Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Darovacia zmluva
ZŠAS/232/24/44
35,00 € Zuzana Sluková Základná škola Andreja Sládkoviča
18. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04416-Z
SPO-V04-04416-Z
19 000,00 € Zuzana Sklenárová Slovenská agentúra životného prostredia
19. Jún 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní štúdia pre zahraničných študentov
LF – 84/2024
13 000,00 € Zuzana Sedláková Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
18. Jún 2024
Príkazná zmluva
365/2024
30,00 € Zuzana Pustaiová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
18. Jún 2024
Uznanie záväzku a dohoda o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
2024/159107
4 320,00 € Zuzana Michlíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
18. Jún 2024
Darovacia zmluva
ZŠAS/232/24/2
320,00 € Zuzana Karásková Základná škola Andreja Sládkoviča
18. Jún 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-AR-008/2024
105/2024
0,00 € Zuzana Kaňuchová, PhD. Slovenská ústredná hvezdáreň
19. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 405/207/10 na opakovaný nájom č. 3
138/2024
168,15 € Zuzana Jelínková Mesto Sládkovičovo
19. Jún 2024
Dodatok č. 1/2024 k nájomnej zmluve
77/2017/1/2024
1 949,22 € Zuzana Jaošová – Kozmetický salón Obec Ľubochňa, Nám. akad. Ľ. Nováka 143/1, 034 91 Ľubochňa
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00134 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00134
3 446,60 € Zuzana Holocsiová Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
D 0724
1 219,02 € Zuzana Fridrichová Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., Pekárska 16, Handlová 972 51
18. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05275-Z
SPO-V04-05275-Z
19 000,00 € Zuzana Džatková Slovenská agentúra životného prostredia
18. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2035473
73,44 € zuz.art s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
19. Jún 2024
Nájomná zmluva
10/2024
168,78 € Zurab Vashalomidze, PhD. Astronomický ústav SAV, v. v. i.
18. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí upratovacích prác
104/2024
0,00 € Zuckmann Villa s.r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
18. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9_2024_Plav
Zmluva č. 26/2024/SOŠRVDS
6,00 € ZŠ s VJM L. Battyány-Strattmanna Horný Bar Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv.Štefana 1533/3, Dunajská Streda
18. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
10/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 Obec Lula
19. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
2024/013
0,00 € ZSE energia, a.s. Obec Streženice
18. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Z/BTS/DTPR/90/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
19. Jún 2024
Dodatok č.5 k Zmluve o združenej dodávke elektr.energie, distribúcii elektrickej energie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku - Dodatok č.1-4
1563/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Nitra