
800,00 € Základná škola Jilemnického ulica 204/11 Dunajská Streda Regionálny úrad školskej správy v Trnave
8. December 2022
Zmluva o spolupráci
ZML-2022/1-1379:191006
0,00 € Základná škola Hodruša-Hámre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
8. December 2022
Zmluva o spolupráci
ZML-2022/1-1382:191006
0,00 € Základná škola A. Kmeťa, Levice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
8. December 2022
jednorázový prenájom veľkej telocvične
59/2022
15,50 € Základná škola Oblastný futbalový zväz Bratis
8. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
9/2022/N
0,00 € Základná škola Športový klub Bobrovec - futbalový oddiel
8. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/67/2019
0416/2019– D3
0,00 € Základná škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. December 2022
prenájom priestorov
z-57/2022
200,00 € Základná škola LANTASTIK SK, spol. s r. o., Potočná 2835/1A 022 01 Čadca, IČO 31582486